Felhívás lakossági barnakőszén igények előzetes felmérésére

2022. szeptember 19., hétfő, 14:47

Magyarország Kormánya Belügyminisztériumának Önkormányzati Államtitkára kérte Önkormányzatunk közreműködését az energiakrízis miatt a széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező monori lakosság részéről jelentkező barnakőszénigények előzetes felmérésében.
A fentiek alapján kérjük, hogy a titkarsag@monor.hu e-mail címre, 2022. szeptember 29-én 12 óráig történő  történő megküldéssel jelezzék névvel, címmel és a szükséglet mennyiségének megjelölésével az erre vonatkozó előzetes igényüket.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
- háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
- egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
- egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!