A 16/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2018. május 23., szerda, 10:37

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

16/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. §

Az A 12. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezi, és helyébe az alábbiak lépnek:

Komfortfokozat

I. övezet

II. övezet

III. övezet

Összkomfortos

650.-Ft/m2/hó

608.-Ft/m2/hó

540.-Ft/m2/hó

Komfortos

540.-Ft/m2/hó

490.-Ft/m2/hó

430.-Ft/m2/hó

Félkomfortos

390.-Ft/m2/hó

321.-Ft/m2/hó

254.-Ft/m2/hó

Komfort nélküli

254.-Ft/m2/hó

219.-Ft/m2/hó

187.-Ft/m2/hó

Szükséglakás

-

187.-Ft/m2/hó

187.-Ft/m2/hó

 

 

  1. §

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendeletének a jelen Rendelettel nem módosított rendelkezései változatlanul hatályosak maradnak.

 

3.    §

E rendelet 2018. július 1.-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. május 17.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző