Megújul a csapadékvíz-elvezető hálózat fontos szakasza

2018. október 16., kedd, 14:08

A Jókai utcai csapadékvíz-csatorna felújí­tásával jelentős mértékben csökkenhet a te­rületen kialakuló belvíz, a felújítás eredmé­nyeként a település vízelvezetési problémái is javulnak. A beruházásról Rajki László, a Mo­nori Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyveze­tője számolt be a Strázsa újság legutóbbi számában.

A Jókai utca és környékének csapadékvíz rendezése a „Települések felszíni csapa­dékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésé­nek támogatása Pest megye területén” című pályázat keretében valósul meg. A fel­újításra 119 millió 999 ezer 439 forintot nyert az önkormányzat, melyet 6 millió 315 ezer 761 forinttal egészít ki saját költségvetéséből. A beruházás összköltsége így 123 millió 315 ezer 200 forint. A Jókai–Ady utca csomóponttól kezdődően a Kölcsey utcáig egy új folyóka kialakítása és a csomópontban lévő meglé­vő rácsos folyóka Omega típusú résfolyóká­ra történő cseréje valósul meg.

Perforált vízelvezető árok Pomázon. Szárazabb időszakban, biztosítja
a vizek helyben tartását, nagy mennyiségű csapadék esetén
pedig elvezeti az esővizet.

A Jókai utcai csapadékvízelvezető rendszer felújítása során a lejtésviszonyok és az átereszek is rendezve lesznek. A jelenleg földmedrű árkok perforált kialakítású burkolattal lesznek ellátva, amely nagy mennyiségű csapadék esetén képes lesz a vizet a befogadóba bevezetni. Kisebb men­nyiség esetén a kis lejtés miatt lassan tud ha­ladni a víz, amely a perforációnak köszönhető­en a visszaszivároghat a talajba. Ez a műszaki megoldás szárazabb időszakban, amikor a talaj nem telített, biztosítja a vizek helyben tartását, a vízvisszatartást, a késleltetett levezetést. A te­rületen érintett kapubeállók természetesen rendezésre ke­rülnek – mondta Rajki László. Az ügyvezető hozzá­tette, a rendszer a belterületen a Lőcsei utcai átereszig kap burkolatot, a kül­területi részen a földmedrű árok megmarad, ami a megfelelő lejtésviszonyok kialakítása után a Gyáli I. csatornába vezeti a csapadék­vizet.

A pályázat keretében a Jókai utcát keresz­tező Klapka és Babits Mihály utcák Pozsonyi-Czuczor utca közötti 2-2 vízelvezető szakasz is megújul. A két utca szűk keresztmetsze­te és a nagyon rossz lejtési viszonyok miatt nincs lehetőség a Jókai utcához hasonló meg­oldásra, ezért ezekben az utcákban a vízelve­zetés részben betonelemes, részben út menti folyókás módszerrel, illetve a meglévő és fel­újítandó szikkasztókba történő bevezetéssel, valamint a Jókai utca felé történő kivezetés­sel valósul meg. Ezek alapján az út széle men­tén előre gyártott betonelemekből alakítják ki a fő vízelvezető rendszert, amely közúti ter­heléssel rendelkező vízbeeresztős fedlappal rendelkezik.

A kivitelező egyelőre még nem ismert, a ki­választására kiírt közbeszerzési eljárás most indul. A beruházás várhatóan tavasszal kezdődhet meg, és jövő október­ben készül el.

Forrás: Strázsa újság