TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV KÉSZÍTÉSE

2017. augusztus 2., szerda, 17:18

Tisztelt Monoriak!

A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény az Önkormányzatok számára előírja, hogy készüljön el ebben az évben az un. Településképi arculati kézikönyv, amely szemléletformáló célt szolgál és a helyben élők valamint a szakemberek számára egyaránt útmutatást ad arról, hogy mit tartunk környezetünkben értékesnek, mit védjünk és hogyan fejlesszük tovább, hogyan tudjuk megőrizni ezen értékeinket. A kézikönyv segítséget kíván adni ahhoz, hogy településünkön tervezett lakás és egyéb építések, meglévő házaink átalakítása, fejlesztése hogyan történjen.

 

Épített környezetünk, ahol élünk, bizonyára mindenki számára fontos és életünk minőségének meghatározó része, amihez erősen kötődünk, éppen ezért gondozzuk, ápoljuk, ki-ki lehetőségének és a létező helyi közösség - gyakran ki sem mondott - elvárásainak megfelelően.

 

Otthonunk, a kialakult települési és a természeti környezet identitásunkat nagymértékben meghatározza, részese mindennapjainknak, ebben létezünk, végezzük napi teendőinket. A településkép jelenlegi állapota és további fejlődésének lehetősége az itt élők számára nem lehet közömbös, ezért közös cselekvésre, közös gondolkodásra hívjuk Önöket.

 

A „Településképi arculati kézikönyvet” együtt tudjuk elkészíteni, ezért kérünk mindenkit, akit érdekel Monor további fejlődése, szépülése, dolgozzunk együtt! Nem csak teljes épületek megtalálásáról és például állításáról van szó, hanem egy szép utcarészletről, egy jól kialakított kerítésről, jellegzetes tornác részletről, tető formáról, burkolati részletről, és a tájban meglévő emlékekről, értékekről.

 

Várjuk a javaslataikat arról, hogy hol és mit tekintenek Monorra jellemzőnek, értékes és védendő értéknek. Várunk régi és új fotókat, utcákról, épületekről, növényekről egyéb természeti értékekről, a város bennünk élő és létező igazi képéről!

 

Az arculati kézikönyv a településképi helyi rendeletet készíti elő és javaslatokat ad az építkezőknek, mi módon illeszthető a tervezett épület a környezetbe, hogy valóban harmonikus településkép alakuljon ki.

 

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Monor Város Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését elhatározta.  A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, melynek során a készülő dokumentumokkal kapcsolatban írásos javaslatot tehet vagy véleményt nyilváníthat minden

 

1. a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

2. monori székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet

3. monori székhellyel bejegyzett civil szervezet.

 

A kézikönyvhöz és a rendelethez a javaslatokat, képeket le lehet adni a Polgármesteri Hivatalban, a titkárságon 2017. augusztus 30-ig személyesen vagy interneten az alábbi címen: titkarsag@monor.hu

 

Kérjük továbbá, hogy amennyiben rendelkezik a város történetére, épületállományára vonatkozó tervekkel, dokumentációkkal, egyéb archív anyagokkal, mely a településképi dokumentumok elkészítését segítik, úgy azokat szintén jutassák el a fenti elérhetőségeken az Önkormányzat számára!

 

Monor Város Önkormányzata