Tájékoztató maszkviselési kötelezettségről

2021. november 19., péntek, 14:59

Ma éjféltől a Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete alapján ismét kötelező maszkot viselni zárt térben (üzletek, ügyfélszolgálatok, Polgármesteri Hivatal, könyvtár, uszoda, sportcsarnok, Vigadó, stb.).

"(A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus
spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles)
„c) az üzletben történő vásárlás, illetve – a (3a) bekezdés szerinti kivétellel – az üzletben történő munkavégzés során,
d) – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével –
a bevásárlóközpont területén,
e) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén,
függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet –,
f ) – az irodák és az üzemi helyiségek kivételével – a mozi területén,
g) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
ga) muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
gb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
gc) kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,
gd) közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
ge) közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
gf ) integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
h) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott
ha) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
hb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
i) ügyfélfogadási időben
ia) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
ib) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára
nyitva álló helyiségben, továbbá
ic) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is
beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
j) a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a zárt térben megrendezett
sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,
k) a fellépők, illetve a felszólalók kivételével a zárt térben tartott zenés, táncos rendezvény, kulturális esemény,
falunap, illetve egyéb rendezvény helyszínén történő munkavégzés során,
l) az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a közfürdőben, illetve a jégpálya területén történő munkavégzés
során,
m) a szálláshelyen történő munkavégzés során,
n) – a (3a) bekezdés szerinti kivétellel – a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) történő munkavégzés során”
(maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.)
(2) Az R. 2. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben
történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít,
amely során mellőzhetik a maszk használatát.
(3b) A (3a) bekezdés szerinti szünet céljára a munkáltató vagy az üzletvezető kizárólag olyan helyiséget,
illetve területet jelölhet ki,
a) amely nem szolgál az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben értékesített termékek tárolására, és
b) amelyben vásárló, illetve vendég nem tartózkodhat.
(3c) Az (1) bekezdés i) pont ic) alpontja esetében a szolgáltatást igénybe vevő nem köteles a maszkot viselni,
ha a szolgáltatás – így különösen kozmetikai szolgáltatás – nyújtása másképpen nem lehetséges.”