Monor város településrendezési eszközeinek 5. számú módosításának véleményezési szakaszra előkészített anyaga

2021. szeptember 7., kedd, 11:51

Tisztelt monori lakosok és városunkban működő egyházak, civil szervezetek és gazdasági társaságok!

Monor város 18/2020. (IX. 18.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól önkormányzati rendeletének megfelelően az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

 Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelettel fogadta el a város helyi építési szabályzatát.

A 2020 évben történt módosítás óta eltelt időszakban több ingatlantulajdonosi és fejlesztői kérelem érkezett. Ezek összegyűjtését követően Monor Város Önkormányzatának képviselő-testülete a város településrendezési eszközeinek 5. számú módosításáról döntött.

A tervezési munkával az Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg.

A tervdokumentáció véleményezése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megkezdődött.
A tervezetet az alábbiakban érhetik el.

 

Ezúton felkérjük Önöket hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket és javaslataikat, a járványhelyzetre tekintettel, írásban jutassák el az Önkormányzat felé 2021.09.27-ig, postai úton a 2200 Monor Kossuth Lajos u. 78-80. illetve elektronikus úton a titkarsag@monor.hu címre.