A helyi hulladékgazdálkodási tervről

2016. április 6., szerda, 13:57

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

24/2004. (X. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

 

„A helyi hulladékgazdálkodási tervről.”

 

 

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. §. felhatalmazása alapján, az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal a település rendezési tervével összhangban Monor Város illetékességi területére, a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) kormányrendelet rendelkezései figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja.

 

  1. §.

 

A Képviselő-testület Monor Város közigazgatási területére vonatkozóan a helyi hulladékgazdálkodási tervet e rendelet mellékletében állapítja meg.

 

  1. §.

 

A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási tervben foglaltakról a Hgt. 37. §. (1) bekezdése alapján 2 évente beszámolót állít össze.

 

  1. §.

 

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

 

Monor, 2004. október 14.

 

 

 

 

 

Pogácsás Tibor                                                                      Sándorné Urbán Hajnalka

 polgármester                                                                               jegyző