Védekezés parlagfű ellen

2016. június 9., csütörtök, 09:41

Felhívjuk a tisztelt kül- és belterületi ingatlantulajdonosok és földhasználók figyelmét, hogy a 2008. évi XLVI. törvény 17. paragrafus (4) bekezdése alapján „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani”.

Ha a földhasználó ennek a kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy közérdekű védekezést rendel el a hatóság, melynek költsége a földhasználót terheli, valamint a növényvédelmi bírság is kiszabásra kerül. A növényvédelmi bírság 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet, a fertőzött terület nagyságától függően. Továbbá a fent említett törvény és paragrafus (1) bekezdés c) pontja szerint a termelő, illetve a földhasználó köteles egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.

Kérjük kísérjék figyelemmel földterületeik állapotát. Önmaguk és embertársaik egészsége, a szomszéd földhasználók növénytermelési és növényvédelmi biztonsága érdekében végezzék el a megfelelő mechanikai vagy vegyszeres beavatkozást a parlagfű virágzásának, illetve az egyéb károsítók elszaporodásának megakadályozása érdekében.

Monori Polgármesteri Hivatal Műszaki, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda