18/1991. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017. február 27., hétfő, 12:08

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete

A helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről szóló 18/1991. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés foglalt felhatalmazása alapján, a 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről szóló 18/1991. (XI. 21.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről szóló 18/1991. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 12/B. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

12/B § (3) A családi házak, társasházak, telephelyek esetében falra kitehető tábla és oklevél kerül átadásra, mely jogcím és a tábla a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslata esetén visszavonható.

 

  1. §
  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd azt követően hatályát veszti.

 

  1. A kihirdetésről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2017. február 16.

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző