Matricás rendszert vezet be a hulladékszállításban a DTKH

2021. február 1., hétfő, 10:01

A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT. a hulladékkezelési- és szállítási szolgáltatás minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében szolgáltatási területén több lépcsőben, matricás rendszert vezet be a közeljövőben.  A hulladékgazdálkodási közszolgáltató emellet a hatályos jogszabályoknak (2012. évi CLXXXV. törvény és a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet) való megfeleléssel indokolja az új rendszer bevezetését.

A szolgáltató 2021. február elején az NHKV Zrt. által kibocsátott, 2020. utolsó negyedéves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló számlával együtt juttatja el a 2021. évre érvényes matricát  az aktív szolgáltatással rendelkező ügyfelek, így a monori háztartások túlnyomó többsége részére. Az ingatlanhasználók a matricán szereplő adatok ellenőrzését követően, amennyiben annak tartalmát helyesnek találják, a kézhezvételtől számított 30 napon belül azt a gyűjtőedényre jól látható módon kötelesek felragasztani.

A rendelkezés az egyedi gyűjtőedényt használó ingatlantulajdonosokra vonatkozik. A tömbházas (társasházi) ingatlanhasználók esetében a közös képviselőkkel történik az egyeztetés. Az ingatlanhasználó, aki - fenti kivételektől eltekintve -
- nem kapott matricát
- eltérés mutatkozik a matricán szereplő űrtartalom (liter) és a használt edényzet űrtartalma között,
- a kapott matricán szereplő adatok nem megfelelőek,
- vagy társasházi ingatlantulajdonos (közös edényzetet használók) egyedi matricát kapott
kérjük jelezze azt a közszolgáltató ügyfélszolgálatán, és a jogosultság, és adategyeztetést követően szükség szerint pót matricát kap.

A DTKH részletes tájékoztatást tett közzé honlapján, melyet IDE KATTINTVA olvashatnak.

Észrevételeiket közvetlenül a zsolgáltató részére küldhetik az alábbi elérhetőségeken: Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 248.0737/12 hrsz.; ugyfelszolgalat@dtkh.hu; 06-53/500-152.