Monor város településrendezési eszközei Strázsa módosításának véleményezési szakaszra előkészített anyaga

2021. szeptember 15., szerda, 09:08

Tisztelt monori lakosok és városunkban működő egyházak, civil szervezetek és gazdasági társaságok!

Monor város 18/2020. (IX. 18.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól önkormányzati rendeletének megfelelően az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelettel fogadta el a város helyi építési szabályzatába foglalva a Strázsahegyre vonatkozó építési szabályokat.

Az azóta eltelt időszakban több, a Strázsahegyen érdekelt ingatlantulajdonostól és fejlesztőtől érkezett kérelem és javaslat a szabályok módosítására.

Monor Város Önkormányzatának képviselő-testülete értékelte a kérelmeket és a Strázsahegyre vonatkozó településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról döntött. A tervezési munkával az Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg.

Az átfogó felülvizsgálat során személyes és online fórumokon megtörtént a területre vonatkozó megalapozó vizsgálat és a fejlesztési javaslat egyeztetése. A vélemények figyelembevételével és az önkormányzat szándékainak megfelelően a tervezők összeállították a Strázsahegyre vonatkozó építési szabályok módosításának tervezetét.

A tervdokumentáció véleményezése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megkezdődött. A tervezetet az alábbiakban érhetik el.

 

Ezúton felkérjük Önöket hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket és javaslataikat, a járványhelyzetre tekintettel, írásban jutassák el az Önkormányzat felé 2021.09.30-ig, postai úton a 2200 Monor Kossuth Lajos u. 78-80. illetve elektronikus úton a titkarsag@monor.hu címre.