Elektronikus ügyintézés

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsz tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az Eüsz tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az Eüsz tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Felhívjuk a tisztelt adófizetőink figyelmét, hogy 2018. január 1-jét követően a gazdasági társaságok, az egyéni cégek és az egyéni vállalkozók kizárólag elektronikus úton indíthatnak adóigazgatási eljárást!

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére a Eüsz tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Monor Város Önkormányzata számos ügytípusban az ASP rendszer részét képező Elektronikus ügyintézési Portálon (a továbbiakban: Portál) közzétett elektronikus űrlapok útján, valamint egyéb esetben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező adózók vezetik igénybe. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

A Portálra való belépéskor szükséges kiválasztani a kívánt azonosítási módot (ügyfélkapu), majd az adatok megadása után az ÁSZF (Általános Szolgáltatási Feltételek) elfogadását követően van lehetősége az azonosítást igénylő ASP szolgáltatások érdemi igénybevételére. Ezt követően választható ki, hogy melyik településsel kapcsolatban kívánja majd a szolgáltatást igénybe venni.

Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek és egyéni vállalkozók, mielőtt az ügynek megfelelő űrlapot szeretnének elektronikusan benyújtani, úgy első alkalommal regisztrálniuk szükséges az önkormányzati hivatali portálon (https://ohp.asp.lgov.hu oldalon).

A regisztrációt az ügyfélkapu regisztráció során megadott adatokkal egyezően kell elvégezni. Ezután tudnak belépni a rendszerbe és kiválasztani azt az Önkormányzatot, jelen esetben Monort, ahol ügyeiket intézni kívánják.

Amennyiben meghatalmazottként más adózó nevében szeretne adózási adatokat megtekinteni vagy iparűzési adóbevallást kíván elektronikus úton beadni, meghatalmazás szükséges (lásd: Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben űrlap).

Példák, amikor hasznos lehet az E-ügyintézés:

1. eset
2. eset
3. eset
4. eset
5. eset
6. eset
7. eset

A Portál funkciói:
Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

Ügyindítás

Lehetősége nyílik különféle űrlapok kitöltésére és ezáltal a papír alap helyett elektronikus ügyindításra. A szolgáltatás segítségével az elektronikusan kitöltött és benyújtott kérelmei, beadványai bármilyen egyéb teendő nélkül (postázás, személyes megjelenés) továbbításra kerülnek az önkormányzathoz.

Ügykövetés

Elektronikus azonosítást követően a korábban Portálon elektronikusan elindított helyi önkormányzati ügyeinek státuszát is nyomon követheti. A Portál három státuszról ad Önnek visszajelzést: folyamatban, lezárt vagy minden ügy. Jelenleg kizárólag a saját ügyeire vonatkozó információkat kérhet le.

A Portálon beküldött ügyek automatikusan az illetékes önkormányzati hivatalhoz kerülnek.

A szolgáltatás használatához az alábbi feltételek szükségesek:
• IE 11 (vagy frissebb), Mozilla Firefox 57 (vagy frissebb), vagy Google Chrome 62 (vagy frissebb) böngésző;
• KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) azonosítás (Ügyfélkapu, Részleges Kódú Telefonos Azonosítás és az eSzemélyivel történő chip alapú azonosítás);
• Ha a Rendelkezési Nyilvántartásban kizárta az elektronikus ügyintézést, a szolgáltatásokat saját nevében nem tudja használni.

 

A szolgáltatás használatához az alábbi feltételek szükségesek:

A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek. Az első belépéskor létrejön az ASP személyes fiók, amelyben különféle személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg, amelyek természetesen később módosíthatók.

 

Az azonosítást követően, az ügyintézés megkezdéséhez először válassza ki Önkormányzatunkat! (Az ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet.)

Sikeres regisztrációt, bejelentkezést követően, az Önkormányzat kereső menüpontban tudja kiválasztani az Önkormányzatot. Amennyiben korábban már regisztrált és megjelölt alapértelmezett önkormányzatot, akkor a baloldali menüvel azonnal az alapértelmezett önkormányzat kiválasztott szolgáltatására navigálhat el.

 

A monori elektronikus űrlapok elérhetősége: OHP

Részletes tájékoztatás a Portálról: Tájékoztató, Általános tájékoztató

 

 

A Portálon elektronikusan indítható ügyek (publikált űrlapok):

 1. ASP ADÓ szakrendszerhez kapcsolódó űrlapok listája
  • Bejelentkezés, változás-bejelentés,
  • Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről,
  • Adatbejelentés gépjárműadóról,
  • Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról,
  • Bevallás a helyi iparűzési adóról 2014,
  • Bevallás a helyi iparűzési adóról 2015,
  • Bevallás a helyi iparűzési adóról 2016,
  • Bevallás a helyi iparűzési adóról 2017,
  • Bevallás a helyi iparűzési adóról 2018,
  •  Bevallás a helyi iparűzési adóról 2019,
  • Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység,
  • Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallása,
  • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról
  • Nyilatkozat adómentesség igénybevételéről,
  • Talajterhelési díj bevallás,
  • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás,
  • Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására,
  • Bevallás előrehozott helyi adóról,
  • Kombinált áruszállítás bejelentése,
  • Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben,
  • Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem,
  • Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására,
  • Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem,
  • Megkeresés köztartozás behajtására,
  • Méltányossági kérelem,
  •  Automatikus részletfizetési kérelem.
 2. ASP IPAR-KER szakrendszerhez kapcsolódó űrlapok listája
  • Adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyről
  • Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
  • Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
  • Szálláshely megszűnésének bejelentése
  • Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához
  • Működési engedély visszavonási kérelem
  • Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
  • Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
  • Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
  • Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskdelemi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem
  • Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés
  • Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
  • Kérelem nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól szóló hatósági igazolvány kiállítására
 3. ASP Hagyaték szakrendszerhez kapcsolódó űrlapok listája
  • Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz.
  • Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről
  • Nyilatkozat öröklésre jogosultakról
 4. Nem ASP-s szakrendszerekhez kapcsolódó űrlapok listája
  • Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben,
  • Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához,
  • Köztemetési kérelem,
  • Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem.
  • Behajtási engedély iránti kérelem

Amennyiben az ügye elintézéséhez a Portál felületén nem talál elektronikus űrlapot, akkor az e-Papír szolgáltatás keretében nyújthatja be a kérelmét, beadványát. A szükséges űrlapokat, nyomtatványokat megtalálja honlapunkon az adott ügyek leírásánál.

Az E-papír szolgáltatás elérhetősége: E-papír
Részletes tájékoztatás az E-papír szolgáltatásról: Tájékoztató
E-papír felhasználói kézikönyv: Link

 

Email útján és a fent ismertetett módokon kívül egyéb elektronikus úton nincs lehetőség ügyintézésre!