Átadták a Köz Szolgálatáért Díjat

2022. október 23., vasárnap, 11:19

Monor Város Önkormányzata a Köz Szolgálatért Díj odaítélésével ismeri el azon személyek munkásságát, akik a város lakosságáért, a közösségi élet fejlesztéséért hosszú időn át kifejtett, áldozatos munkájukkal, hivatásszerűen, mindennapi munkájukat ellátva járultak hozzá. 2022-ben Nimmerfrohné Bihari Katalin részére adta át a kitüntetést Darázsi Kálmán polgármester az október 23-i megemlékezés keretében.

1976-80-ig a monori József Attila Gimnázium tanulója volt. 1985-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen matematika-kémia szakos középiskolai tanári diplomát, 2018-ban az Óbudai Egyetemen gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgát szerzett.

Egy évig a budapesti Havanna lakótelep általános iskolájában tanított, majd 1986 júliusától a monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanára.

Tanári pályáját elhivatottság, a gyermekek iránti tisztelet, szeretet jellemzi. Nagy teherbírású, mindig segítőkész, precíz, pontos tanár. Igazi pedagógus alkat. 36 év alatt 6 osztály osztályfőnöke volt.

A kompetenciaalapú matematikaoktatás egyik első kipróbálója volt iskolánkban. Tapasztalatait megosztotta a környék matematikatanáraival, előadást tartott, illetve szekcióülést vezetett Budapesten, Debrecenben és Hódmezővásárhelyen a TIOK konferenciákon.

Az elmúlt két évben intézményi szakmai vezetője és fejlesztő pedagógusa volt a VEKOP „Digitális környezet a köznevelésben” című pályázatnak. A résztvevő négy iskola tanárai digitális tartalmakat fejlesztettek a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ számára.

A Tanárnő a szakmai kompetenciáját, módszertani tudását továbbképzéseken rendszeresen fejleszti. 2020-tól sikeres Mesterpedagógus minősítésen vett részt. Programjával a matematika tantárgy tanórai munkájához a tanmenetbe illesztett, rendszerező, egyben választható digitális feladatbankot készít – segítve a szaktanár munkáját.

Évről-évre a Monori Tankerületi Központ által szervezett Szakmai napok aktív résztvevője, szervezője, az intézményi koordinátora.

A tehetséggondozó osztályokban az erdei iskola tananyagtartalmának, tematikájának kidolgozásában, sokszor annak megvalósításában is részt vett.

Az iskolai évfordulók, az Öregdiák és a Nyugdíjas pedagógus találkozók, a JAGvarázs – az iskoláért tartott rendezvények ötletgazdája. A programok szervezésében mindig meghatározó szerepet vállal.

1994-2006-ig irányította a gimnázium Nyáry Pál Tudományos Diákkörének munkáját. A Monorról induló TUDOK elindítása és az első két konferencia szervezése is a nevéhez fűződik.

Számos versenyeredménye közül kiemelkedik a Kémia OKTV- elért országos 3. és 17. helyezés, az Oláh György Országos Kémia versenyen a 1. valamint az Irinyi József Országos Középiskolai Kémia versenyen pedig a 12. helyezés.

2000-2012 között a reál munkaközösség innovatív vezetője volt. 2012. novemberétől iskolánk intézményvezető-helyettese.

Jó szívvel, nagy szakértelemmel, precizitással, folyamatos megújulással munkálkodik több mint 35 éve – nap mint nap – a jövő nemzedékért, tudásuk pallérozásáért, nevelésükért, közösségük fejlesztéséért, az intézményi dolgozókért, a monori gimnáziumért.