Partnerségi Felhívás

2023. március 7., kedd, 14:35

FELHÍVÁS

 

Tisztelt monori lakosok és városunkban működő egyházak, civil szervezetek és gazdasági társaságok!

 

Monor város 18/2020. (IX. 18.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól önkormányzati rendeletének megfelelően az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy módosítja a város 23/2017.(XII.15.) Önkormányzati rendelettel megállapított helyi építési szabályzatát.

A SHINHEUNG KFT kérelmére, az Erzsébet Királyné utcában lévő 4910/39; 4910/13; 4910/14 és 4910/15 helyrajzi számú ingatlanok tekintetén olyan építési övezetet kialakítását tervezi, amely lehetővé teszi az üzemi terület bővítését és további fejlesztését, továbbá az ehhez szükséges munkaerő biztosítása érdekében munkásszállás kialakítását.

 A tervezési területet az Önkormányzat kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

A tervezési munkával az Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg.

A tervdokumentáció véleményezése a jogszabályoknak megfelelően megkezdődött. Az érintett területekre vonatkozó jelenleg hatályos településszerkezeti és szabályozási tervi részleteket a következő linkre kattintva tekinthetik meg: TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Ezúton felkérjük Önöket hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket és javaslataikat, a írásban jutassák el az Önkormányzat felé 2023. 03. 22-ig, postai úton a 2200 Monor Kossuth Lajos u. 78-80. illetve elektronikus úton a titkarsag@monor.hu címre. 

Településrendezési eszközök 8. számú módosítása (Shinheung) Partnerségi egyeztetés anyaga.

Monor, 2023. 03. 06.

 

 

Darázsi Kálmán s.k.

polgármester