Meghívó

2024. május 9., csütörtök, 09:08

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2024. MÁJUS 16-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN 14:00 ÓRAI KEZDETTEL

soros, nyilvános ülést tart, melyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza, emeleti tanácskozóterem

 

 

A NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDJE

 

 1. Interpellációk

 

 1. Monor Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. számú módosítása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Forgách Tamás irodavezető

 

 1. Beszámoló Monor Város Önkormányzatának 2023. évi éves gazdálkodásáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Forgách Tamás irodavezető

 

 1. Monor Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999. (IX. 27. önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 

 1. Monor településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv) 10. módosítása egyszerűsített eljárásban – RENDELETHOZATAL (CEVA-PHYLAXIA Zrt.)

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság,

Témafelelős: Orosházi Tamás ügyintéző

 

 1. Monor településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv) módosítására irányuló kérelem (Shinheung Sec EU Kft.)

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság,

Témafelelős: Orosházi Tamás ügyintéző

 

 1. Monor településrendezési eszközeinek módosítására irányuló kérelem (Monor, 10370 hrsz.-ú ingatlanon út kialakítása – Kiss Tünde és Sárközi Erzsébet kérelme)

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság,

Témafelelős: Orosházi Tamás ügyintéző

 

 1. Pinczésné Menyhárt Zsuzsanna 11632/1 hrsz. alatti ingatlan belterületbe csatolására vonatkozó kérelme, illetve Monor, 077/1 és 12772 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság,

Témafelelős: Orosházi Tamás ügyintéző

 

 1. Vass János, 10986 hrsz. alatti ingatlan belterületbe csatolására vonatkozó kérelme

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság,

Témafelelős: Orosházi Tamás ügyintéző

 

 1. Beszámoló a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Új Esély Központ 2023. évi működéséről

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 

 1. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2023. évi szakmai beszámolója

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 

 1. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2023. évi munkájáról

Előadók: ügyvezető védőnő, Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: Molnárné Virág Erika városi vezető védőnő

 

 1. Beszámoló a Monori Bölcsőde 2023. évi munkájáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: Fazekas Józsefné intézményvezető

 

 1. Beszámoló a Monori Gondozási Központ 2023. évi szakmai munkájáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: Iványi Margit intézményvezető

 

 1. Monor Város Önkormányzatának a 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: Szekeres Szabolcs ügyintéző

 

 1. Az óvodapedagógusok címzetes igazgatói vezetői megbízási díjának meghatározása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottság, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 

 1. Tájékoztató az óvodai beiratkozások kapcsán

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottság

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 

 1. Az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzéseinek éves ellenőrzési jelentésének (az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és a fenntartásában álló gazdasági társaságok éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló jelentésének) elfogadása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 

 1. Beszámoló a gyermekétkeztetés 2023. évi megvalósításáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság,

Témafelelős: Varró Erika intézményvezető

 

 1. Tájékoztató a monori játszóterek állapotáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság,

Témafelelős: Varró Erika intézményvezető

 

 1. Vigadó Nonprofit Kft. beszámolója

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Hanzelik Andrea ügyvezető

 

 1. Vigadó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének I. módosítása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Hanzelik Andrea ügyvezető

 

 1. LED fal üzemeltetés lehetséges helyei, módjai

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Hanzelik Andrea ügyvezető

 

 1. Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

 1. Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

 1. Beszámoló a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

 1. FVS - TOP_PLUSZ-1.3.1 pályázattal kapcsolatos döntések

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

 1. Zárszámadást követő fejlesztési döntések

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

 

 1. Tájékoztató a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulási Tanács 2024. május 8-i üléséről

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

 

 1. Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatás

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Fekete Lívia ügyintéző

 

 1. Monor, József Attila utcai buszmegállók tervezése – tervező kiválasztása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Herner István ügyintéző

 

 1. Ganz HYDRO Kft. árajánlata - Monor, Fő téri szökőkút és vízjáték HMI vezérlőjének cseréje tárgyában

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Herner István ügyintéző

 

 1. Közműépítési kérelmekkel kapcsolatos döntés

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Herner István ügyintéző

 

 1. Rafael-Paczolay Kriszta kérelme

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 

 1. MOHU textilgyűjtő konténerek kihelyezésének kérdése

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Botos Krisztina ügyintéző

 

 1. Allergiás sokk elleni injekció beszerzése

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottság, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 

 1. Római Katolikus Egyházközség kérelme

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottság, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 

 1. Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

 

 

A ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE

 

 1. Döntés „Az Év Bora Monoron” cím adományázásáról

Előadók: intézményvezető, Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 

 1. Települési létfenntartási támogatás kérelmek elbírálása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: Bajkai Ágnes ügyintéző

 

 1. Turi Sándor szociális étkezés személyi térítési díj mérséklése miatti fellebbezési ügye

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Témafelelős: Bajkai Ágnes ügyintéző

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

 

Egyes napirendi pontok tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető
Prikrilné Hargas Éva irodavezető-helyettes
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző
Hanzelik Andrea ügyvezető
Rajki László ügyvezető
Varró Erika intézményvezető
Virág Erika városi vezető védőnő
Fazekas Józsefné intézményvezető
Iványi Margit intézményvezető
Molnár Tamás MMSz ügyvezető
Szulyák Eleonóra MMSz szakterületi vezető
Kimpián Ildikó intézményvezető
Vajóczki Mária nappali ellátás vezetője
Gyengéné Burján Szilvia intézményvezető
Seres Istvánné intézményvezető
Szilágyiné Zsember Ágnes intézményvezető
Técsiné Vas Ildikó intézményvezető
Ispány János intézményvezető

 

További meghívottak:

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő
Tóthné Szabó Éva hivatalvezető