Tájékoztatás kommunális szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás számlázásáról

2016. július 18., hétfő, 10:37

Tájékoztatjuk Monor város, Péteri és Vasad községek ingatlan tulajdonosait, hogy a KÖVÁL Nonprofit Zrt, mint közszolgáltató a kommunális szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás vonatkozásában számlázási jogosultsággal 2016. április 1-től a vonatkozó, és a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásai szerint nem rendelkezik.

A törvény ezt a jogosítványt és kötelezettséget a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-nek (NHKV. Zrt.) adta meg, amely állami vállalat még nem készült fel a számlázásra és ebből adódóan várható, hogy az ingatlan tulajdonosok csak a 3. negyedév második felében kapják meg a 2. negyedév és 3. negyedév számláit.

Amennyiben az NHKV Zrt. és a KÖVÁL Nzrt. között a bérszámlázásra megállapodás születik, úgy átmenetileg az NHKV Zrt. nevében a KÖVÁL Nzrt. fogja a számlákat kibocsátani, melyek összege az NHKV Zrt. számlájára fog befolyni. A lakosság által fizetendő szolgáltatási díj mértéke a kormányzat tájékoztatása szerint nem fog változni.

Az eddigi műszaki tartalmú közszolgáltatást a KÖVÁL Nzrt. folyamatosan végzi, és a tulajdonos Monor Várossal együtt működve törekszik a közszolgáltatás fenntartására.

Kérjük a tisztelt ingatlan tulajdonosok türelmét és megértését az NHKV Zrt. nevében is!

KÖVÁL Nonprofit Zrt.