1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2017. január 30., hétfő, 16:36

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 2. § (1) bekezdésében a „83.600 Ft/hó”szövegrész helyébe a „104.500 Ft/hó” szövegrész lép.

2. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdésében a „75.240 Ft/hó”szövegrész helyébe a „94.050 Ft/hó” szövegrész lép.

3. §

A Rendelet 2. § (3) és (4) bekezdéseiben a „37.620 Ft/hó”szövegrész helyébe a „47.025 Ft/hó” szövegrész lép.

4. §

  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a következő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a 2017. január 1. napjától figyelembe veendő tiszteletdíj megállapítástól alkalmazni kell.

  1. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2017. január 19.

 

 

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző