MÓDOSULNAK AZ ÉPÍTÉS HELYI SZABÁLYAI

2017. augusztus 2., szerda, 17:13

A Strázsa újságban megjelent cikkekből és felhívásból már korábban értesültek arról, hogy Monor Város Önkormányzata elhatározta a településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát. Erre nem csak az építési jogszabályok változása miatt, hanem a lakosság és az önkormányzat fejlesztési, építési szándékainak, terveinek a megvalósíthatósága és összehangolása érdekében kerül sor.

Tájékoztatjuk a lakosságot, ingatlan tulajdonosokat, civil szervezeteket, egyházakat és a településen működő gazdálkodó szervezeteket, hogy az államigazgatási szervek és az Önök előzetes véleményeit és javaslatait is figyelembe véve elkészültek az előzetes tervek – melyek tehát leegyszerűsítve azt fogják meghatározni, hogy mely ingatlanon milyen funkciójú épületek és hogyan helyezhetők el, bővíthetők, vagy alakíthatók át - és megkezdődött ezek véleményezési eljárása.

Az építés jövőbeni helyi szabályainak tervezetét tartalmazó Településszerkezeti Terv határozattervezetét a Helyi Építési Szabályzat rendelettervezetét és Szabályozási Terv véleményezési változatát és az ezeket szakmailag megalapozó előzetes vizsgálati és alátámasztó munkarészeket megtekinthetik Monor város hivatalos honlapján az Ügyintézés oldalon – Településrendezés cím alatt, illetve az alábbi linkre kattintva:

Településrendezés

Felkérjük Önöket, hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat írásban juttassák el a Monori Polgármesteri Hivatal 2200 Monor, Kossuth út 78-80. címre.

 

A vélemények beérkezésének határideje 2017. augusztus 30.   

 

 

Monor, 2017. július 12.

dr. Zsombok László
polgármester