Álláspályázat

2024. április 4., csütörtök, 09:24

MONORI POLGÁRMESTERI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

pénzügyi ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Önkormányzati fenntartási Intézmények részére pénzügyi feladatok, egyéb kapcsolódó analitikák, nyilvántartások vezetése. ASP gazdálkodási modulban történő feladatellátás (bejövő-, kimenő számlák kontírozása, könyvelése, intézményi bérkönyvelés). Önkormányzati költségvetési rendeletek előkészítése. Közreműködés a gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében, az Intézmények önkormányzati szintű előirányzatainak nyilvántartásában.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Monor


Álláshirdető szervezet bemutatása:  Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80., Telefonszám: 06/29/612-300. Pályázatok benyújtása e-mailben az alábbi címre: titkarsag@monor.hu. A pályázatokra kérjük ráírni az iktatószámot és az "Pénzügyi ügyintézői álláspályázat" megnevezést. A pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás Prikrilné Hargas Évától a 0629/612-338-as telefonszámon kérhető.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kinevezés, próbaidő 6 hónap. Bérezés: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetmény alapjáról szóló 29/2023. (XII. 15.) számú rendelete és ezen felül cafetéria juttatás az irányadóak. A Képviselő-testület 70.000-Ft-ban állapította meg a 2024. évi illetmény alapot.


Feltételek, előnyök


Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 •   Büntetlen előélet
 •   Cselekvőképesség
 •   Magyar állampolgárság
 •   Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 •   Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 •   Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Pénzügy, bank és biztosítás, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. mell. 19. pont. I. bes.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 •   Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai szakképesítés;

Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
Egyéb pályázati előnyök:

 •   államháztartási területen (önkormányzatnál) szerzett legalább 1 év gyakorlat
 •   ASP rendszer ismerete
 •   közigazgatási alap/szakvizsga megléte
 •   regisztrált mérlegképes könyvelői szakképesítés (különösen államháztartási mérlegképes könyvelő)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 •   fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 •   Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •   Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 •   végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.04.15. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  Az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázó tájékoztatást kap a pályázat eredményéről.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.04.22. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.monor.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.05.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2024.03.31.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.