Erősségeink és lehetőségeink

Erősségeink

Jó minőségű közszolgáltatásokkal, esztétikus közösségi terekkel, kiterjedt oktatási-kulturális-szociális intézményhálózattal, korszerű sportuszodával, folyamatosan fejlesztett sportolási és szabadidős lehetőségekkel várja Monor az ide látogatókat, a befektetni, vagy letelepedni szándékozókat! Hogy kritikusak és őszinték is legyünk, a szakorvosi járóbeteg-ellátás színvonala minden tekintetben fejlesztésre szorul, de itt is igyekszünk megtenni minden tőlünk – az önkormányzattól – telhetőt. Járásközponti helyzetből fakadóan is magas a város kiskereskedelmi ellátottsága. Monor helyi bírósági és ügyészségi székhely-település, a Járási Hivatallal kiterjedt hatósági ügyintézési központ, az itt működő bankfiókokkal pedig kistérségi pénzintézeti centrum-szerepet is betölt.

Hisszük, hogy egy település sikeressége ezzel együtt alapvetően nem csak a beruházási rátától, vagy irányítási hatékonyságtól függ. Sokkal inkább attól, hogy miként sikerült kiépíteni a „bizalom infrastruktúráját”. A bizalom a helyi hatóságok, szervek és személyek működésében alapvető lakossági, vállalkozói és befektetői igény. Monor Város Önkormányzata törekszik arra, hogy szervei, hatóságai működése kiszámítható legyen, tisztviselői pedig készségesen, megbízhatóan szolgálják ki ügyfeleiket, segítőkészen és szakszerűen tegyék dolgukat.

 

Lehetőségeink

•  Budapest és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelsége – előbbi 25, utóbbi 15 km-re fekszik közúton

•  Kormányzati döntés született a 4-es főútnak a települést északról elkerülő, négysávos autóútként való megépítéséről, mely 2019-ig átadásra kerül – lehetőséget biztosítva további gazdasági területek bevonására. A potenciális ipari park területek, gazdasági övezetek – az új közúti fejlesztésre is figyelemmel – jó elhelyezkedésűek

•  A 2014–2020. közötti időszakra vonatkozó Regionális Támogatási Térkép szerint a monori beruházások – a Közép-Magyarországi Régióval és Budapesttel ellentétben - az új uniós fejlesztési ciklusban 35-55 % közötti beruházási támogatásban részesülhetnek

•  A dugókkal és drága parkolási lehetőségekkel terhelt fővárosi irodákhoz és gazdasági övezetekhez képest itt jól megközelíthető, gazdaságosabban fenntartható székhely- és telephelykínálat várja a befektetőket

•  Valós vonzáskörzettel rendelkezünk, 1886. óta járásszékhely vagyunk; a Monori Járás 65 ezer fős, három város és kilenc község alkotja

•  Korszerű, kiterjedt szolgáltatásokkal rendelkező, esztétikus városközpontunk van

•  A település térségi oktatási funkciókat is betölt, négy általános és két középiskola működik a városban, melyből az egyik kifejezetten szakképző intézmény

•  Pincefalunk Közép-Európában egyedülálló, közel ezer, hagyományos állapotban megmaradt présházával, fejlődő szolgáltatásaival, országos rendezvényeivel és vendégváró pincéivel egyre vonzóbb idegenforgalmi célpont, a borturizmus a közeli fővárosból is növekvő számú vendéget vonz

•  Korszerű városi sportuszoda, hamarosan új, XXI. századi sport- és rendezvénycsarnok, és további fejlődő sportlétesítmények várják az egészséges életmód híveit

•  2015. tavaszán kezdődött el a településrendezési eszközök felülvizsgálata, vagyis a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat újraalkotása. A felülvizsgálat bizonyos keretek közt lehetőséget teremt a vállalkozók számára a céljaiknak megfelelőbb, kedvezőbb övezeti besorolások, beépítési előírások kialakítására

•  Helyi termálvíz kincsünk, megújuló energiáink hasznosításának lehetősége néhány kezdeményezéstől eltekintve kiaknázatlan

•  Monoron vállalkozóbarát önkormányzat és üzleti környezet várja!