Új bölcsőde épülhet Monoron

2018. augusztus 7., kedd, 15:46

Az elmúlt években folyamatosan emelke­dett a születések száma Monoron. Ez olyan örömte­li hír, ami régóta indokolja a város­ban a bölcsődefejlesztést. Erre, egy most megnyíló pályázat ad lehetőséget.

– Már készülnek az új bölcsőde tervei, erre a minél sikeresebb pályázat érdekében van szükség. Az új intézmény a Vásártéren épülne meg, ezzel együtt természetesen a régi bölcsődénk is tovább működne. Sike­res pályázat esetén 400 millió forint támoga­tásra számítunk, melyet az önkormányza­ti költségvetésből egy jelentősebb összeggel egészítenénk ki – mondta el Zsombok László, városunk polgármestere a Strázsa újság legutóbbi számában.

A jelenleg működő bölcsőde (képünkön) tagintézménye lehet az új bölcsi

A pályázatot a Monori Városfejlesztő Non­profit Kft. készíti el, pozitív döntés esetén két éven belül épülhet fel a régóta várt, 6 csoportos, 80 férőhelyes új bölcsőde, mely a jelenleg működő Városi Bölcsőde tagintézménye lehet. A képviselő-testület júliusi soros ülésén döntöttek róla, hogy az új épületben alakítsanak ki főzőkonyhát, mely a régi és az új épületet is kiszolgálja majd.

Így újabb fontos beruházással segítené az önkormány­zat a 3 éven aluli kisgyermeket ne­velő családok életét; ezzel is hozzájárulva Monor népességmegtartó erejéhez, és új családok jövőbeni letelepedéséhez.