24/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2018. szeptember 24., hétfő, 09:04

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

24/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában foglaltakra figyelemmel az alábbiakat rendeli el:

 

 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 21/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelete módosítása

  1. §

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 21/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet 1.) 9. § (3) bekezdése kiegészül a „Városi Sportcsarnok” szövegrésszel.

 

 

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2008. (XII. 31.) önkormányzati rendelete módosítása

  1. §

(1)   A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2008. (XII. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet 2.) 1. § (1) bekezdésében a „temető” szövegrész helyébe a „temetők” szövegrész lép.

 

(2)   A Rendelet 2. 1. § (2) bekezdésének a. – c. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„1. § (2) Monor város közigazgatási területén az alábbi köztemetők helyezkednek el:

a.)    A 6964 hrsz.-ú, 2 ha 3.916 m2, 8054 hrsz.-ú 1 ha 3754 m2 nagyságú temetőrész kizárólagos tulajdonosa a Monori Római Katolikus Egyházközség, 

b.)   6408 hrsz.-ú, 6ha 3567 m2 nagyságú temetőrész kizárólagos tulajdonosa a Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség,

c.)    6432/1 hrsz.-ú, 1552 m2 nagyságú temetőrész kizárólagos tulajdonosa a Monori Evangélikus Egyházközség.„

 

(3)   A Rendelet 2. 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„2. § (3) Jelen rendelet 1. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott temető megnevezésű ingatlanok (továbbiakban: köztemető) az Önkormányzat és a tulajdonosok (Monori Római Katolikus Egyházközösség, Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség és a Monori Evangélikus Egyházközség) között létrejött megállapodás értelmében köztemetőként funkcionálnak.”

 

(4)   A Rendelet 2. 2. § (4) bekezdésében a „KÖVÁL Zrt.-vel” szövegrész helyébe a „KÖVÁL Nonprofit Zrt.-vel” szövegrész lép.

 

(5)   A Rendelet 2. 15. (11) bekezdés d.) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

 

(6)   A Rendelet 2. 1. számú mellékletének III. fejezetének c.) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

 

 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi körzetek meghatározásáról szóló 13/2008. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete módosítása

 

3.    §

(1)   Az egészségügyi körzetek meghatározásáról szóló 13/2008. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet 3). 1. §-ának Felnőtt háziorvosi körzetek fejezetében a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet kiegészül a „Thököly Imre utca” teljes területével; a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet kiegészül a „Paplapos köz” teljes területével; a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet kiegészül a „Bán dűlő” és a „Dura tanya” teljes területével; a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet kiegészül az „Abroncs sor”, „Acsádi köz”, „Agyagos dűlő”, „Akácos sor”, „Akona sor”, „ Alma sor”, „Ászok sor”, „Attila sor”, „Bereki dűlő”, „Bianka sor”, „Bodza sor”, „Bogyó sor”, „Bogyózó sor”, „Burgundi sor”, „Csabagyöngye dűlő”, „Csabagyöngye sor”, „Csap sor”, „Csomoszló sor”, „Daráló sor”, „Diófa dűlő”, „Donga sor”, „Dugó sor”, „Eperfa sor”, „Ezerjó dűlő”, „Favorit dűlő”, „Fenyves sor”, „Fokoló sor”, „Forrás dűlő”, „Furmint sor”, „Fürt sor”, „Hársfa sor”, „Horoló sor”, „Inda sor”, „Irsai Olivér dűlő”, „Izabella sor”, „Juhar sor”, „Kadarka sor”, „Kancsó dűlő”, „Kas sor”, „Kármentő sor”, „Kékfrankos sor”, „Kénlap sor”, „Kilátó dűlő”, „Kinizsi köz”, „Kinizsi sor”, „Kocsis Irma sor”, „Korsó dűlő”, „Körte sor”, „Köves sor”, „Kövidinka sor”, „Locsodi út”, „Mandula sor”, „Málna sor”, „Meggy utca”, „Mendei út”, „Merlot dűlő”, „Mézesfehér sor”, „Mogyoró sor”, „Muskotályos sor”, „Oportó dűlő”, „Othelló sor”, „Őszibarack sor”, „Palack sor”, „Permetező sor”, „Piszke sor”, „Prés sor”, „Présház sor”, „Puttony sor”, „Ribizli sor”, „Rizling dűlő”, „Rózsafa sor”, „Sárfehér sor”, „Strázsahegyi út”, „Sutyuló sor”, „Szilvás dűlő”, „Székely Bertalan sor”, „Szlanka dűlő”, „Szürkebarát dűlő”, „Tárogató utca”, „Tekerő dűlő”, „Tetei dűlő”, Töltike sor”, „Törköly sor”, „Tőke sor”, „Váci Mihály köz”, „Venyige sor”, „Völgykút dűlő”, „Zalagyöngye sor” teljes területével.

 

(2)   A Rendelet 3. 3. §-ának Fogorvosi körzetek fejezetében az 1. számú fogorvosi körzet kiegészül a „Bán dűlő” és a „Dura tanya” teljes területével; a 2. számú fogorvosi körzet kiegészül a „Thököly Imre utca”, „Abroncs sor”, „Acsádi köz”, „Agyagos dűlő”, „Akácos sor”, „Akona sor”, „Alma sor”, „Ászok sor”, „Attila sor”, „Bereki dűlő”, „Bianka sor”, „Bodza sor”, „Bogyó sor”, „Bogyózó sor”, „Burgundi sor”, „Csabagyöngye dűlő”, „Csabagyöngye sor”, „Csap sor”, „Csomoszló sor”, „Daráló sor”, „Diófa dűlő”, „Donga sor”, „Dugó sor”, „Eperfa sor”, „Ezerjó dűlő”, „Favorit dűlő”, „Fenyves sor”, „Fokoló sor”, „Forrás dűlő”, „Furmint sor”, „Fürt sor”, „Hársfa sor”, „Horoló sor”, „Inda sor”, „Irsai Olivér dűlő”, „Izabella sor”, „Juhar sor”, „Kadarka sor”, „Kancsó dűlő”, „Kas sor”, „Kármentő sor”, „Kékfrankos sor”, „Kénlap sor”, „Kilátó dűlő”, „Kinizsi köz”, „Kinizsi sor”, „Kocsis Irma sor”, „Korsó dűlő”, „Körte sor”, „Köves sor”, „Kövidinka sor”, „Locsodi út”, „Mandula sor”, „Málna sor”, „Meggy utca”, „Mendei út”, „Merlot dűlő”, „Mézesfehér sor”, „Mogyoró sor”, „Muskotályos sor”, „Oportó dűlő”, „Othelló sor”, „Őszibarack sor”, „Palack sor”, „Permetező sor”, „Piszke sor”, „Prés sor”, „Présház sor”, „Puttony sor”, „Ribizli sor”, „Rizling dűlő”, „Rózsafa sor”, „Sárfehér sor”, „Strázsahegyi út”, „Sutyuló sor”, „Szilvás dűlő”, „Székely Bertalan sor”, „Szlanka dűlő”, „Szürkebarát dűlő”, „Tárogató utca”, „Tekerő dűlő”, „Tetei dűlő”, „Töltike sor”, „Törköly sor”, „Tőke sor”, „Váci Mihály köz”, „Venyige sor”, „Völgykút dűlő”, „Zalagyöngye sor” teljes területével; a 4. számú fogorvosi körzet kiegészül a „Paplapos köz” teljes területével.

 

(3)   A Rendelet 3. 4. §-ának (2) bekezdésében az 1. számú területi védőnői körzete kiegészül az „Abroncs sor”, „Acsádi köz”, „Agyagos dűlő”, „Akácos sor”, „Akona sor”, „Alma sor”, „Ászok sor”, „Attila sor”, „Bereki dűlő”, „Bianka sor”, „Bodza sor”, „Bogyó sor”, „Bogyózó sor”, „Burgundi sor”, „Csabagyöngye dűlő”, „Csabagyöngye sor”, „Csap sor”, „Csomoszló sor”, „Daráló sor”, „Diófa dűlő”, „Donga sor”, „Dugó sor”, „Eperfa sor”, „Ezerjó dűlő”, „Favorit dűlő”, „Fenyves sor”, „Fokoló sor”, „Forrás dűlő”, „Furmint sor”, „Fürt sor”, „Hársfa sor”, „Horoló sor”, „Inda sor”, „Irsai Olivér dűlő”, „Izabella sor”, „Juhar sor”, „Kadarka sor”, „Kancsó dűlő”, „Kas sor”, „Kármentő sor”, „Kékfrankos sor”, „Kénlap sor”, „Kilátó dűlő”, „Kinizsi köz”, „Kinizsi sor”, „Kocsis Irma sor”, „Korsó dűlő”, „Körte sor”, „Köves sor”, „Kövidinka sor”, „Locsodi út”, „Mandula sor”, „Málna sor”, „Meggy utca”, „Mendei út”, „Merlot dűlő”, „Mézesfehér sor”, „Mogyoró sor”, „Muskotályos sor”, „Oportó dűlő”, „Othelló sor”, „Őszibarack sor”, „Palack sor”, „Permetező sor”, „Piszke sor”, „Prés sor”, „Présház sor”, „Puttony sor”, „Ribizli sor”, „Rizling dűlő”, „Rózsafa sor”, „Sárfehér sor”, „Strázsahegyi út”, „Sutyuló sor”, „Szilvás dűlő”, „Székely Bertalan sor”, „Szlanka dűlő”, „Szürkebarát dűlő”, „Tárogató utca”, „Tekerő dűlő”, „Tetei dűlő”, „Töltike sor”, „Törköly sor”, „Tőke sor”, „Váci Mihály köz”, „Venyige sor”, „Völgykút dűlő”, „Zalagyöngye sor” teljes területével; a 2. számú területi védőnői körzete kiegészül a „Paplapos köz” és a „Thököly Imre utca” teljes területével; a 3. számú területi védőnői körzete kiegészül a „Bán dűlő” és a „Dura tanya” teljes területével.

 

 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

 

4.    §

  1. A Rendelet 4. 2. számú mellékletének címében a „fizetendő térítési díjak” szövegrész helyébe az „intézményi térítési díjak” szövegrész lép.

 

  1. A Rendelet 4. 2. számú mellékletében az (1) Étkezési térítési díj szakaszának, e.) szociális étkezés kategóriáján belül a napi 3-szori étkezés étkezési forma címében a „napi 3-szori étkezés (házhoz szállítás nélkül)” szövegrész helyébe a „napi 3-szori étkezés (házhoz szállítás nélkül)–kizárólag nappali ellátásban részt vevők számára” szövegrész lép.

 

  1.   A Rendelet 4. 2. számú mellékletében a (3) Nappali ellátás intézményi térítési díja szakaszának b.) étkezéssel ellátási forma címében az „étkezéssel” szövegrész helyébe az „étkezéssel-kizárólag demens ellátásban részt vevők számára”szövegrész lép.

 

5.    §

(1)   E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   A rendelet 2. §-ában foglalt rendelkezések 2018. december 1. napjával lépnek hatályba.

 

(3)   E rendelet kihirdetéséről a Jegyző - a helyben szokásos módon - gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. szeptember 20.

 

 

 

          dr. Zsombok László sk.                                                           dr. Urbán Hajnalka sk.

                  polgármester                                                                               jegyző

 

 

 

Záradék: a rendelet kihirdetése Monor Város honlapjára történő kihelyezéssel, valamint a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2018. szeptember 24-én megtörtént.

 

 

 

Monor, 2018. szeptember 24.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző