Felújítják a gimnáziumi öltözőket

2018. november 13., kedd, 13:47

Régóta várt fejlesztés valósulhat meg a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnáziumban: az önkormányzat és a Monori Tankerületi Központ közösen újít­ja fel az intézmény sportcsarnokához tarto­zó öltözőket. Az építési engedélyezési terv és a közbeszerzési kiviteli tervdokumentá­ció elkészítésének költségeit az önkor­mányzat vállalta, a Monori Tankerületi Központ pedig lefolytatta a kivitelezés­re kiírt közbeszerzési eljárást.

A beruházás a tervek szerint két ütemben valósul meg. Az első ütem­ben az új földszinti öltözőhelyiségek és vizesblokkok kivitelezése történik, kiegészülve a funkcionáláshoz szükséges emeleti berendezésekkel. A kivitelezés első szakasza jövőre készül el. Az emeleti helyi­ségek egy későbbi időpontban készülnek el, a beruházás második ütemében a felső szinten egy tanári szobát és vizesblokkot, továbbá egy több funkciós termet is kiala­kítanak.

A beruházás költségeit az önkormányzat és a Monori Tankerületi Központ közösen állja. A tankerület a Klebelsberg Köz­pont felhívására kérelmet nyújtott be a köznevelési intézmények inf­rastrukturális javítására kiírt pá­lyázaton, amely keretében 25 mil­lió forint támogatást nyert. Monor Város Önkormányzata saját költ­ségvetéséből 25 millió forinttal egészíti ezt az összeget, így ös­szesen 50 millió forintból valósul meg a beruházás.