Településrendezési eszközök

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)

Településképi Rendelet

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)

Integrál Településfejlesztési Stratégia (ITS)

Település Fejlesztési Koncepció (TFK)

Településszerkezeti Terv (TSZT)

Partnerségi Rendelet

Tervtanácsi Rendelet

Egyéb

Monor Város Kerékpárforgalmi Koncepciója

Monor Város Parkolási Koncepciója

Város településrendezési eszközeinek 9. számú módosításának tervezete

Településrendezési eszközök 10. sz. módosítása egyszerűsített egyeztetési eljárás

A HÉSZ 11. számú módosítására vonatkozó munkaközi dokumentáció

 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (HÉSZ)

Monor Város Önkormányzatának Képviselő testületének rendelete a Helyi Építési Szabályzatról ITT elérhető.

 


TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

Elkészült a településképi rendelet jóváhagyása.

Településképi rendelet

Melléklet 1

Melléklet 2


TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK)

Ahogyan arról már korábban tájékoztattuk a lakosságot, Monor Város Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

A TAK építészeti útmutató, mely az egyes településekre vonatkozó ajánlásokkal, jó példák bemutatásával a minőségi építkezések irányába mozdíthatja el az épületállományt. Ennek során bemutatásra kerülnek mind a monori építészeti örökség megmaradt épületei, elemei, mind a modern építészeti követelményeknek megfelelő, ám a város építészeti hagyományaihoz megfelelően illeszkedő új épületek, illetve épületrészletek.

Településképi arculati kézikönyv


Monor Város Integrált Településfejlesztési Stratégia

 


TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (TFK)

Monor Város Településfejlesztési koncepciója, készült: 2017.06.09.

Monor Város Örökségvédelmi hatástanulmánya

Környezeti Vizsgálat

Megalapozó vizsgálat

Monor Város Településfejlesztési Koncepció

Monor Város Városmarkting Terv


TELEPÜLÉSKÉPI SZERKEZETI TERV (TSZT)

Egységes szerkezetbe foglalt TSZT elérhető ITT.

 


PARTNERSÉGI RENDELET

 

 


TERVTANÁCSI RENDELET

Monor Város Önkormányzatának Képviselő testületének rendelete az Önkormányzati Építészeti- Műszaki Tervtanácsról, szervezetéről és működési szabályairól ITT elérhető.

 


EGYÉB

Monor Strázsahegy Településszerkezeti terv módosítás

Monor piactér Helyi Építési Szabályzata

Piac helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Külterületi övezeti terv

Külterületi övezeti terv

Örökségvédelmi hatástanulmány

Örökségvédelmi hatástanulmány