Civil szervezetek

A városban évtizedek óta aktív civil társadalmi élet folyik. Több tucat egyesület tevékenyen részt vesz a város életében. A városi rendezvények egy részét a civil egyesületek szervezik. Ilyenek a nyár eleji időszakban a Strázsa-hegyen több éve megrendezésre kerülő Orbán napi vigadalom, a Strázsahegyi pincék fesztiválja és a Tekerő-Kavaró Fesztivál. A város központjában és a Fesztiválcsarnokban is több rendezvényt szerveznek a Vigadó Kulturális és Civil Központtal együttműködve. A városi gyereknap, a Nyugdíjas Kulturális Találkozó, a Népzenei- és Néptánc Találkozó és a Szüreti Sokadalom évek óta tartalmas szórakozást nyújtanak minden korosztálynak.

 

Monori székhely aktív bírósági státuszú civil szervezetek


1. A csend hangjai a Sziklai Magán Zeneiskola Alapítványa
Cím: Monor, Deák F. u. 21.
Képviselő: Bihari János (elnök)
Megyei nyilvántartási szám: 1627 / 2012.
Cél leírása: A Sziklai Magán Zeneiskola oktatási munkájának támogatása.

2. A Monori Jászai Mari Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
Cím: Monor, Jászai M. tér 1.
Tel: 611-580
Képviselő: Kovács Tünde elnök
Megyei nyilvántartási szám: 1437 / 2007.
Cél leírása: Az iskolai oktatás feltételeinek javítása, informatikai terem, nyelvtanulás fejlesztése, közös programok támogatása.


3. Dr. Gombos Matild Alapítvány
Szakorvosi Rendelőintézet
Cím: Monor, Balassi B. u. 1.
Képviselő: Dessewffy Andor elnök
Cél leírása: Az önkormányzat egészségügyi intézményének a gyógyító és betegségmegelőző feladataihoz a tárgyi és személyi feltételek javítása.
Megyei nyilvántartási szám: 1746 / 2007.

4. Dr. Fónyad Dezső Emlékére Kulturális és Vallási Célú Alapítvány
Cím: Monor, Kossuth L.u.94.
Vezető: Dr.Bán Sándor, Gulyás László elnök, Kampflné Thám Vera, Nagy László
Cél leírása: A református kulturális és vallási hagyományok, életmód ápolása, terjesztése. A monori református nagytemplom gyülekezetéből kikerülő ifjak theológiai tanulmányainak finanszírozása.
Megyei nyilvántartási szám: 836 / 1999.

5. Dr. Miklós László Monori Zsidó Alapítvány
Alapítás éve: 2004
Alapítvány típusa: közhasznú
Székhely: 2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. 6.
Képviselő: Ajtai György
Cél leírása: A Monori Zsidó Temető tulajdonjogának megszerzése és karbantartása, kegyeleti emlékhellyé nyilvánítása, ravatalozó létesítése, a zsidó kultúra ápolása.
Megyei nyilvántartási szám: 2577 / 2008.

6. Monori Evangélikus Kultúráért Alapítvány
Cím: Monor, Bajza u. 2.
Képviselő: dr. Veres Ildikó Zsófia (önállóan)
Cél leírása: Az evangélikus kultúra bemutatása és szélesebb körben való megismertetése.
Megyei nyilvántartási szám: 2060 / 2009.

7. Monori Bömbölde Tipegők Alapítvány
Cím: Monor, Virág u. 33.
Képviselő: Hanzelik Andrea
Cél leírása: A monori területi bölcsőde működési feltételeinek, tárgyi eszközellátottságának és játékkészletének javításához szükséges civil kezdeményezések felkarolása és koordinálása, a gyermeknevelésben résztvevők folyamatos szakmai képzésének, továbbképzésének elősegítése.
Megyei nyilvántartási szám: 1984 / 2000.

8. Monor és Vidéke Alapítvány
A kuratórium elnöke: Monori Györgyi
Cím: Monor, Kossuth L.u.154.
Cél leírása: Összefogni, felkarolni Monor és környéke kultúráját, ez nyomtatható formában megjeleníthető. A kistérség helytörté- neti és néprajzi kiadványainak serkentése, képeslapok kiadása, a tájjelleg megnyilvánulásainak nyomtatásban törté- nő terjesztése (pl.tájház-ismertető) a régió újságának gondozása és kiadása.
Megyei nyilvántartási szám: 1941 / 2007.

9. Monori Kossuth Lajos Általános Iskola Diáktarisznya Alapítvány
Cím: Monor, Kossuth L. u. 98.
Képviselő: Barta Károlyné
Cél leírása: A Kossuth Lajos Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése.
Megyei nyilvántartási szám: 1492 / 2008.

10. Monori Pentaton Zenei Alapítvány
Cím: Monor, Kossuth L. u. 88. (Monori Zeneiskola)
Képviselő: Bokros Jánosné utóbbi 5 tag együtt, Dr. Dudás Jenőné, Dzsupin Imréné, Pásztory Lajosné, Perjési Istvánné, Szabó Lajosné Cséki Piroska önállón
Cél leírása: A Monori Zeneiskola oktatási tevékenységének támogatása. Hangszerek, kották beszerzése, kiemelkedő tanulók, zenepedagógusok továbbképzésének versenyek, rendezvények támogatása.
Megyei nyilvántartási szám: 978 / 1999.

11. Monor Város Szakoktatási Alapítvány
Képviselő: Dr. Dobos György
Cím: Monor, Ipar u. 2.
Cél leírása: 205.sz.Ipari Szakmunkásképző Intézet működésének, diákjainak és pedagógusainak támogatása.
Megyei nyilvántartási szám: 250 / 1999.

12. Oláh István Alapítvány a Monori József Attila Gimnázium és Szakközépiskoláért
Cím: Monor, Ady E. u. 12-14.
Képviselő: Megyeri István
Cél leírása: Az iskola munkájának támogatása, diákok jutalmazása, támogatása.
Megyei nyilvántartási szám: 236 / 1998.

13. Ökumenikus-Magyar Nevelésért, Oktatásért és Kultúráért Alapítvány
Cím: Monor, Ady u. 48-52.
Képviselő: Gulyás László önállóan, Huszthyné Juhász Mária önállóan
Cél leírása: A Monor és környéke térségben az ifjúság ökumenikus nevelésének elősegítése, az ilyen nevelés tárgyi, szellemi feltételeinek támogatása.
Megyei nyilvántartási szám: 2260 / 2005.

14. Sulipersely Monor Nemzetőr Általános Iskola Diákalapítvány
Cím: Monor, Nemzetőr u. 22-26. (Nemzetőr Általános Iskola)
Képviselő: Balázs Anita
Tel: 412-765
Cél leírása: Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztési tevékenység. Az oktatás tárgyi és technikai feltételek javítása. Szabadidős programok támogatása, kulturális versenyek, rendezvények megszervezése, diáksport támogatása.
Megyei nyilvántartási szám: 1683 / 2011.

15. Szterényi József Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Alapítványa
Cím: Monor, Ipar u. 2. (Szterényi J. Középiskola)
Képviselő: Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna elnök, önálló képviseleti joggal
Cél leírása: Közvetlenül vagy az iskolán keresztül támogatni az intézet nappali és levelező tagozatát, a tanulók szellemi, erkölcsi és testi nevelését.
Megyei nyilvántartási szám: 1211 / 2013.

16. Forrás Hét Alapítvány
Cím: Monor, Dugonics u. 58.
Képviselő: Horváth Szabina
Cél leírása: Közérdekű helyi lap létesítése.
Megyei nyilvántartási szám: 50 / 2010.

17. Monori Szivárvány Óvodáért Alapítvány
Monor, Toldi u. 3.
Képviselő: Szádvári Lászlóné
Cél leírása: A Monori Szivárvány Óvoda támogatása. Az óvodába járó gyermekek részére programok szervezése. Állagmegóvás, eszközök beszerzése.
Megyei nyilvántartási szám: 2674 / 2007.

18. Nefelejcs Alapítvány
Monor Katona József u. 26. (Tesz-Vesz Óvoda)
képviselő: Seres Istvánné elnök
Cél leírása: A monori Tesz-Vesz Óvoda anyagi támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Korszerű nevelési módszerek támogatása.
Megyei nyilvántartási szám: 2693 / 2005.

19. 100 éves gyűjtőért Alapítvány
Cím:2200 Monor, Gép u. 2.
Képviselő: Dr. Mária Imre, Kövér György, Tiska László tikár
Cél leírása: A Budapesti Fegyház és Börtön fogvatartottainak fogvatartási körülményeinek javítása.
Megyei nyilvántartási szám: 1204 / 2001.


20. ARS CLASSICA Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Bocskai u.1.sz.
Képviselő: Nagy Erzsébet
Cél leírása: Középfokú szakmai oktatás, szakképzési, átképzési feladatok megoldásának támogatása, oktatási tematikák, szak- könyvek, kiadványok támogatása.
Megyei nyilvántartási szám: 784 / 1993.


21. Az asztmás gyermekekért Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Ady E.u.2.III.12.
Képviselő: Dr.Bükki Veronika
Cél leírása: Asztmás és gerincferdülésben szenvedő gyermekek egészségének javítására.
Megyei nyilvántartási szám: 370 / 2008.


22. ECKER Közhasznú Alapítvány Monor, Vasad és térségeik Sportjáért
Cím: 2200 Monor, Gép u 1.
Képviselő: Kárpáti István /elnök/
Cél leírása: Monor, Vasad és a térségeikben működő sportszervezetek támogatása, új sportlétesítmények létrehozásának fenntartásának elősegítése, a kiemelkedő tehetségű sportolók továbbfejlődéséhez, eredményes versenyzéséhez való hozzájárulás.
Megyei nyilvántartási szám: 3069 / 2008.


23. Gézengúzok Óvodája Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Petőfi S u. 29. sz.
Képviselő: Roikné Horváth Margit /elnök/
Cél leírása: A monori Petőfi S u. 29. sz alatti óvodába járó gyermekek képességeinek, lehetőségeinek fejlesztése.
Megyei nyilvántartási szám: 3072 / 2013.


24. Harmónia - Ház Prevencióval az egészség útján Közhasznú Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Balassi B. u. 21/a fsz.4.
Képviselő: Béres Krisztina (együttesen), Mihályiné Pataki Ágota (együttesen), Petrányi Margit (elnök) önállóan, Szász Katalin (együttesen)
Cél leírása: Egészségmegőrző, öngyógyító rendszer széleskörű megismertetése, lehetőség a külső és belső egyensúly és a harmónia megteremtésére, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, fiatalok egészségtudatos életmódra nevelése.
Megyei nyilvántartási szám: 3119 / 2008.


25. ILZER Alapítvány Monor és Térsége Kultúrájáért, Oktatásáért, Sportjáért
Cím: 2200 Monor, Gép u. 1.
Képviselő: Kárpáti István elnök
Cél leírása: Monor és térsége kultúrájának, oktatásának valamint sportjának támogatása, melynek keretén belül támogatni a Monor és térségében alapítását, valamint sportlétesítmények létrehozását és azok fenntartását támogatásokkal hozzájárulni a kiemelkedő tehetségű fiatalok továbbfejlődéséhez, mind az oktatás, mind a sport területén.
Megyei nyilvántartási szám: 2904 / 2007.


26. Izabel Adory Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Kistói u.13. sz.
Képviselő: Büki Ágnes
Cél leírása: Szellemi fogyatékosok, mozgássérült betegek, nagycsaládosok támogatása. Budapesten napközi óvoda létrehozása, szellemi fogyatékos gyermekeknek.
Megyei nyilvántartási szám: 395 / 1992.


27. Jászai téri óvodás gyermekekért közhasznú Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Jászai Mari tér l. sz.
Képviselő: Pogácsásné Berecz Andrea
Cél leírása: Az óvoda infrastrukturális fejlesztése, eszközök, játékok beszerzése. Gyermekprogramok szervezése.
Megyei nyilvántartási szám: 2266 / 2002.


28. Jótett az életért Közhasznú Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Kisfaludy u. 12.
Képviselő: Locsodi-Nagy Imre elnök
Cél leírása: Felekezeti hovatartozás nélkül a neurológiai, pszichiátriai és a demenciában szenvedő rászorultak támogatása, szakintézményi elhelyezésének segítése.
Megyei nyilvántartási szám: 2942 / 2007.


29. Kelet Népe - A Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Kinizsi u. 74.
Képviselő: Lukács József elnök
Cél leírása: Hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekek iskoláztatásának támogatása. Szabadidős programok szervezése. A roma kultúra megismertetése szélesebb körben.
Megyei nyilvántartási szám: 2855 / 2006


30. Monor Újtelepi Református Kultúráért Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Ady E. út 74.sz.
Képviselő: Vladár István
Cél leírása: Gyermek- és ifjúsági programok szervezése és támogatása. A keresztyén kultúra terjesztésének elősegítése. Az egy- házközség tulajdonában lévő ingatlanok bővítése, karbantartása. Mozgáskorlátozottak és egyéb hátrányos helyzetűek segítése.
Megyei nyilvántartási szám: 2487 / 2004.


31. Monori Esthajnalcsillag Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 37.
Képviselő: Hurtos Ágnes (elnök) - önállóan, a bankszámla felett Trincsiné Márton Zsuzsanna kurátorral, vagy Csóti Zoltánné kurátorral együttesen -
Cél leírása: A monori Kossuth Óvoda (Kossuth Lajos u. 37.) nevelő munkájának segítése. Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása. A hátrányos helyzetű gyerekek támogatása.
Megyei nyilvántartási szám: 2804 / 2011.


32. Monori Hegyessy Lions Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Hegyessy tanya 57.sz.
Képviselő: Kafka István (elnök)
Cél leírása: Szociálisan rászorulók, öregek, hátrányos helyzetűek és azok eltartottainak segélyezése, légzőszervi betegségben szenvedő gyermekek, csökkent látóképességű, mozgássérült, értelmi fogyatékos emberek gyógyíttatásának támogatása.
Megyei nyilvántartási szám: 944 / 2010.


33. Monorvidéki Közbiztonsági Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Péteri u. 36.
Képviselő: Rakó József (elnök)
Cél leírása: A monori rendőrkapitányság területén a közbiztonság és közrend javítása, a közlekedés biztonságának erősítése. Oly technikai eszközök vásárlása, amely alkalmas a Rendőrkapitányság és illetékessége alá tartozó rendőrőrsök működésének elősegítésére.
Megyei nyilvántartási szám: 3228 / 2012.


34. Nyáry Pál Faluszépítő Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Batsányi u. 1.
Képviselő: Maszel László elnök
Cél leírása: A Monori Kistérségbe tartozó települések közterületeinek rendezetté tétele, a települések infrastruktúrájának fejlesztése. A települések helyi kulturális értékeinek felkutatása, ápolása, információáramlás elősegítése a településeken. A települések hagyományőrzésének támogatása, a szabadidő hasznos eltöltésére alakult helyi szervezetek támogatása.
Megyei nyilvántartási szám: 3257 / 2009.


35. Patrióta Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Csokonai u. 30
Képviselő: Bokrosné Nemes Melinda elnök
Cél leírása: A kisebb helyi közösségek, nyugdíjas, sportegyesületek, civil szerveződések támogatása, részükre adományok gyűjtése, munkájuk támogatása.
Megyei nyilvántartási szám: 2967 / 2007.


36. Pro Deo State University Közép-Európai Tudományos Alapítvány,
angol elnevezése: Pro Deo State University Central European Science Foundation
Cím: 2200 Monor, Tó u. 12.
Képviselő: Kertész-Bakos Ferenc dékán (kur . elnök )
Cél leírása: A Pro De State University közép-európai oktatóinak, kutatóinak és hallgatóinak szakmai támogatása. A felsőfokú képzési rendszerek folyamatos fejlesztéséhez való hozzájárulás, a képzési és kutatási struktúrák nemzetközi színvonalú támogatása.
Megyei nyilvántartási szám: 3516 / 2012.


37. Start a Jövőnkért Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Kossuth L.u.147.sz.
Képviselő: Artzt Sándor (elnök)
Cél leírása: Monor településfejlesztésének és működésének elősegítése. Különösen környezetvédelem, sport, kultura, művészet, dolgozóinak szociális, egészségügyi támogatása, foglalkoz- tatási lehetőség megteremtése.
Megyei nyilvántartási szám: 420 / 2013.


38. Turner Ferenc Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 83.
Képviselő: Dékány Bulcsú elnök
Cél leírása: A monori Katolikus Egyházközség szociális-karitatív közösségek építése és támogatása. Nagycsaládosok, fiatalok anyagi segítése. Közösségi Ház működtetése.
Megyei nyilvántartási szám: 2559 / 2004.


39. Monor és Környéke Mentés Ügyéért Közalapítvány
Székhely:     Monor, Kossuth L. u. 78-80.
Cél leírása: Monor és környéke mentőállomásának biztosítása, folyamatos orvosi szintű ellátással.
Megyei nyilvántartási száma: 1006 / 2009.


40. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Monor Testületi Szervezete
Cím: Monor, Bocskai u. 1.
Vezető: Dankóné K. Krisztina
Tel: 411-919
Központi honlap: www.voroskereszt.hu

41. Vöröskereszt Telepi Szervezete
Cím: Monor, Ady E. u. 73.
Vezető: Dr. Misuth Gábor
Központi honlap: www.voroskereszt.hu

42. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Monori Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény
Cím: Monor, Kossuth Lajos utca 88. (Könyvtár mögött)
Vezető: László Anita
Tel: 06 29 413-432
e-mail: tamogato.monor@maltai.hu
Levelezési cím: 2200 Monor, Alkotmány utca 4.
Központi honlap: www.maltai.hu

43. Monori Sport Egyesület
Cím: Monor, Kiss Ernő u. 3.
Képviselő: Gábor Attila  elnök
Cél leírása: sporttevékenység
Megyei nyilvántartási szám: 435 / 2005.
Honlap: www.monorse.hu

44. Monor Környéki Strázsa Borrend
Cím: Monor, Kisfaludy u. 47.
Képviselő: Bodor János    
Cél leírása: Érdekvédelem, kultúra.
Megyei nyilvántartási szám: 2861 / 2007.
Honlap: www.strazsaborrend.hu

45. Páneurópai Unió Monori Szervezete
Cím: Monor, Virág u. 13.
Vezető: Gulyás László
Tel: 416-496

46. Helytörténeti Kör - közművelődési Egyesület
Székhelye: 2200 Monor, Kazinczy u. 4/A
Elnöke: dr. Dobos György (elnök)
Megyei nyilvántartási szám: 252 / 2010.
Cél leírása: helytörténet, közművelődés

47. Nagycsaládosok Monori Egyesülete
Cím: 2200 Monor, Kossuth L.u.65.sz.
Vezető: Keresztes Hajnalka elnök
Megyei nyilvántartási szám: 837 / 2011.
Cél leírása: Családvédelem, szociálpolitika

48. „Közös út” Cukorbetegek Egyesülete
Cím: 2200 Monor, Fillér u. 2.
Vezető: Jámbor Miklósné
Megyei nyilvántartási szám: 2477 / 2011.
Cél leírása: A cukorbetegek életmódjának alakítása, tanfolyamok, előadások, konferenciák szervezése, kapcsolatok létesítése, fenntartása állami és társadalmi szervezetekkel, hasonló tevékenységet folytató egyesületekkel, intézményekkel és magánszemélyekkel. Elősegíti a cukorbetegek tematikus képzését, nevelését, az ügyüket szolgáló komplex társadalmi-egészségügyi támogatást.
Ellátja a diabetesben megbetegedettek érdekképviseletét, szoros együttműködésben minden olyan szervezettel, amely a cukorbetegek érdekében tevékenykedik. stb.

49. Bethlen Gábor Erdélyi Kör
Cím: 2200 Monor, Kapisztrán u. 49.
Vezető: Dr. Szekeres Sándor elnök, Kozákné Székely Ildikó alelnök
Megyei nyilvántartási szám: 2614 / 1999.
Cél leírása: politikai tevékenység

50. Monori Nyugdíjasok Szivárvány Klubja
Cím: 2200 Monor, Brassó u. 17.
Vezető: Bakos Józsefné elnök
Megyei nyilvántartási szám: 2750 / 2008.
Cél leírása: szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység

51. Monor Városi Nyugdíjas Kör
Cím: 2200 Monor, Bocskai u 1.
Vezető: Kiss Miklósné elnök
Megyei nyilvántartási szám: 1743 / 2008.
Cél leírása: nyugdíjasok érdekképviselete, támogatása

52. Idősek Klubja Monor
Cím: 2200 Monor, Bacsó Béla u. 13.
Vezető: Kereki Imréné elnök
Megyei nyilvántartási szám: 2187 / 2008.
Cél leírása: Érdekképviselet, kultúra, sport

53. Városi Nyugdíjas Egyesület
Cím: 2200 Monor, Petőfi S. u. 1.
Vezető: Bonyhárdi Károly elnök
Megyei nyilvántartási szám: 2036 / 2003.
Cél leírása: Nyugdíjasok érdekképviselete

54. Nyugdíjas Vasutas Klub
Cím: 2200 Monor, Deák F. u. 39/a.
Vezető: Ordasi Károlyné
Megyei nyilvántartási szám:
Cél leírása:
Tel: 415-932

55. Monor környéki Díszmadár- és Kisállattenyésztők Egyesülete
Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 206.
Vezető: Paraszka János elnök , Rimavölgyi Sándor elnökhelyettes
Megyei nyilvántartási szám: 3996 / 2004.
Cél leírása: Elősegíteni a madár- és kisállattartást, illetőleg tenyésztést.

56. Monori Gazdakör
Cím: 2200 Monor, József A. u. 26. Bocskai u. 1.
Vezető: Kovács Benő
Megyei nyilvántartási szám: 1025 / 1991.
Cél leírása: Érdekvédelem

57. Monor és Vidéke Horgász Egyesület
Cím: 2200 Monor, Katona József u. 36.sz.
Vezető: Darázsi Dániel elnök
Megyei nyilvántartási szám: 2871 / 2004.
Cél leírása: sporttevékenység

58. Planeta China Kulturális Egyesület
Cím: Monor, Dózsa Gy. u. 3.
Vezető: Huszthy Balázs
Megyei nyilvántartási szám:
Cél leírása:
Tel: 06-20-450-1006

59. Vállalkozók Monori Szervezete
Cím: 2200 Monor, Móricz Zs. u. 33.sz.
Vezető: Mikla László
Megyei nyilvántartási szám: 1724 / 1994.
Cél leírása: Érdekvédelem

60. 842. sz. Benedek Elek Cserkészcsapat
Cím: 2200 Monor, Petőfi u. 29.
Vezető: Nagy László  
Tel: 412-850

61. 931. sz. Pósa Lajos Cserkészcsapat
Cím: 2200 Monor, Rét u. 13/b.
Vezető: Wohner István

62. Monorért Baráti Kör
Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 98.
Vezető: Gulyás László elnök , Kiss Attila titkár
Megyei nyilvántartási szám: 2934 / 2000.
Cél leírása: kulturális tevékenység

63. Monor Hegyessy Lions Klub
Cím: 2200 Monor, Hegyessy tanya 57.sz.
Vezető: Balatoni Mátyás elnök
Megyei nyilvántartási szám: 1093 / 2011.
Cél leírása: -

64. Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Cím: 2200 Monor, Irányi u. 6.
Vezető: Csincsák Pongrácné  
Megyei nyilvántartási szám:
Cél leírása:
Tel: 410-607

65. Monori Polgárőr Egyesület
Cím: 2200 Monor, Deák F. u. 12.
Vezető: Babinszky János, Boch János, Bodor Mihály (elnökségi tag), Nagy Zoltán (elnök), Naszvadi László (elnökségi tag)   
Megyei nyilvántartási szám: 1097 / 2011.
Cél leírása: Monor lakóinak, területének, valamint közrendjének védelme, bűnmegelőzés segítése
Tel: 411-764

66. FER-VILL DYMOTO Motorsport Egyesület
Cím: 2200 Monor, Hegyessy tanya 4.
Vezető: Dylski Aurél elnök
Megyei nyilvántartási szám: 2340 / 2001.
Cél leírása: sporttevékenység

67. Magyar Postagalambsport A-6 Egyesülete
Cím: 2200 Monor, Madách u. 26.
Vezető: Bicske Gábor (elnök)
Megyei nyilvántartási szám: 225 / 2011.
Cél leírása: sporttevékenység

68. Őszirózsák Tánccsoport
Cím: Monor, Krúdy Gy. u. 6.
Vezető: Dr. Dudás Jenő

69. Monor és Környéke Ipartestület
Cím: 2200 Monor, Petőfi S. u. 27.
Vezető: Kiss István elnök
Megyei nyilvántartási szám: 815 / 2006.
Cél leírása: Gazdasági és szakmai érdekképviselet, gazdaságszervező tevékenység, továbbképzés, gazdasági szolgáltató tevékenység, a tagság kulturális, művelődési és sport igényeinek szervezése, kisipari hagyományok ápolása.

70. Monori Polgári Együttműködés Egyesület
Cím: 2200 Monor, Kossuth L.u.78-80.sz.
Vezető: Dessewffy Gábor
Megyei nyilvántartási szám: 3100 / 2001.
Cél leírása: szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység

71. Környezetvédelem - és Természetvédelem Monorért és a Közép-magyarországi Régióért  Egyesület (Körme)
Cím: 2200 Monor, Petőfi S. u. 12.
Vezető: dr. Vágó Zsuzsanna (elnök)
Megyei nyilvántartási szám: 3439 / 2010.
Cél leírása: környezetvédelmi tevékenység

72. Egy Falu-Egy Város Egyesület
Cím: 2200 Monor, Dugonics u. 58.
Vezető: Kovács István (elnök)
Megyei nyilvántartási szám: 3480 / 2012.
Cél leírása: Kultúra, sport stb.

73. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Monori szervezete
Cím: Monor, Dugonics u. 58.
Vezető: Szabó Lajosné
Megyei nyilvántartási szám:
Cél leírása:
Tel: 06-20-9413-441, 413-456

74. Monori Strázsák Néptánc Egyesület
Elnök: Andrási Zsolt alelnök (elnökkel vagy titkárral együttesen), Roik Róbert elnök (alelnökkel vagy titkárral együttesen), Zöldi Veronika titkár (elnökkel vagy alelnökkel együttesen)
Cím: 2200 Monor, Avar u. 49.
Megyei nyilvántartási szám: 4452 / 2011.
Cél leírása: Tánccsoport működtetése. Népzenei hagyományok ápolása. Műsorszolgáltatás.

75. Rockvihar Kultúrális Egyesület
Cím: 2200 Monor, Dózsa Gy. u. 3.
Képviselő: Huszthy Gergely Blázs elnök, Matiz Iván Sándor titkár
Megyei nyilvántartási szám: 4327 / 2005
Cél leírása: Tehetséges fiatalok segítése művészeti pályákon. Szabadidős programok szervezése.

76. "Fiatalok Fejlődéséért Monoron" Közhasznú Egyesület
Cím: 2200 Monor, Somogyi Béla u. 38.
Képviselő: Szentirmay Cecília elnök
Megyei nyilvántartási szám: 5033/2007.
Cél leírása: egészséges életmódra nevelés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, sporttevékenység, környezetvédelem, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, szociális egészségmegőrző tevékenység

77. Alibi Íjász Klub Közhasznú Egyesület
Cím: 2200 Monor, Kinizsi u. 4.
Képviselő: Novákovics András (elnök)
Cél leírása: Képességfejlesztő, ismeretterjesztő és sporttevékenység a hagyományos sportágak népszerűsítése.
Megyei nyilvántartási szám: 5556/2009.

78. Baloldali Ifjúsági Társulás
Cím:2200 Monor, Kossuth L.u.88.sz.
Képviselő: Gerencsér Tibor
Cél leírása: nincs adat
Megyei nyilvántartási szám: 1732 / 1994

79. Beleznay János Földtulajdonosi Vadásztársaság
Cím: 2200 Monor, Jókai u. 55.
Képviselő: dr. Zimonyi Károly, Malik Károly elnök, Virág István
Cél leírása: vadászat, vadgazdálkodás
Megyei nyilvántartási szám: 4632 / 2006.

80. Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület
Cím: 2200 Monor, Bocskai u. 1.
Képviselő: Dr. Zöldi Lajos elnök
Cél leírása: A népi hagyományok megismerése, ápolása, élesztése, a szellemi és tárgyi néprajzi örökség értékeinek életben tartása és beépítése jelenkori életviszonyaink közé, közösségépítés a népi hagyományok eszközeivel (népdalok, néptáncok, népszokások), az egyesület célkitűzéseivel, tevékenységével kapcsolatos rendezvények szervezése, ilyen rendezvényeken való közreműködés elsősorban Monoron, Borzsák Endre monori néprajztudós szellemi hagyatékának ápolása, életművének megismertetése a szélesebb nyilvánossággal.
Megyei nyilvántartási szám: 5000/2007.

81. Budapesti Utcaszínház Commedia dell'arte Egyesület
Cím:2200 Monor, Türr István utca 13.
Képviselő: Monori Balázs
Cél leírása: Az egyesület alapvető célkitűzése a Commedie dell' arte színházi forma népszerűsítése, hogy méltó helyet kaphasson színházkultúránkban. A Commedie dell' arte a megváltozott gazdasági helyzet, és támogatási rendszer miatt a legolcsóbb, ugyanakkor legmozgékonyabb, legszabadabb színházi forma.
Megyei nyilvántartási szám: 12533/2010.

82. BUSHIDO Sportegyesület
Cím: 2200 Monor, Strázsahegy 9517.sz.
Képviselő: Kiss Attila elnök
Cél leírása: sporttevékenység
Megyei nyilvántartási szám: 2921/2001.

83. CURSOR Vitorlás Sportegyesület
Cím:2200 Monor, Katona József u. 4/B.
Képviselő: Gál István - alelnök (a másik alelnökkel együttesen), Szilika-Iván Emőke - alelnök (a másik alelnökkel együttesen), Szoboszlay András - elnök (önállóan)
Cél leírása: A balatoni vitorlás hajózás népszerűsítése és az egyesület tagjainak versenyeztetése.
Élményközeli tapasztalatok útján megmutatni a vitorlás sportnak élettani hatásait és lehetőséget biztosítani a nemzetközi hajózás elsajátításának előkészületeihez.
A versenyeztetésben szerzett tapasztalatok felhasználása az utánpótlás nevelésére.
Megyei nyilvántartási szám: 6217/2011.

84. Csévharaszti Birkózó Sportegyesület
Cím:2200 Monor, Széchenyi u. 29.
Képviselő: Kaári András (elnök)
Cél leírása: A sportegyesület egyik fő feladata Csévharaszt falu területén és környékén a hagyományok és testkultúra megőrzése, ápolása, továbbvitele.
Szervezi és koordinálja az ezzel összefüggő lakossági és sajátszervezésű programokat együttműködve a helyi önkormányzatokkal.
Birkózás, sumo, küres, társas tánc, karate, súlyemelés, judo, aerobik és fittness sportágakban, elsősorban utánpótlás-korú fiatalok számára az egyesület szakosztályaiban sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása, továbbá szabadidősport művelése és ezzel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási tevékenységgel.
A különböző sportágakban országos, és nemzetközi szinten versenyeket, bemutatókat szervez, rendez és lebonyolít.
Megyei nyilvántartási szám: 6165/2011.

85. Delfin Monori Szinkronúszó Club
Cím: 2200 Monor, Balassi B. u. 14.
Képviselő: Sötét Gábor Károly elnök
Cél leírása: sporttevékenység
Megyei nyilvántartási szám: 4136/2004.

86. FIKUSZ Amatőr-művészeti, Kulturális és Ifjúsági Egyesület
Cím: 2200 Monor, Ady Endre u.15.sz.
Képviselő: Burján Zsolt elnök, Lévai Gábor alelnök
Cél leírása: nincs adat
Megyei nyilvántartási szám: 2425/1998.

87. FORRÁS Ifjúsági Szövetség
Cím: Kossuth u.88.sz.
Képviselő: Gyarmati Dezső, Károlyiné Laposa Katalin
Cél leírása: nincs adat
Megyei nyilvántartási szám: 567/1990.

88.Gézengúzok Óvodája Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Petőfi u 29.
Képviselő: Roikné Horváth Margit /elnök/
Cél leírása: A monori Petőfi S u. 29. sz alatti óvodába járó gyermekek képességeinek, lehetőségeinek fejlesztése.
Megyei nyilvántartási szám: 3072/2013.

89. Gyermekláncfű Közhasznú Egyesület
Cím: 2200 Monor, Alkotmány u 8.
Képviselő: Bokros Jánosné (elnök)
Cél leírása: Sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek összefogása.
Megyei nyilvántartási szám: 5139/2009.

90. HUNGAROBRUSH Kefe és Ecsetgyártók Magyarországi Szövetsége
Cím: 2200 Monor, Kölcsey F. u. 2-6.
Képviselő: Ifj. Korsós István
Cél leírása: nincs adat
Megyei nyilvántartási szám:3722/2002.

91. ILZER Sport Club Közhasznú Egyesület
Cím: 2200 Monor, Gép u.1.sz.
Képviselő: Dr. Genzwein Ferencné elnök, Kárpáti István (titkár), Szládik Istvánné (gazdasági vezető)
Cél leírása: Monor, Vasad és térségeikben, elsősorban lovassportban működő sportszervezetek, egyéni sportolók támogatása, biztosítva ezzel ezen szervezetek zavartalan működését, illetve az egyéni versenyzők zavartalan felkészülését, versenyeztetését. Az egyesület elő kívánja segíteni új - elsősorban lovassportban használható - sportlétesítmények létrehozását, azok fenntartását Monoron, Vasadon, valamint térségeikben. Az egyesület célja az is, hogy támogatásaival hozzájáruljon a kiemelkedő tehetségű fiatal sportolók továbbfejlődéséhez, eredményes versenyzéséhez.
Az egyesület támogatni kívánja a versenysporton felül azon személyeket is, akik a lovassportokat szabadidősport keretén belül kívánják űzni. E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül működő közhasznú egyesület formájában végzi.
Megyei nyilvántartási szám:3630/2010.

92. ISSIHIA Misztikus Központ
Cím: 2200 Monor, Tompa Mihály út 24.
Képviselő: Dr. Komin Vlagyimir Arturovics, Palaticzky Istvánné
Cél leírása: A keresztényi elvek ötvözése a jóga szellemiségével, értékrendjével és gyakorlatával.
Megyei nyilvántartási szám:6345/2012.

93. JAG-falva lakói a monori József Attila Gimnázium és Közigazgatási Szakközépiskola Öregdiák Egyesülete
Cím: 2200 Monor, Ady Endre út 12-14.
Képviselő: Hajdú Zoltánné (titkár) együttesen, Megyeri István (elnök) önállóan, Nimmerfrohné Bihari Katalin (pénztárnok) együttesen
Cél leírása: A monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola öregdiákjai közötti kapcsolattartás ápolásra szolgáló keretek és közösségi fórumok létesítése és fenntartása, öntevékeny kezdeményezések felkarolása.
 A monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában folytatott oktató-nevelő munka és diákélet támogatása. A tanulók fejlődésének, pályaválasztásának és továbbtanulásának elősegítése, többek között előadások tartásával, tanácsadással. Közreműködés a monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola hagyományainak feltárásában és megőrzésében, az iskolában folytatott munka eredményeinek népszerűsítésében.
Megyei nyilvántartási szám:5965/2010.

94. Jövőnkért Egyesület
Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 178.
Képviselő: Bokros Attila László
Cél leírása: nincs adat
Megyei nyilvántartási szám:2039/1996.

95. Kegyeleti Szolgálat Temetkezési Vállalat Dolgozók MRP Szervezete
Cím: 2200 Monor, Bajcsy Zs.u.54.sz.
Képviselő: Zlinszky Jánosné
Cél leírása: politikai tevékenység
Megyei nyilvántartási szám: 2213/1997.

96. Kölyök Póló Suli Egyesület
Cím: 2200 Monor, Páskom u. 28.
Képviselő: Bata Kornél elnökhelyettes, Palkovics Róbert elnökhelyettes, Tóth Frank elnök
Cél leírása: sportágak szélesebb megismertetése és az edzések lehetőségének biztosítása
Megyei nyilvántartási szám:4425/2005.

97. Közép-magyarországi Zöld Kör
Cím: 2200 Monor, Iglói u. 24.
Képviselő: Ladányi-Benedikt Ildikó elnök
Cél leírása: A természettel harmóniában élő, a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően működő társadalom kialakításának segítése, kiemelten a Közép-Magyarországi Régió területén.
Megyei nyilvántartási szám:4809/2006.

98. Kvantum Pszichológiai Közhasznú Egyesület
Cím: 2200 Monor, Tompa Mihály u. 24.
Képviselő: Palaticzky Istvánné (elnök)
Cél leírása: A transzperszonális pszichológia, kvantum pszichológia, valamint légzéstréner, testakadémia tréner, transzperszonális mágnes terapeuta szakma képzésének elősegítése, a nemzetközileg elismert minősítések támogatásával és fejlesztésével. A transzperszonális pszichológia, kvantum pszichológia, valamint légzéstréner, testakadémia tréner, transzperszonális mágnes terapeuta kultúra terjesztése és színvonalának magyarországi emelése kiemelten az oktatási, civil, államigazgatási, közigazgatási, vállalati és egyéb szférában.
Megyei nyilvántartási szám:5876/2010.

99. Magfalváért Egyesület
Cím: 2200 Monor, Irányi Dániel u. 8.
Képviselő: Dr. Tóth Ferenc elnökségi tag együttesen, Leidinger Dániel elnök önállóan, Tóth Jánosné elnökhelyettes együttesen
Cél leírása: A magyar népi hagyományokon alapuló, fenntartható közösségek kialakítása, illetve ezek kialakulásának elősegítése.
Megyei nyilvántartási szám:5569/2009.

100. Magyar Baptista Missziótársaság Egyesület
Cím: 2200 Monor, Lőcsei utca 5.
Képviselő: dr. Almási Mihály, Meláth Attila, Oláh Gábor, Pátkai Béla, Várady Endre
Cél leírása: A Magyar Baptista Missziótársaság Egyesület, mint a Magyarországi Baptista Egyház szorosan kötődő egyesület azzal a céllal jött létre, hogy megkülönböztetett figyelmet szenteljen a kevésbé népszerű és napjainkban gyakran elhanyagolt missziós tevékenységeknek, és azokat teljes erejével támogassa. Az MBME hitelvilág a Bibliára épülő Baptista Hitvallást normatív iratnak tekinti, tagjairól - akár magánszemélyek, akár jogi személyek vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei- ugyanezt elvárja.
Megyei nyilvántartási szám:11394/2008.

101. Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesülete
Cím: 2200 Monor, Fillér utca 1.
Képviselő: Megyeri Tímea
Cél leírása: A hallássérültek, különösen a cochleáris implantáltak vagy a jövőben implantálandók ellátása, összefogása, tanácsadása és érdekképviselete.
Megyei nyilvántartási szám:12758/2012.

102. Monor 1. Posta Futball Club
Cím: Petőfi u.4.sz.
Képviselő: Nagy Lajos
Cél leírása: nincs adat
Megyei nyilvántartási szám:1429/1993.

103. Monor és Vonzáskörzete J. K. A. Stokán Kerate Egyesület
Cím: 2200 Monor, Fiumei u. 40.
Képviselő: nincs adat
Cél leírása: nincs adat
Megyei nyilvántartási szám:2207/1997.

104. Monor Hegyessy Leo Club
Cím:2200 Monor, Hegyesi tanya 57.sz./Fogadó/
Képviselő: Jávorszky Krisztina
Cél leírása: Nincs adat
Megyei nyilvántartási szám:1468/1993.

105. Monor Újtelepi Református Kultúráért Alapítvány
Cím: 2200 Monor, Ady E. út 74.sz.
Képviselő: Vladár István
Cél leírása: Gyermek- és ifjúsági programok szervezése és támogatása. A keresztyén kultúra terjesztésének elősegítése. Az egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok bővítése, karbantartása. Mozgáskorlátozottak és egyéb hátrányos helyzetűek segítése.
Megyei nyilvántartási szám:2487/2004.

106. Monori Borút Egyesület
Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
Képviselő: Szabó István Gyula (önállóan)
Cél leírása: Működésével elősegítse a Monor környéki borvidék kulturális és történelmi örökségének megóvását, kultúrájának, hagyományainak megőrzését és továbbvitelét, valamint a térség idegenforgalmának bővítését és a monori körzet térségének fejlesztését.
Megyei nyilvántartási szám:5540/2009.

107. Monori Gazdakör
Cím: 2200 Monor, Bocskai u.1.sz.
Képviselő: Kovács Benő
Cél leírása: érdekvédelem
Megyei nyilvántartási szám:1025/1991.

108. Monori Korcsolyázók Sportegyesülete
Cím:2200 Monor, Martinovics u. 22.
Képviselő: Lugosi Annamária elnök
Cél leírása: Sportolási, versenyeztetési lehetőségek biztosítása. Szabadidő- és sportversenyek, tanfolyamok, táborok, túrák szervezése
Megyei nyilvántartási szám:3994/2006.

109. Monori Lokálpatrióta Egylet
Cím: 2200 Monor, Halas u. 38.
Képviselő: Balogh Péter (elnök)
Cél leírása: Monor város és polgárai felemelkedése, testi, szellemi és lelki jólétének elősegítése. Hagyományok ápolása, a várost szerető polgárok összefogása és képviselete. A városlakók városszeretetének erősítése az egészséges lokálpatriotizmus ápolása. A város és közvetlen környékének, természeti és épített értékeinek megismerése, megőrzése és gyarapítása. A város fejlődésének érdekében a szakmai erők és civil szervezetek ösztönzése a közéleti tevékenységre. Együttműködés szervezetekkel és magánszemélyekkel az egylet céljainak elérése érdekében. Baráti körök egymáshoz közelítése, szabadidős és egyéb sportesemények szervezése elsősorban gyermekek számára. A város közbiztonságára tett törekvések támogatása. Jótékonysági rendezvények szervezése, lebonyolítása. Példamutatással elérni, hogy a városban élő fiatalok segítsék az egyletet céljaik megvalósításában és még más közösséget építő feladat meghatározása. Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. Céljai megvalósítása érdekében gazdasági tevékenységet folytathat.
Megyei nyilvántartási szám:6297/2012.

110. Monori Mag Lövészklub
Cím: 2200 Monor, Ady E.u.61-63.sz.
Képviselő: Vámos Zsolt, Wohner István elnök
Cél leírása: Nincs adat.
Megyei nyilvántartási szám:1197/1992.

111. Monori Motoros Club
Cím: 2200 Monor, (cím nélküli)
Képviselő: Gecseg Tamás elnökhelyettes, Kuszenda József elnök
Cél leírása: Nincs adat.
Megyei nyilvántartási szám:434/1989.

112. Monori Nyugdíjas Pedagógusok Katedra Klubja
Cím: 2200 Monor, Krúdy Gy.u. 6.
Képviselő: dr. Dudás Jenőné elnök
Cél leírása: A város iskoláiban folyó nevelő-oktató munka segítése, kirándulások, színház-és koncertlátogatások, egészségügyi előadások szervezése, határon túli magyarság tagjaival kapcsolatok ápolása, a pedagógusmúlt emlékeinek, relikviáinak összegyűjtése és elhelyezése a város Helytörténeti Múzeumában.
Megyei nyilvántartási szám:5217/2008.

113. Monori Rádióklub
Cím:2200 Monor, Petőfi u.34.
Képviselő: Csiló István
Cél leírása: Nincs adat
Megyei nyilvántartási szám:716/1990.

114. Monori Ronin Karate Sportegyesület
Cím: 2200 Monor, Klapka u. 11. sz.
Képviselő: Rigó László elnök
Cél leírása: sporttevékenység
Megyei nyilvántartási szám:3054/2001.

115. Monori Strázsahegyi Szárazhegyi Hegyközség
Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.
Képviselő: Czeglédi György hegybíró /önálló/, Karakas János elnök /önálló/, Lukács György /alelnök/ önálló
Cél leírása: szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység
Megyei nyilvántartási szám:1946/2008.

116. Monori Távközlési Dolgozói Érdekképviselet
Cím: 2200 Monor, Bacsó Béla u. 11.
Képviselő: Veroczki József
Cél leírása: szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység
Megyei nyilvántartási szám:1804/2008.

117. Nyugdíjasok Pest Megyei Szövetsége
Cím: 2200 Monor, Krúdy u. 6.sz.
Képviselő: Dr. Dudás Jenő elnök
Cél leírása: szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység
Megyei nyilvántartási szám:2591/2004.

118. Pegazus Sport Egyesület
Cím: 2200 Monor, Fónyad Dezső u. 7/A.
Képviselő: Gyenes András Péter elnök, Kovács Imre Krisztián ügyvezető elnök
Cél leírása: szabadidős és extrém sporttevékenység népszerűsítése
Megyei nyilvántartási szám:4568/2006.

119. Póker Klub Monor
Cím: 2200 Monor, Mikszáth K. u. 18.
Képviselő: Kéri Csaba alelnök, Kéri Károly elnök
Cél leírása: Póker kártyajáték, mint hobby és sport terjesztése. Összejövetelek és versenyek szervezése.
Megyei nyilvántartási szám:5064/2007.

120. Segítőkéz Szervezet
Cím: 2200 Monor, Fiumei u.40.sz.
Képviselő: Répás Győző
Cél leírása: Nincs adat
Megyei nyilvántartási szám: 1399/1993.

122. Szilberek Sportegyesület
Cím: 2200 Monor, Traktor u. 3.
Képviselő: Horváth Katalin
Cél leírása: A kutyás sporttevékenységet folytató amatőr sportolók és pártoló tagok egységbe szervezése, a szabadidő hasznos, kutyás sporttevékenységgel való eltöltése, versenyekre felkészítés, versenyeztetés.
Megyei nyilvántartási szám:5775/2010.

123. TENISZ CLUB MONOR SPORT EGYESÜLET
Cím: 2200 Monor, Zrínyi u. 8.
Képviselő: Holyba Attila elnök - önállóan, a bankszámla felett egy elnökhelyettessel együttesen -, Mészárosné Horváth Andrea (elnökhelyettes) - az elnök akadályoztatása esetén önállóan, a bankszámla felett az alapszabály szerint együttesen -, Szabó Péter (elnökhelyettes) - az elnök akadályoztatása esetén önállóan, a bankszámla felett az alapszabály szerint együttesen -
Cél leírása: Tenisz sporttevékenység elősegítése, azon belül utánpótlás nevelése, edzések biztosítása, versenyzők felkészítése, versenyeztetés biztosítása, sporttevékenység szervezése, sporttevékenység feltételeinek biztosítása.
Megyei nyilvántartási szám: 6006/2011.

124. Tiszta Lelkű Emberek Egyháza
Cím: 2200 Monor, Strázsahegy 9255.hrsz.
Képviselő: Szabó Gábor
Cél leírása: A szeretet és az önzetlen szolgálat felvállalása, terjesztése.
Megyei nyilvántartási szám: 23/2002.

125. UNIÓ Egyesület
Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 178.
Képviselő: Bokros Attila
Cél leírása: Egészségvédelem, szociális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok segítése, környezetvédelem.
Megyei nyilvántartási szám: 2550/1998.

126. ÜZLETI COACH Közhasznú Egyesület
Cím: 2200 Monor, Zólyom utca 7.
Képviselő: Kisberk Mária alelnök, Somogyi Krisztina alelnök, Varga Tamás elnök
Cél leírása: Az üzleti coach képzésben, szakmában érdekelt szervezetek, jogi és természetes személyek összefogása, az így létrejövő szellemi műhely keretében új tudások létrehozása, az üzleti coach szakma ismertségének növelése érdekében.
Megyei nyilvántartási szám: 2489/2013. (Székesfehérvári Törvényszék)

127. Vénusz Szinkronúszó- és Úszó Egyesület
Cím: 2200 Monor, Acsádi u. 13.
Képviselő: Sutusné Hack Erzsébet
Cél leírása: Elősegíteni a szinkronúszás és úszósport vonatkozásában a sportágak szélesebb körű megismertetését, biztosítani a sportágak technikai hátterét, edzések lehetőségét, valamint a versenyeken való indulást, fejleszteni a sportágak oktatását, az edzések hatékonyságát, az arra rászoruló rétegeket sporttevékenységhez, gyakorláshoz segíteni, ennek során részükre minden segítséget megadni.
Megyei nyilvántartási szám: 4906/2007.

128. Víz Gyermekei Úszó Egyesület
Cím: 2200 Monor, Kistói u. 22.
Képviselő: Viczkó Andrea elnök
Cél leírása: A babaúszás, kisgyermekek, csecsemők vízhez szoktatása, egészségügyileg rászoruló személyek úszásoktatása, gyógyúszás oktatása, gyógyúszás fejlesztése. Közoktatási intézmény fenntartása.
Megyei nyilvántartási szám:5142/2008.