Monori középületek energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9-2016

A projekt részeként két önkormányzati tulajdonú középületet kíván Monor Város Önkormányzata energetikai szempontból korszerűsíteni. Az egyik épület az Ady Úti Általános Iskola (Monor, Ady Endre utca 48-50.), a másik épület a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium (Monor, Ady Endre utca 12-14.) "B" (Petőfi utcai) épülete.

A tervek szerint mindkét épületen a külső nyílászárók kerülnek kicserélésre, és az épület utólagos hőszigetelése történik meg, valamint egy-egy 15 kW teljesítményű napelem rendszer kerül telepítésre az intézményekben. A külső hőszigetelés miatt mindkét intézmény homlokzata is megújul. A projekt eredményeként nagy mértékben csökkenni fog az épületek fenntartási költsége, komfortosabbá válnak a dolgozók és a tanulók számára, és esztétikai, városképi szempontból is megújulnak.

A pályázat benyújtásának tervezett dátuma 2017.05.02.

A pályázat benyújtásának feltétele egy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása, melyben kiválasztásra kerül a leendő kivitelező. A nyertes ajánlattevővel az önkormányzat szerződést is köt, mely abban az esetben lép csak hatályba, ha az önkormányzat által benyújtott pályázat nyer.

A projekt megvalósításának tervezett ideje: 2017.07.03-2018.07.02.

 

MEGVALÓSÍTÁS: KEHOP-5.2.9.-16-2017-00171

A 2016. évi kiírásra benyújtott pályázat nem nyert.

2017. 12. 08-án lehetőség nyílt a pályázat újbóli benyújtására.

Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

Monori középületek energetikai korszerűsítése

Monor Város Önkormányzata 249.708.069 Ft támogatásban részesült a KEHOP-5.2.9-16-2017-00171 számú pályázatán. Ehhez az önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítania, mert 100% a támogatás intenzitása. Így a projekt költségvetése összesen 249.708.069 Ft.

A projekt fő célja két önkormányzati tulajdonú középület energetikai korszerűsítése, melynek eredményeképpen jelentősen csökken az épületek fenntartási és működési kiadása. Az egyik középület az Ady Úti Általános Iskola, a másik pedig a József Attila Gimnázium és Szakgimnázium „B” épülete. Az Ady Úti Általános Iskola teljes épülete energetikailag felújításra kerül. A felújítás részeként kicserélésre kerülnek a külső nyílászárók. Az új nyílászárók műanyag tok és keretszerkezetű, 3 rétegű üvegezéssel, kívül barna színezéssel készülnek. Elkészül a teljes épület külső hőszigetelése. A nyílászárók cseréjén és a hőszigetelésen kívül elhelyezésre kerül egy 15 kW-os napelem rendszer, mely az épület elektromos ellátását segíti a jövőben. A József Attila Gimnázium és Szakgimnázium „B” épületének külső nyílászárói kerülnek kicserélésre. Az új nyílászárók az utcai, déli homlokzaton egyedi kialakítású fanyílászárók 3 rétegű üvegezéssel, az épület további homlokzatain műanyag tok és keretszerkezetű, 3 rétegű üvegezéssel készülnek. Elkészül a „B” épület külső hőszigetelése is. Ezeken kívül elhelyezésre kerül egy 15 kW-os napelem rendszer, mely az épület elektromos ellátását segíti a jövőben. A kivitelezéshez kapcsolódóan kiválasztásra került a műszaki ellenőr, aki a projekt során ellátja a megvalósítási és a garanciális időszakban is a szerződésben meghatározott feladatokat. A kiválasztott műszaki ellenőr az Éporg M&Z Bt. Az általános menedzsmenti tevékenységeket a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. valósítja meg. A nyilvánosság biztosítását Gál Zoltán egyéni vállalkozó látja el.

A projekt befejezésének tervezett ideje: 2020. augusztus 4.

A megvalósításhoz a kivitelezői árak emelkedése miatt Monor Város Önkormányzata 34.570.899 Ft önerőt biztosított.