Idén ismét Tiszta udvar, rendes ház pályázat!

2022. március 28., hétfő, 10:13

Monor Város Önkormányzata 2022 tavaszán újra meghirdeti a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatot, melynek célja, hogy minél több rendezett monori porta segítse a városkép szépülését.

Az elmúlt években sok családi ház és társasház kapta meg az elismerést; idén ismét lehetőség van részt venni az  az önkéntes városszépítő kezdeményezésben.

A pályázatokat május közepéig kell leadni, a részletes pályázati kiírás szerint. A szépen parkosított udvarok mellett érdemes a rendben tartott kiskertekkel is részt venni a programban; a bíráló bizottság tagjai a konyhakerteket is pozitívan értékelik, hiszen legalább annyi odafigyelést igényelnek, mint a parkosított kertek. A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető a Polgármesteri Hivatal MŰVÁK Irodáján, vagy telefonon a 06-29-612-317-es számon.

A részletes pályázati kiirás alább olvasható, illetve az oldal alján található linkre kattintva letölthető a jelentkezési lappal együtt!

 

Tiszta udvar, rendes ház”

Pályázati Felhívás!

 

 

Monor Város Önkormányzata a helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről szóló, többször módosított 18/1991. (XI. 21.) rendelete alapján „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére pályázatot hirdet.

 

A címre pályázhat Monor közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, vagy használója.

A cím adományozható annak az ingatlantulajdonosnak, illetve használónak:

 • akinek ingatlana, s az azon található épület, kert, udvar megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetébe, és

 • akinek az ingatlana előtti járda, árok, árokpart gyommentesen, tisztán tartott.

 

Pályázati tudnivalók:

 

 • Pályázni önkéntes alapon lehet, a Polgármesteri Hivatalban átvehető, illetve a honlapról (monor.hu) letölthető pályázati adatlap kitöltésével.

 • Pályázat benyújtásának módja:

Határideje és helye:

  • postai úton: 2022. május 20-ig történő feladással a Monori Polgármesteri Hivatal, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. címre címezve.

 • személyesen: Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) titkárságán 2022. május 20. 1200 óráig.

 • elektronikus úton: titkarsag@monor.hu e-mail címen 2022. május 20. 2400 óráig.

Benyújtandó dokumentumok:

  • kitöltött, aláírt adatlap

  • fénykép(ek) digitális formában is.

 • Az elismerés adományozásáról a Képviselő-testület dönt a június hónapban megtartásra kerülő soros ülésén.

 • Az elismerés évente adományozható családi ház, társasház, telephely, valamint utca és utcaszakasz kategóriákban, a díjazottat az elismerés 5 évi időtartamra illeti meg.

 • Az emléktábla egy elismert személynek, illetve lakóközösségnek egy alkalommal adományozható, és az elismerés újbóli elnyerése esetén díszoklevéllel erősíthető meg.

 • Az utcák, utcaszakaszok vándorkupát kapnak.

 • Az elismerés családi ház, illetve társasház kategóriában annak a természetes személynek vagy lakóközösségnek, székhely kategória vonatkozásában pedig annak a társaságnak adományozható, amely az adott év során a lakókörnyezete (kert, park, lakóépület körüli közterület stb.) saját költségén történő, gyommentesen, tisztán karbantartott ápolásával, felvirágosításával, magas színvonalú gondozásával és példaértékű fenntartásával hozzájárult Monor városszépítéséhez, városképének javításához, a kulturált állapotú lakóövezeti környezet fejlesztéséhez, illetve környezetvédelméhez.

 • Az elismerések a Képviselő-testület által meghatározott helyen és időben kerülnek átadásra, és az elismerésben részesülők névsora megjelenik az önkormányzati újságban és annak honlapján.

   

A pályázat díjazása:

 • A Képviselő-testület a címet „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú. 25 x 15 cm nagyságú, falra szerelhető emléktáblával és oklevéllel ismeri el.

 

Egyéb tudnivalók:

 • A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslata esetén az adományozott „Tiszta udvar, rendes ház” cím visszavonható, amennyiben az ingatlan arra érdemtelenné válik, különösen ha rendezetlenné, elhanyagolttá vált, vagy parlagfűvel szennyezett.
 • A cím visszavonásáról az ingatlan tulajdonosa, vagy használója írásban értesítést kap.
 • A cím visszavonása esetén az ingatlan tulajdonosának, vagy használójának az elismerő táblát az épület faláról el kell távolítani.

Bővebb információ kérhető:

A Polgármesteri Hivatal MŰVÁK Irodáján, vagy telefonon a 06-29-612-317-es számon.