A település környezet természetes elemeinek védelméről

2016. március 22., kedd, 16:10

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

33/1999. (XII. 17.), 24/2006. (IX. 30.), 1/2008. (II. 1.), 29/2010. (XI. 17.), 30/2010. (XI. 17.), 26/2011. (X. 13.), 25/2012. (V. 23.), 15/2015. (X. 5.), 20/2018. (VI. 19.) számú rendeletével módosított egységes szerkezetbe foglalt

 

5/1995. számú rendelete

 

[1], [2]A település környezet természetes elemeinek védelméről

 

[3] Monor Városi Önkormányzat az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvényben, valamint a természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendeletben kapott felhatalmazás alapján a települési környezet természetes elemeinek védelmére a következő rendeletet alkotja

1.§

 

(1)[4]  A rendelet hatálya Monor város igazgatási területére terjed ki.

 

(2)   [5]

2.§

 

(1)[6]  Helyi védelemben kell részesíteni minden olyan természeti területet, képződményt, alkotórészt vagy elemet, amely helytörténeti vagy városképi jelentőségű, a településrész múltját, fejlődését tükrözi és nem befolyásolja hátrányosan az Általános Rendezési Terv végrehajtását.

 

(2)[7], [8]      Helyi védelmet az önkormányzat a képviselő-testület Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javaslatára rendel el.

 

(3)[9]  Helyi védelem alatt álló természeti terület(ek), képződmény(ek), alkotó-rész(ek), vagy elem(ek) jegyzékét –a védelem módjának meghatározásával- e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

3.§

 

(1)[10] Helyi védelem alá rendelt természeti terület(ek)re a védelem biztosítása érdekében –e rendeletre hivatkozással- az ingatlan-nyilvántartásba a védelmet be kell jegyeztetni, a tulajdonos illetve a kezelő egyidejű értesítése mellett.

 

(2)[11] Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés mellett, illetve ingatlan-nyilvántartáson kívüli közvetlen környezetében a védelmet jelző védjegy tábla helyezendő el. A védjegy tábla elhelyezéséről a Polgármesteri Hivatal tartozik gondoskodni.

 

4.§

 

(1)[12] Helyi védelem alatt álló természeti terület(ek), alkotórész(ek), elem(ek) birtoklásában, tulajdonlásában vagy tulajdonjogának változásában ez a rendelet korlátozást nem tartalmaz.

 

(2)[13] Helyi védelem alatt álló természeti terület(ek)re vonatkozóan a rendelet előírásait az építéshatósági eljárásokban kell alkalmazni.

 

(3)   Természeti képződmény(ek), alkotórész(ek), elem(ek), helyi védelmét azok eredeti állapotban való megőrzésével, gondozásával és karbantartásával kell megvalósítani. A védelemre, őrzésre, gondozásra és karbantartásra a mindenkori tulajdonos köteles figyelemmel lenni, elmaradása esetén arra kötelezhető.

 

5.§

 

(1)   A rendelet előírásainak betartását az építéshatóság ellenőrzi.

 

(2)[14], [15]  

6.§

 

[16]Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

Monor, 1995. február 9.

 

      Dr. Dudás Jenő sk.      Dr. Szekeres Sándor sk.

           polgármester                            jegyző

 

 

1. számú melléklet[17]

az 5/1995. (II. 9.) számú önkormányzati rendelethez

 

[18]Monor Város Önkormányzata úgy mint a települési környezet helyi jelentőségű természetes elemét, helyi védelemben részesíti a közigazgatási területhez tartozó alább megjelölt területeket, terület-részeket.

 

                 Megnevezés                    HRSZ                Terület                   Védelem módja                           Indokolás

1.                     erdő                             065/4              8 ha 21 m2               természetvédelem                 Forrás és környéke

2.                     erdő                             065/6            3 ha 7100 m2            természetvédelem                 Forrás és környéke

3.                     erdő                             067/2                8353 m2                 természetvédelem                 Forrás és környéke

4.                     erdő                             067/5            1 ha 4907 m2                   természetvédelem                 Forrás és környéke

5.    művelésből kivett terület           10365                4849 m2                 természetvédelem                 Forrás és környéke

6.                  közpark                          2797                 6269 m2                beépítés korlátozás                 Gera-kert, közpark

7.                  közpark                          6753                 1413 m2                beépítés korlátozás                     Központi park

8.                  közpark                         2401/7               2958 m2                beépítési korlátozás                    Központi park

9.                  közpark                        6832/1               1686 m2                beépítési korlátozás                    Központi park”

 

[19], [20], [21], [22], [23], [24], [25]

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalta:

 

 

                                                                       dr. Urbán Hajnalka

                                                                                jegyző

 

Monor, 2018. június 19.

 

 

[1] Módosította a 24/2006. (IX. 30.) számú rendelet 3.§ (1) bekezdés. Hatályos: 2006. október 1-től.

[2] Módosította az 1/2008. (II. 1.) számú rendelet 14.§ (2)  bek. a.) pontja. Hatályos: 2008. február 1.

[3] Módosította a 26/2011. (X. 13.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2011. október 13.

[4] Módosította a 24/2006. (IX. 30.) számú rendelet 3.§ (2) bekezdés. Hatályos: 2006. október 1-től.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1/2008. (II. 1.) számú rendelet 14.§ (2)  bek. b.) pontja. Hatályos: 2008. február 1.

[6] Módosította az 1/2008. (II. 1.) számú rendelet 14.§ (2)  bek. c.) pontja. Hatályos: 2008. február 1.

[7] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 3.§.(1) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[8] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[9] Módosította az 1/2008. (II. 1.) számú rendelet 14.§ (2)  bek. d.) pontja. Hatályos: 2008. február 1.

[10] Módosította az 1/2008. (II. 1.) számú rendelet 14.§ (2)  bek. e.) pontja. Hatályos: 2008. február 1.

[11] Módosította az 1/2008. (II. 1.) számú rendelet 14.§ (2)  bek. f.) pontja. Hatályos: 2008. február 1.

[12] Módosította az 1/2008. (II. 1.) számú rendelet 14.§ (2)  bek. g.) pontja. Hatályos: 2008. február 1.

[13] Módosította az 1/2008. (II. 1.) számú rendelet 14.§ (2)  bek. h.) pontja. Hatályos: 2008. február 1.

[14] Módosította a 30/2010. (XI. 17.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2010. november 127.

[15] Hatályon kívül helyezte a 25/2012. (V. 23.) Önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés b.) pontja. Hatályos: 2012. május 24.

[16] Módosította az 1/2008. (II. 1.) számú rendelet 14.§ (2)  bek. i.) pontja. Hatályos: 2008. február 1.

[17] Módosította a 20/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. június 20-tól.

[18] Módosította az 1/2008. (II. 1.) számú rendelet 14.§ (2)  bek. j.) pontja. Hatályos: 2008. február 1.

[19] Hatályon kívül helyzte az 1/2008. (II. 1.) számú rendelet 14.§ (2)  bek. k.) pontja. Hatályos: 2008. február 1.

[20] Hatályon kívül helyzte az 1/2008. (II. 1.) számú rendelet 14.§ (2)  bek. k.) pontja. Hatályos: 2008. február 1.

[21] Hatályon kívül helyzte az 1/2008. (II. 1.) számú rendelet 14.§ (2)  bek. k.) pontja. Hatályos: 2008. február 1.

[22] Hatályon kívül helyzte az 1/2008. (II. 1.) számú rendelet 14.§ (2)  bek. k.) pontja. Hatályos: 2008. február 1.

[23] Hatályon kívül helyzte az 1/2008. (II. 1.) számú rendelet 14.§ (2)  bek. k.) pontja. Hatályos: 2008. február 1.

[24] Hatályon kívül helyzte az 1/2008. (II. 1.) számú rendelet 14.§ (2)  bek. k.) pontja. Hatályos: 2008. február 1.

[25] Hatályon kívül helyzte az 1/2008. (II. 1.) számú rendelet 14.§ (2)  bek. k.) pontja. Hatályos: 2008. február 1.