Tájékoztatás ebösszeírásról

2016. június 29., szerda, 15:29

Az önkormányzat az eb összeírás alapján az eb tartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Az összeírást az önkormányzat alkalmazásában álló diákok végezik. Az adatszolgáltatás kötelező, melyhez a szükséges nyomtatványt az összeírást végző munkatárs juttatja el a lakosokhoz.

Kérjük szíveskedjenek az eb összeíró diákokkal együttműködni és a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek eleget tenni!

Tájékoztatásul jelezzük, hogy Monor Város Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az eb rendészeti hozzájárulás bevezetését.

Az eb összeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthetők IDE kattintva, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Az eb összeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére az alábbi módokon:

– levélben postai úton a 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. alatti címre

       – munkatársunkkal a  29 / 612 – 317 telefonszámon történő egyeztetés szerint.

 

Az eb összeíró adatlapok leadásának határideje 2016. augusztus 31.

 

Tájékoztatjuk továbbá az eb tartókat, hogy jogszabályváltozás miatt 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket magánállatorvosnál megjelöltetni.

 (A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §, 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 42/A. §)

 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy együttműködésükkel segítség az eb összeíró diákok és az önkormányzat munkáját!

 

 

                                                                                                                 Monori Polgármesteri Hivatal