Kábítószerügyi egyeztető fórum alakult

2019. február 7., csütörtök, 09:24

Még a tavalyi évben alakult meg a Monori Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF), mely a jövőben irányítja a helyi szinten megvalósuló kábítószermegelőző és -kezelő tevékenységeket. A Nemzeti Drogellenes Stratégia prog­ramhoz igazodva a KEF megalapításá­nak célja, hogy összehangolja a közös­ség és az együttműködés, a megelőzés és gyógyítás, a rehabilitáció és kínálat­csökkentés szervezeteinek és intézmé­nyeinek munkáját.

A fórum elsősorban prevenciós célzattal működik majd, szemlélete az egészség megőrzésére, az egészség-tudatos ma­gatartás kialakítására a negatív minták elutasítására, a már kialakult kábítószer-fogyasztás ártalmainak csökkentésére, további súlyosbodásának megelőzésé­re irányul. A most megalakult fórum három fővel kezdi meg működé­sét, vezetőjének az Emberi Erőforrások Bi­zottságának mindenkori elnökét – jelenleg Sinkovicz László tölti be a tisztséget – vá­lasztotta a képviselő-testület. A szakmai oldalt a szakmai vezető és a koordinátor képviseli, a tisztségekre a Monor és Tér­sége Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat vezetője tett javaslatot. Szakmai vezetőnek a CSASE szakterületen dolgozó munkatársát, Túróczi Csabát választották, a koordinátori feladatokat az Emberi Erő­források Bizottságának külsős tagja, szin­tén a CSASE szakterületen dolgozó mun­katársa, Sajti Zoltánné látja el.