Pedagógus nap alkalmából köszöntötték a városban dolgozó tanítókat és nevelőket

2022. június 3., péntek, 16:30

Június első vasárnapja pedagógusnap, ebből az alkalomból minden évben köszönti a város vezetése az iskolai és óvodai nevelőket, tanítókat. A Vigadó Kulturális és Civil Központban megszervezett ünnepi összejövetelen Darázsi Kálmán polgármester üdvözölte a pedagógusokat. Elmondta, hogy a város vezetése mindent megtesz, hogy a tárgyi feltételek adottak legyenek a nevelő-oktató tevékenységhez, és ezúton is megköszönte a tanítók, tanárok, nevelők egész éves munkáját. Az ünnepi alkalom a Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díjainak átadásával folytatódott, melyet Gájer Bálint vidám zenés műsora követett. 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2000. (II.25.) számú rendelete alapján ítélte oda a „Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja” kitüntetést a városunkban kiemelkedő nevelő-oktató munkát végző, illetve a közművelődést leginkább elősegítő személyeknek. A kitüntetés emlékéremből, oklevélből és pénzjutalomból áll. melyet az idei évben négy személy kaphatott meg. 

Csontos Sándorné Oláh Mária Békéscsabán született, tanulmányait Csanádapácán kezdte meg, óvodapedagógiai diplomáját a Szarvasi Óvónőképző Intézetben szerezte 1978-ban. Előbb Karcagon és Szomolyán, majd Monorra költözésüket követően folyamatosan óvónőként dolgozik; a Tesz-Vesz Óvódában, a Bárka Családi Napköziben, majd a Petőfi Óvodában szerették meg őt a gyerekek. Elkötelezett, munkájára hivatásként tekint, mindenkori nevelőközösségének aktív, értékes tagja, énekes személyisége példaértékű munkatársai számára. Empatikus, türelmes, ezzel együtt következetes egyéniségének köszönhetően élményekre épülő nevelő munkát teremtett maga körül. Szakmai pályafutása idén ősszel véget ér, így különleges kisugárzását a hozzá igazán közel állók, hét gyermeke és tizenegy unokája élvezheti tovább.

Sápi Viktória az érettségi vizsga megszerzése után a Bánki Donát Gépipari és Műszaki Főiskolán kezdte meg felsőfokú tanulmányait, itt szerzett informatikus mérnöki végzettséget. 1994 óta pedagógus, pályáját a Varga István Kereskedelmi Szakközépiskolában kezdte. 2001 óta a Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola tanára, 7 éve igazgatóhelyettese. 2005-ben a Miskolci Egyetemen közgazdász szakmérnök, majd 2009-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen közgazdász tanári diplomát szerzett. Aktívan részt vesz az iskola életében, szívesen vállal szervezési feladatokat, számos versenyt rendezett. Több, mint 15 éve lát el jegyzői feladatokat szakmai- és érettségi vizsgákon. 2010 óta a Budakalász Gimnázium monori tagintézményének vezetője, azóta vált szenvedélyévé az oktatásszervezés és tanügyigazgatás. Közel harminc éve követi végig belülről a köznevelés és szakképzés változásait, melyeket mindig rugalmasan, innovatív módon kezel. Számos monori és Monor környéki család gyermekét nevelte, tanította.

Vargáné Vedres Mária nevelői gyakorlatának első éveit 1982-től a Monori Kossuth Lajos Általános Iskolában töltötte, ezzel párhuzamosan 1986-ban, a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán szerezte meg a tanítói végzettséget. 1990. novemberétől, az akkor újonnan épült Monori Jászai Mari Általános Iskola pedagógusa. Évtizedek során generációkat nevelt és oktatott példamutató szorgalommal és kiváló eredményekkel. Kiszámítható, lelkiismeretes tanítói munkásságágával mára iskolájának egyik legeredményesebb tanítója. 40 éve egyengeti szeretettel diákjai útját, feléjük mutatott türelme határtalan. Következetes, felkészült, precíz pedagógus akit a szakmai igényesség jellemez. Gyakran készítette fel diákjait városi, területi, megyei versenyekre, ahol mindig remekül szerepeltek a gyerekek. Éveken keresztül töltötte be az alsó tagozatos munkaközösség vezetői tisztségét, személyében a város egyik legelismertebb, legeredményesebb tanítója vonul nyugdíjba.

Bukai Tibor Monoron született 1962-ben, azóta is itt él, Monorért tevékenykedik. Általános iskolai tanulmányait az Ady úti Általános Iskolában végezte, szeretett osztályfőnöke és magyartanára, Krizsán Györgyné Magdi néni plántálta belé az irodalom, az olvasás szeretetét. Középiskolai tanulmányai végeztével, pedagógusi pályára lépett, melyet szintén Magdi néninek köszönhet. Először napközis tanárként dolgozott a Nemzetőr Általános Iskolában, majd jelentkezett az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola magyar-ének tanári szakára. Katonai szolgálata közben is tanult levelező szakon, leszerelése után tanárként folytatta munkáját a Nemzetőr Általános Iskolában. Tanulmányait Szegeden folytatva 1990-ben kapta meg magyar-ének-zene szakos tanári diplomáját. Ének szaktanárként óraadóként tanított a József Attila Gimnáziumban, a Szterényi József Szakközépiskolában, és a Jászai Mari Általános Iskolában is. 2000 óta a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium magyar-ének szakos tanára, évekig tánc és dráma tantárgyat is oktatott a diákoknak. 2009-ben egyetemi végzettséget is szerzett magyar szakon a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Karán. Tanári munkáját leginkább a természetesség, a szeretet és az érzelemgazdagság jellemzi. Művész lelkű ember, aki minden téren nehezen viseli el az igénytelenséget és a lelketlenséget. Számos diákot készített fel versenyekre, akik nagyon szép eredményeket értek el megyei és országos megmérettetéseken is. Tanárként mindig fontosnak tartotta a zenei nevelést és a színházszervezést, melyeket kulturális missziónak tekintett, nem pedig munkának. Ő maga is sok emlékezetes műsort készített városi, iskolai, egyházi alkalmakra, többször tartott ismeretterjesztő előadásokat is. Rendszeresen köszöntötték diákjaival az Idősek Otthonában lévőket karácsonykor, vagy más ünnepi alkalmakon. Tagja a Monorért Baráti Körnek, a Máltai Szeretetszolgálatnak, a Nagycsaládos Egyesületnek, a Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesületnek, és mindenhová megy segíteni, ahová hívják, rendszeres véradó. A monori katolikus templom több évtizedes kántori szolgálatát is önzetlenül, hűségesen végezte. Ifjú kori írói pályafutását Szabó Magda és Jókai Anna írónők egyengették. Férjként, apaként, barátként is mindig lehet rá számítani. Feleségével együtt négy gyermeket neveltek fel: három leányt és egy fiút. Két unokája boldog nagypapájaként igazi mesemondóvá vált. 2021 nyara sajnos nem várt, de kötelező és azonnali változtatást hozott Bukai Tibor aktív pedagógusi és közéleti tevékenységébe: túl van két szívműtéten és egy carotis műtéten. Az utóbbi hónapokat visszavonulva, otthoni nyugalomban igyekezett tölteni.