4/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet

2018. január 26., péntek, 08:52

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetmény alapjáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

  1. §

A Monori Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapja 2018. évben 58.000.- Ft-ban kerül megállapításra.

 

  1. §
  1. A Monori Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői illetmény kiegészítésének mértéke: 10 %.

 

  1. A Monori Polgármesteri Hivatalnál a legalább osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén a vezetői illetmény pótlék mértéke: 10%.

 

  1. §
  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. december 31. napján hatályát veszti, szabályait 2018. január 1-től kell alkalmazni.

 

  1. E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. január 18.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző