Az iskolák közötti Városi Sakkverseny eredményei

2016. április 25., hétfő, 17:25

Folytatódik a „MONOR VÁROS LEGSPORTOSABB ISKOLÁJA” vetélkedés

A városi képviselő-testület oktatással és sporttal foglalkozó bizottsága az idei tanévben is meghirdette az immár hagyományos versengést az általános iskolák között, mely „MONOR VÁROS LEGSPORTOSABB ISKOLÁJA” cím elnyeréséért folyik.

A Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. minden évben megrendezi a monori általános iskolák közötti sakkversenyt. Az idei évben már a IV. SULI-SAKK vándorkupáért már második alkalommal folytatódtak a küzdelmek.

Az első kettő vándorkupát az Ady Úti Iskola, a harmadikat a Jászai Mari Általános Iskola csapata nyerte.

 Sejthető volt, hogy ebben az évben is, e két iskola közül végez az élen valamelyik. A jól felkészült 10 fős csaptok körmérkőzést játszottak, s az alábbi végeredmény alakult ki:

  1. Jászai Mari Általános Iskola              24 pont
  2. Ady Úti Általános Iskola                18,5 pont
  3. Nemzetőr Általános Iskola               12 pont
  4. Kossuth Lajos Általános Iskola         5,5 pont

2016-ban ismét, a Jászai Mari Általános Iskola csapata nyerte a versenyt, így a IV. SULI-SAKK

vándorkupát már másodszor sikerült elnyernie az iskolának.

Kétségtelen, hogy a sakkjáték az emberiség egyik legérdekesebb, legszellemesebb játéka.

A sakkjáték leglényegesebb tulajdonsága mégis maga a küzdelem, a harc. Olyan szellemi küzdelem, amelyben az ellenfelek azonos feltételek mellett küzdenek, és csakis saját tudásukra, ötletességükre vannak utalva. A játszmában a természetes józan ész, a tervszerűség, a logikus, kreatív gondolkodás győzedelmeskedik. Tervszerűtlenség , kapkodás, felületesség egyenlő a biztos vereséggel. Két ember egymás elleni szellemi küzdelme igazi sporttá teszi a sakkot.

A sakk elsőrendű nevelőeszköz. Az önnevelés, az egyén és a társadalom nevelésének kitűnő eszköze. A sakkjáték sok kiváló tulajdonságot kíván művelőitől, és ugyanezeket a tulajdonságokat neveli ki azokban, akik elmélyülnek benne. A sakkjáték művelése növeli az emlékezőtehetséget, tervszerű gondolkodásra tanít, fejleszti a megfigyelő képességet, megtanít megfigyelni környezetünket és azokat a változásokat, amelyek körülöttünk zajlanak. A játék  önmegtartóztatásra, fegyelmezettségre nevel, kifejleszti a logikus gondolkodás képességét, más gondolkodásának megismerését, növeli a képzelőerőt. Olyan tulajdonságok ezek, amelyek az élet  minden területén szükségesek és hasznosak.

Játszani, s így sakkozni is szeretnek a gyerekek, és közben szinte maguk sem veszik észre, mennyit tanulnak. A sakk az egyik legmegfelelőbb képesség- és készségfejlesztő játék. A sakkjáték rendkívül komplex, a legkülönbözőbb  szellemi képességeket fejleszti egyszerre, a megfigyelést, az emlékezetet, a képzeletet, a gondolkodást. Közismert hatása számítási készség, a térlátás fejleszthetőségére, a képzelőtehetséget, a fantáziát foglalkoztatja. Az akaratot, a koncentrálást kiválóan fejleszti, és egyúttal esztétikai élményt nyújt.

A sakkozó gyerekek egyéb tevékenységeiket is céltudatosabban, gyorsabban és pontosabban fogják végezni. Különösen kisiskolás korban fejlődni fog az írás- és olvasáskészség és általában az értelmi képességek is. Külön kiemelhető a sakkozás gondolkodásfejlesztő hatása, a logikus gondolkodás, a problémamegoldás, a kreativitás fejlesztésére gyakorolt hatása.

A különböző problémamegoldó tevékenységek, ilyen a sakkjáték is, elősegítik a gyermek egész személyiségének fejlődését. Olyan személyiségjegyek erősödnek, mint a kitartás, a megfontoltság, a tervszerűség, az ésszerű, ellenőrzött kockázatvállalás, a döntési képesség, a döntésekhez szükséges körültekintés, az alaposság, a bátorság, az eredmények kritikus szemlélete.

A sakkozó gyerekek egyéb tevékenységeiket is céltudatosabban, gyorsabban és pontosabban fogják végezni.

A rendszeresen sakkozó gyerekeknél gyorsabban és hatékonyabban fejlődnek az értelmi képességek, amelyek elősegítik a legkülönbözőbb tanulási folyamatok optimálisabb megvalósulását.

Nagy örömömre, már Monoron is polgárjogot nyert a sakkoktatás, s mint tantárgy jelent meg a Nemzetőr Úti Általános Iskola első osztályában.

Köszönjük a csapatoknak  sportszerű versenyzést,és  a felkészítő pedagógusok munkáját. Bízom abban, hogy a sakk népszerűsége egyre növekszik a monori iskolákban és a tanulóknak egyre több örömük telik benne.

Jó felkészülést kívánok a következő versenyhez!

                                                                                                              Tóth Károly szervező