Egyházak

A XVI. században reformátussá lett falu lakói - a szájhagyomány szerint - a templomukat 1630 körül építették. A XVII. századból Beszentzi Mózes, Jabloncai Mihály, Bogdányi Péter, Tállyai György és Inczédi István prédikátorok neve ismeretes. A törökdúlás után, 1696-ban visszatért lakosság a romos templomot 1702-ben újjáépítette. Monor a Duna-Tisza közének jelentos református helye lett, a vármegye református eklézsiái gyakran tartottak itt gyuléseket. Négyszög alapú kis templom volt, a nyugati végéhez épült a torony. 1761-ben a tornyot újjáépítették, 1773-ban pedig az egész templomot megnagyobbították. A templom újjáépítését 1882-ben végezték el, akkor nyerte el mai alakját.


Monornak már a középkorban volt katolikus temploma, (amit pl. az 1401. évi határjárás is megemlített) mint a Szent György tiszteletére emelt templomot. A török kor után a kis számú katolikusok részére az egri káptalan, földesúrként kis templomot épített 1757-ben. Az alapkövét Gusztinyi János egri kanonok tette le, Szuz Mária mennybemenetelének tiszteletére, december 15-én. Az egyre növekvő létszámú katolikusságnak a templom kicsinek bizonyult, ezért 1800-ban lebontották és a helyére új (késő barokk stílusú) templomot emeltek, az egri káptalan költségén, ami 1806-ban készült el. A plébániát 1763-ban szervezték meg, előtte Üllőhöz tartozott a monori gyülekezet. 1765-tol az első plébános Manigai György volt Monoron.

Az evangélikus templom 1939-ben épült; magyaros stílusban. A monori zsidóság 1857-ben épített zsinagógát. Az első rabbi Kohn Mózes lett.

Egyházak

Nagytemplomi Református Egyház
2200 Monor, Kálvin tér 1.
Telefon: (29) 412-638 (Lelkészi Hivatal)
Lelkipásztor: Schaller Tamás
Honlap: https://www.monornt.reformatus.hu/

Római Katolikus Egyház
2200 Monor, Kossuth L. u. 83.
Telefon: +36 30 178 39 52
Laczkó Mihály plébános
E-mail: iroda@monorplebania.hu 
Honlap: http://monor.vaciegyhazmegye.hu/

Evangélikus Egyházközség
2200 Monor, Bajza u. 2.
Telefon: (29) 410-108
Lelkipásztor: Sánta József
E-mail: monor@lutheran.hu
Honlap: https://monor.lutheran.hu

Monor Kistemplomi Református Egyház
2200 Monor, Ady E. u. 74.
Telefon: (29) 414-525
Lelkipásztor: Vladár István
E-mail: monor.kistemplom@gmail.com
Honlap: https://honlap.parokia.hu/lap/monor-kistemplomi-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/koszontes-1

Monori Baptista Gyülekezet
2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. 12.
Telefon: +36 20 886 1111
Lelkipásztor: Fóris István
Honlap: http://ex.baptista.hu/monor/