Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetéseket adományozott Monor Város Önkormányzata

2024. március 15., péntek, 14:57

Monor Város Önkormányzata  MONOÉRT EMLÉKPLAKETT és Oklevél kitüntetést adományozott dr. Pálfy Zsuzsanna részére Monor városában, a település érdekében végzett kiemelkedő közhasznú tevékenységének elismeréseként.

Zsuzsa néni, ahogy minden kisgyermekes szülő ismeri, Budapesten, született. 

Iskoláit Budapesten, Ferencvárosban végezte, a Mester utcai Általános Iskolában és a Lővey Klára Gimnáziumban, ahol német nyelvi tagozatra járt.

 Monorhoz való kötődése nemcsak a szülői elmesélésekből táplálkozott, hanem a gyermekkori élményekből is, hiszen nyarai többségét is itt töltötte a nagynéniknél az unokatestvérekkel.

Az érettségit követően a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán folytatta tanulmányait, 1975-ben avatták orvosdoktorrá. Érdeklődése már ekkor a gyermekorvoslás felé fordult, ennek megfelelően az egyetemet követő szakmai gyakorlatát a Nagykőrösi Gyermekkórházban töltötte. 1977-ben kötött házassága pedig még szorosabbra fűzte a városhoz kötődését.

A gyermekgyógyászati szakvizsga sikeres letételét követően, 1979-ben Monoron kezdte pályafutását amelyet töretlenül azóta is itt folytat. Dr. Gombos Matild doktornőtől vette át a praxist és ismerte meg a területet, ahol körzeti gyermekorvosként, majd 1990 után házi gyermekorvosként gyógyítja a város 1. számú gyermekorvosi körzetéhez tartozó kis betegeket. 

A gyógyítás mellett a prevenciós és szűrővizsgálati feladatok ellátásának is aktív résztvevője a csecsemő tanácsadások keretében. Az elmúlt évtizedekben a város számos közoktatási intézményében (József Attila Gimnázium, Ady úti Általános Iskola. Nemzetőr Általános Iskola) iskolaorvosi feladatokat is ellát.

A gyermekorvosi feladatokon kívül Monor több, egészségügyi kötődésű civil szervezetét látta már el szakmai tanácsokkal, rendszeres támogatója az anyatejes táplálás előmozdítására tett erőfeszítéseknek, emellett előadásokat is tartott a városban, betegségmegelőzési témákban.

 

A közösségi rendezvények lelkes résztvevője is mindamellett, hogy sokrétű szakmai tanácsait akár egy bevásárláskor, vagy a piacon válogatás közben is kikérik a gyermekükért aggódó szülők és nagyon szívesen segít is nekik akár személyesen, telefonon, vagy hétvégén.

Monoron végzett 45 éves gyermekorvosi tevékenysége alatt számtalan esetben a gyerekek gyerekeit, sőt unokáit is segítette a gyógyulás útján.

 

Monor Város Onkormányzata  MONORÉRT EMLÉKPLAKETT és Oklevél kitüntetést adományoz Jámbor Miklósné részére Monor városában, a település érdekében végzett kiemelkedő közhasznú tevékenységének elismeréseként

Jámbor Miklósné, született Bokros Julianna, születésétől fogva monori lakos, aki mindig is lokálpatriótaként élt és szeretett tenni másokért. Több mint 30 évvel ezelőtt fia cukorbeteg lett, majd néhány évvel később nála is diagnosztizálták ezt a betegséget. Abban az időben a betegséggel kapcsolatos kérdéseivel az orvosokon kívül máshoz nem tudott fordulni. Felmerült a gondolata annak, hogy létre kellene hozni egy egyesületet, amely összefogja a hasonló problémákkal küzdő embereket. Ez a gondolat 25 évvel ezelőtt valósult meg, melynek kapcsán létre jött a Monori „Közös Út" Cukorbetegek Egyesülete, melynek alapító tagja volt, a megalakulást követően fél évvel később már az egyesület elnöke lett, mely feladatot azóta is ellátja.

Sokat dolgozott azért, hogy minél több sorstársához eljusson az egyesület híre, azáltal, hogy havi szinten közös alkalmakat szervezett, ahol információkat és segítséget kaphattak a betegséggel kapcsolatban. Jó kommunikációs készségének köszönhetően rengeteg orvossal, dietetikussal, egészségügyi szakemberrel vette fel a kapcsolatot, akikkel rendkívül jó viszonyt alakított ki. 

Évek óta, állandó aktív szervezője és résztvevője a városi Egészségnapi rendezvényeknek. Ennek lebonyolításában nagy részt vállal, szűrésekkel és jó tanácsokkal látják el az ott megjelent érdeklődőket.

Az egyesületen keresztül az évek alatt több ezer cukorbetegnek nyújtott segítséget, továbbá a közösség építés részeként rendszeresen szervez csapatösszetartó programokat, kirándulásokat. Az idősebb korosztályt is mozgásra, sportolásra ösztönzi, melynek keretében jó példamutatással ő is részt vesz a saját szervezésű Nordic Walking délutánokon minden héten a monori Kis-tó körül.

 

Évről évre újabb és újabb célokat tűz ki, hogy az egyesület minél tovább fennmaradhasson. Megkeresi azokat a lehetőségeket, pályázatokat melyekkel színt vihet az egyesület életébe, segítheti annak működését. A legújabb célkitűzése, a fiatal generáció megszólítása, hogy felhívja a figyelmüket az egészséges életmód fontosságára ezáltal a prevencióra. Több óvodában, iskolában, középiskolában vett részt és szervezett a témához kapcsolódó rendezvényt.

Mindig is legfontosabbnak a közvetlen kapcsolattartást és az emberek megsegítését tartotta, amelyben a személyes beszélgetések, gondolatok megosztása fontos szerepet játszott.

 

Monor Város Önkormányzata MONORÉRT EMLÉKPLAKETT és Oklevél kitüntetést adományozott Monor Hegyessy Lions Club részére Monor városában, a település érdekében végzett kiemelkedő közhasznú tevékenységének elismeréseként.

 

Az ország egyik első vidéki Lions Clubjaként 1990. május 12-én alakult meg a Kecskemét-Monor Lions Club. Több alapító, így Dr. Burzuk Valéria, Kovács Béla pedig még ma is aktív tagja a közösségnek. 

A Monor Hegyessy Lions Club 1993. június 5 én alakult meg és az óta is meghatározó civil szervezete Monor városának. Az Egyesületnek jelenleg 25 aktív tagja van. Az elmúlt mintegy negyed évszázadban a Club több tízmillió Forint értékű pénzbeli és természetbeli adománnyal segítette a Monoron és környékén élő rászorultakat, illetve a nemes célok mentén szerveződő kezdeményezéseket. Eddigi tevékenységeik közül a teljesség igénye nélkül az alábbiakat emeljük ki: Hátrányos helyzetű gyermekek, Idősek, rászorulók támogatása (pl. nyári táborozások, karácsonyi csomagok, TV készülékvásárlás stb.}, egészségügyi szűrések megvalósítása, orvosi eszközök beszerzése (szív ultrahang készülék, defibrillátor), Vakok Intézetének támogatása, Vigadóba, a Steinway versenyzongora vásárlásához való gyűjtés, jótékonysági ruhaadományok gyűjtése és eljuttatása rászorulóknak, legutóbb a kárpátaljai magyar közösségek számára.

Monor Hegyessy Lions Club XIII. alkalommal, jótékonysági/közösségépítési céllal szervezi meg a Falánk Fánkfalók Találkozóját, a Strázsa hegyen. Az ebből származó bevételt, hagyományosan szintén a rászoruló gyerekek, illetve családjuk megsegítésére fordítják. 

Munkájukat ezúton is köszönjük!