Nyílt ajánlattételi felhívás az Önkormányzat lapja, a Monori Strázsa újság Monor Város területén történő terjesztésére

2018. március 23., péntek, 13:37

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Monor Városi Önkormányzata, a Képviselő-testület 731/2017. (XII. 14.) KT határozata alapján nyílt ajánlattételi felhívást tesz közzé, az Önkormányzat lapja, a Monori Strázsa újság Monor Város területén történő terjesztésére.

1. A feladat meghatározása:

 

A Monori Strázsa újságot Monor közigazgatási területén található, valamennyi lakossági bel- és külterületi címhely postaládájába kell kézbesíteni (6812 címhely). Az újság terjesztésére évente 11 alkalommal, valamennyi érintett hónap 1.- 10. napjáig kell hogy sor kerüljön. A megbízás legkorábban a Képviselő-testületi döntéshozatalt követő hónaptól kezdhető meg. A kézbesítés teljes körűségét a megbízó Önkormányzat jogosult ellenőrizni.

 

2. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

 

Az ajánlatokat a titkarsag@monor.hu e-mail címre, vagy postai úton a Monori Polgármesteri Hivatal 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. címre „Monori Strázsa újság terjesztésének árajánlata” tárggyal kell megküldeni. Az ajánlatban kérjük feltüntetni a címhelyenkénti ár meghatározást is, mely az elbírálásnál a referenciával együtt - az összes feltétel egyidejű értékelése mellett - bírálati szempont.

 

3. A pályázatok elbírálása:

Az ajánlat benyújtását követő rendes képviselő-testületi ülésen történik.

Döntéshozó: Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A döntésről az ajánlattevőt az üléstől számított 5 napon belül értesítjük.

 

4. Egyebek:

A kiíró pályázati biztosíték fizetését nem igényli, a benyújtott pályázatok elkészítéséért térítést nem fizet, valamint fenntartja jogát arra, hogy a pályázatot sikertelennek minősítse, ezért a pályázati felhívás nem keletkeztet számára szerződéskötési/megrendelési kötelezettséget.

 

Hiánypótlás lehetősége: nincs.

Az ajánlattétel nyelve: magyar.

 

Felmerülő kérdések esetén dr. Ugrin Dániel aljegyző a 06-20-3517038-as telefonszámon, illetve az ugrin.daniel@monor.hu e-mail címen kereshető, illetve érhető el.

 

M o n o r , 2018. március 23.

  dr. Zsombok László
  polgármester