Nagy átalakulás előtt a JAG

2022. január 20., csütörtök, 09:43

A József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium nagy átalakítások és bővítések elé néz, hiszen nem csupán a régi „C” épületet bontják el, hanem egy teljesen új oktatási szárnyat is létre fognak hozni.

A monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium bővítését Magyarország Kormányának támogatása tette lehetővé. Az 1709/2020. (X.30.) Korm. határozat egyes vidéki köznevelési fejlesztések előkészítésének támogatásáról döntött, melyben a Monori Tankerületi Központot jelölte ki a monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium fejlesztéséhez szükséges tervdokumentáció előkészítésére. A Monori Tankerületi Központ megbízásából elkészült az építészeti felmérés, a tervezési program- és tanulmányterv, valamint az engedélyezési tervdokumentáció. Az építési engedély birtokában a kiviteli tervdokumentáció alapján a Beruházási Ügynökség, a BMSK fogja megvalósítani a beruházást. 

De hogy hogyan is fog kinézni akkor az intézmény? A meglévő iskolaépület „A” épületével egybeépül az új oktatási szárny. Az átalakítással és bővítéssel érintett terület összesen 2316,80 m2. A fejlesztéssel az épületegyüttes méltó aulát (355 m2) és főbejáratot kap. Az alsó szinten helyezkednek majd el az új tantermek, csoportszobák és a tanári, az emeleten lesznek a szaktantermek (fizika, kémia, biológia, ének-zene, rajz), valamint a hozzájuk kapcsolódó szertárak. Mindkét szinten új vizesblokkok, akadálymentes mosdóhelyiségek és egyéb kiszolgálóhelyiségek kapnak helyet, valamint lift is beépítésre kerül. A tetőtér szolgál majd a szükséges gépészet elhelyezésre. A jelenlegi „C” épület lebontása után, melyben eddig az orvosi szoba és a hozzá tartozó váróterem volt, ezek a funkciók is az új épületrészbe kerülnek át. A közel 300 m2-es adminisztrációs részben tanári, igazgatói iroda, igazgatóhelyettesi iroda, tárgyaló helyiség, iskolatitkári iroda, irattár, rendszergazda részére kialakított szoba és szerverszoba is megtalálható lesz majd. Az iskolának mindez nagy könnyebbséget fog jelenteni, mivel a beruházás az intézmény zsúfoltságát is enyhíti. Az új, modern épület és az előírásoknak megfelelő szaktantermek kialakítása 785 gyermek (24 osztály) számára biztosítja az oktatás 21. századi színvonalát. A létesítmény a modern technológiai elvárásoknak energetikailag is megfelelő, hőszivattyús fűtési rendszere további előnyt jelent majd az intézmény fenntartása szempontjából. 

A 355 négyzetméteres aula és az újragondolt udvarrészek a hagyományos rendezvények megtartását még színvonalasabbá teszik, és új lehetőségeket nyitnak Monor város számára is.