28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2018. december 14., péntek, 09:16

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

  1.  

A Monori Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapja 2019. évben 58.000.- Ft-ban kerül megállapításra.

 

2.

  1. A Monori Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői illetmény kiegészítésének mértéke: 10 %.

 

  1. A Monori Polgármesteri Hivatalnál a legalább osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén a vezetői illetmény pótlék mértéke: 10%.

 

3.

  1. E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, és 2019. december 31. napján hatályát veszíti.

 

  1. E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

                                                             

Monor, 2018. december 13.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző