1/2019. (I. 28.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2019. január 28., hétfő, 16:53

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1/2019. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában foglaltakra figyelemmel az alábbiakat rendeli el:

 

  1.  

A közterület használati rendjéről szóló 28/2004. (IX. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete helyébe a következő melléklet lép:

 

típus

egységnyi díj

1)

 

 

2)

Az egyes intézményekhez, a már működő létesítményekhez, vállalkozásokhoz a közút területén kívül szükséges várakozóhely (kerékpár, motorkerékpár tároló, gépkocsi, lakókocsi, utánfutó, autóbusz, teher és különleges gépjármű és ezek szerelvénye,

bérautó állomáshelye)

250,- Ft/m2/hó

3)

taxiállomás taxi kiállási helye:

18.000,- Ft/taxi gépkocsi/év

4)

Alapzatos zászlórúd, tartóoszlop, stb

700,- Ft/m2/hó

5)

Lakóház és egyéb építési munkával kapcsolatos

a.) felvonulási terület, építőanyag, állvány

100,- Ft/m2/hó

 

b.) építési törmelék

300,- Ft/m2/hó

6)

Javító és szolgáltató tevékenység, alkalmi-, mozgó-, és idényjellegű árusítás, amely történhet asztalról, árusító és egyéb fülkéből, sátorból, konténerből, pavilonból

250,- Ft/m2/nap

7)

 

 

8)

Vendéglátóipar előkert

500,- Ft/m2/hó

9)

Üzleti szállítás, rakodás

250,- Ft/m2/hó

10)

Felvonulás, rendezvények, utcabál

150,- Ft/m2/nap

11)

Kiállítás, bemutató-vásár

400,- Ft/m2/nap

12)

Mutatványos tevékenység

100,- Ft/m2/nap

13)

Sport- és kulturális rendezvények

10,- Ft/m2/nap

14)

Közhasználatra még át nem adott terület ideiglenes hasznosítása

10,- Ft/m2/év

15)

Egyéb, fentiekbe nem sorolható közterület-használat

200,- Ft/m2/hó

16)

Fizető parkolóhely használat

a.) személygépkocsi és motorkerékpár

100,- Ft/óra/db

 

b.) autóbusz és tehergépjármű

250,- Ft/óra/db

 

c.) szerelvényei 350 Ft/óra/db

350,- Ft/óra/db

 

2.

  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

  1. E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2019. január 24.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző