Monor város településrendezési eszközeinek módosítása

2020. október 2., péntek, 11:42

Tisztelt monori lakosok és városunkban működő egyházak, civil szervezetek és gazdasági társaságok! Monor város 18/2020. (IX. 18.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól önkormányzati rendeletének megfelelően az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelettel fogadta el a város helyi építési szabályzatát. Az azóta eltelt időszakban a HÉSZ alkalmazása során több pontosításra irányuló észrevétel érkezett az a tervezőktől, építtetőktől és a polgármesteri hivatal munkatársaitól. Ezek összegyűjtését követően Monor Város Önkormányzatának képviselő-testülete a város településrendezési eszközeinek javításáról, módosításáról döntött. A tervezési munkával az Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg.

A tervdokumentáció véleményezése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megkezdődött. A tervezetet az oldal alján található linkre kattintva elérhetik és megismerhetik:

Ezúton felkérjük Önöket hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket és javaslataikat, a járványhelyzetre tekintettel, írásban jutassák el az Önkormányzat felé 2020.10.17-ig, postai úton a 2200 Monor Kossuth Lajos u. 78-80. illetve elektronikus úton a titkarsag@monor.hu címre.