30/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2016. december 21., szerda, 16:31

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetmény alapjáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

  1. §

A Monori Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2017. évben 58.000.- Ft-ban kerül megállapításra.

 

  1. §
  1. A Monori Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői illetmény kiegészítésének mértéke: 10 %.

 

  1. A Monori Polgármesteri Hivatalnál a legalább osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén a vezetői illetmény pótlék mértéke: 10%.

 

  1. §
  1. E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Monor Város Önkormányzata Képviselő – testületének 23/2003. (IX. 29.) számú, „A vezetői pótlékok megállapításáról” szóló önkormányzati rendelete, illetve a Monor Város Önkormányzata Képviselő – testületének 22/2003. (IX. 29.) „A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítéséről" szóló önkormányzati rendelete hatályát veszti.

 

  1. Jelen rendelet 2017. december 31. napján hatályát veszíti.

 

 3. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2016. december 15.

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző