MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

2019. június 27., csütörtök, 10:00

FELHÍVÁS!

 

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

 

 

Monor Város Önkormányzata tulajdonosi és fejlesztői kérelmeket elfogadva az alábbi területeken kezdeményezi a településrendezési eszközeinek módosítását a tervezett fejlesztések megvalósíthatósága érdekében:

 1. Krúdy Gyula utca; 5266 hrsz-ú út rendezése a tényleges állapotnak megfelelően.

 2. Forrás utca 13; 6764 hrsz-ú telekre vonatkozó szabályozás módosítása (elhelyezhető lakásszám növelése) beépítési terv szerint.

 3. Hegyessy tanyák; 0329/36, 0329/39 hrsz-ú területekre vonatkozó szabályozás és szerkezeti terv módosítása, falusias lakóterület (Lf2 övezet) kijelölése.

 4. 4. számú főút melletti; 4913/22 hrsz-ú területre vonatkozó szabályozás és szerkezeti terv módosí-tása a 4915/10-zel azonos módon, kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése.

 5. Simon István utca; 4937/5, 4937/7 hrsz-ú területekre vonatkozó szabályozás és szerkezeti terv módosítása, Ev övezet helyett telken belüli védősáv kijelölése.

 6. Batthyány utca melletti lakóterületek (Dugonics utca – Mikszáth Kálmán utca közötti szakasz) övezeti átsorolása.

 7. 4-es út melletti „TESCO”-csomópont útszabályozás korrekciója a 0359/67-68 hrsz-ú telkeket érintően

 8. Különleges terület kijelölése komposztáló és hulladéklerakó telep céljából a 4-es úttól északra, a 0367/27-29 hrsz-ú telkeken.

 9. Gazdasági terület kijelölése és övezeti átsorolása a 4-es úttól délre, a 0359/37,38,41 hrsz-ú telkeken, valamint ehhez kapcsolódóan csereerdő területének kijelölése.

 10. Mezőgazdasági terület övezeti átsorolása galambvásár rendezése, érdekében Monor keleti határában, a 4-es úttól délre 0307/23 hrsz-ú telken.

 11. A CEVA-PHYLAXIA Zrt Csévharaszti út melletti területeire vonatkozó szabályozási és szerkezeti terv módosítása, általános gazdasági terület kijelölése.

Az érintett területeket az Önkormányzat, határozatban, kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

A módosítás tárgyalásos eljárás keretében készül.

 

Monor Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot, az érdek-képviseleti és civil szervezeteket, vallási közösségeket, az érintett ingatlanok tulajdonosait és az érdekelt gazdálkodó szervezeteket a módosítás megindításáról és a tervezetet véleményezésre bocsájtja és ennek keretében az ismertetésére lakossági fórumot tart.

 

A lakossági fórum időpontja:

2019. július. 4. 17:00

helyszíne: Monori Művelődési Ház Színházterme

( Monor, Bocskai utca 1.)

 

A fórumra minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

 

 

A településrendezési eszközök tervezett módosításával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat a tárgyalásos eljárásra tekintettel a helyszínen, vagy a fórum időpontjáig e-mailben a titkarsag@monor.hu címen, illetve levélben a Polgármesteri Hivatal címére ( 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78. -80. ) tehetik meg.