Meghívó lakossági fórumra

2018. június 25., hétfő, 11:08

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

A város külterületén, az M4-es gyorsforgalmi út nyomvonalának közelében, az M4-3111 forgalmi csomópont környezetében lévő 0393/64, 0393/66, 0393/68, 0393/70, 0393/72, 0393/74 hrsz-ú ingatlanokon a Magyar közút NZrt. új autópálya mérnökség és autópálya rendőrség kialakítását tervezi.

A tervezési feladat az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletének 1.174. pontja alapján kiemelt jelentőségű.

Ennek érdekében az Önkormányzat Monor Város 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról módosítását tervezi. A módosítás véleményezése tárgyalásos eljárás keretében történik.

Monor Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot, érdek-képviseleti és civil szervezeteket, vallási közösségeket, érintett ingatlan tulajdonosokat és gazdálkodó szervezeteket a módosítás megindításáról. A tervezetet véleményezésre bocsájtja, valamint az ismertetésére lakossági fórumot tart.

A lakossági fórum időpontja:

2018. július 03. 16:00
helye a Monori Vigadó oktató terme.

A fórumra minden érdeklődőt tisztelettel várunk.
A tervek az alábbi címre kattintva megtekinthetők:

Monor Településrendezési Eszközök Módosítása

Monor Településrendezési Eszközök Módosítása térképrészlet

A településrendezési eszközök tervezett módosításával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat a helyszínen, vagy a fórum időpontjáig e-mailben a titkarsag@monor.hu címen, illetve levélben a Polgármesteri Hivatal címére ( 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78. -80. ) tehetik meg.

dr. Zsombok László
    polgármester