A víz-, és csatornahasználati díjak megállapításának változásával összefüggő rendelet

2016. április 5., kedd, 11:50

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2013. (I. 29.) számú rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt

9/2012. (II. 21.) SZÁMÚ RENDELETE

 

A víz-, és csatornahasználati díjak megállapításának változásával összefüggő rendelet

 

[1] Monor Város Önkormányzatának Képviselő - testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a víziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény 89.§ (1) és a 93.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

Monor Város Önkormányzatának a víz-, és csatornahasználati díjakról szóló - a 21/2004. (VII. 26., 34/2004. (XII. 29.), 24/2005. (XII. 22.), 33/2006. (XII. 30.), 28/2007. (I. 07.), 21/2008. (XII. 31.), 26/2009. (XII. 17.), 24/2010. (IX. 23.), 32/2010. (XII. 28.), 32/2011. (XII. 21.) számú rendelettel módosított - 30/2003.(XII. 30.) számú helyi rendeletét hatályon kívül helyezi.

2.§

 

A 2012. január 1. napjától a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX számú törvény 74. § (2) bekezdés 3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig alkalmazandó víz-, és csatornahasználati díjakra a 2011. évi CCIX. a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 76. § (1) b) pontjában foglaltak az irányadóak.

3.§.

Jelen rendelet rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

4.§

  1. E rendelet a kihirdetéssel lép hatályba.
  2. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2012. február 16.

 

Pogácsás Tibor                                                                                                Dr. Urbán Hajnalka

 polgármester                                                                                                                  jegyző

 

 

[1] Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 38. §. Hatályos: 2013. január 29-től.