Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. november 17., péntek, 12:51

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének)

a) költségvetési kiadási összegét 6.832.284.927,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 5.032.724.334,- Ft-ban”

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

a) Költségvetési bevételek 5.032.724.334,- Ft”

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

c) Bevételek mindösszesen 6.901.815.784,- Ft

d) Költségvetési kiadások 6.832.284.927,- Ft”

(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

f) Kiadások mindösszesen: 6.901.815.754,- Ft”

2. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

3. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Monor, 2023. november 16.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

 

1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2023. év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I

. B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

1 964 149 321

2 210 073 636

32 267 412

2 242 341 048

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

15 121 950

386 131 715

0

386 131 715

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

1 083 500 699

1 083 500 699

640 000 000

1 723 500 699

1.4

Működési bevételek /B4/

520 063 416

525 050 872

106 000 000

631 050 872

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

41 000 000

41 000 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

8 700 000

0

8 700 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 582 835 386

4 213 456 922

819 267 412

5 032 724 334

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

1 035 286 062

1 182 771 450

0

1 182 771 450

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

2 602 392 892

2 684 011 565

26 241 668

2 710 253 233

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

982 156 530

862 058 854

4 440 700

866 499 554

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

1 620 236 362

1 821 952 711

21 800 968

1 843 753 679

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-2 602 392 892

-2 684 011 565

-26 241 668

-2 710 253 233

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 869 091 450

0

1 869 091 450

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 630 521 448

6 082 548 372

819 267 412

6 901 815 784

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

4 038 426 007

4 644 844 629

789 032 828

5 433 877 457

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

1 992 636 280

2 072 003 538

31 745 216

2 103 748 754

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

293 344 511

303 010 115

3 638 315

306 648 430

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

1 200 864 845

1 307 282 136

27 841 694

1 335 123 830

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

524 553 371

935 521 840

725 807 603

1 661 329 443

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

12 048 000

15 945 888

0

15 945 888

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 906 248

223 165 276

2 777 489

225 942 765

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

177 892 200

588 703 753

723 030 114

1 311 733 867

2.1.2

Felhalmozási kiadások

592 095 441

1 368 172 886

30 234 584

1 398 407 470

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

74 927 230

389 930 404

6 746 093

396 676 497

2.1.2.2

Felújítás /K7/

517 168 211

978 242 482

23 488 491

1 001 730 973

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülre /K89/

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

4 630 521 448

6 013 017 515

819 267 412

6 832 284 927

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /911/

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

69 530 857

0

69 530 857

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 684 011 565

26 241 668

2 710 253 233

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

862 058 854

4 440 700

866 499 554

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 821 952 711

21 800 968

1 843 753 679

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-2 602 392 892

-2 684 011 565

-26 241 668

-2 710 253 233

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

69 530 857

0

69 530 857

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 630 521 448

6 082 548 372

819 267 412

6 901 815 784

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-1 047 686 062

-1 799 560 593

0

-1 799 560 593

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

1 047 686 062

1 799 560 593

0

1 799 560 593

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

2. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

 

2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

1 910 268 495

2 160 091 228

32 267 412

2 192 358 640

251 000

251 000

0

251 000

53 629 826

49 731 408

0

49 731 408

1 964 149 321

2 210 073 636

32 267 412

2 242 341 048

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

15 121 950

386 131 715

0

386 131 715

0

0

0

0

0

0

0

0

15 121 950

386 131 715

0

386 131 715

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

1 083 300 699

1 083 300 699

640 000 000

1 723 300 699

200 000

200 000

0

200 000

0

0

0

0

1 083 500 699

1 083 500 699

640 000 000

1 723 500 699

1.4

Működési bevételek /B4/

110 708 800

116 077 635

106 000 000

222 077 635

25 933 000

25 933 000

0

25 933 000

383 421 616

383 040 237

0

383 040 237

520 063 416

525 050 872

106 000 000

631 050 872

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

41 000 000

41 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 000 000

41 000 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

7 700 000

0

7 700 000

0

8 700 000

0

8 700 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 119 399 944

3 746 601 277

819 267 412

4 565 868 689

26 384 000

26 384 000

0

26 384 000

437 051 442

440 471 645

0

440 471 645

3 582 835 386

4 213 456 922

819 267 412

5 032 724 334

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

0

0

0

0

0

0

0

0

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

1 035 286 062

1 140 921 703

0

1 140 921 703

0

7 600 319

0

7 600 319

0

34 249 428

0

34 249 428

1 035 286 062

1 182 771 450

0

1 182 771 450

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

0

0

0

0

448 883 000

448 883 000

0

448 883 000

2 153 509 892

2 235 128 565

26 241 668

2 261 370 233

2 602 392 892

2 684 011 565

26 241 668

2 710 253 233

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

224 302 280

210 674 120

0

210 674 120

757 854 250

651 384 734

4 440 700

655 825 434

982 156 530

862 058 854

4 440 700

866 499 554

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

1 395 655 642

1 583 743 831

21 800 968

1 605 544 799

1 620 236 362

1 821 952 711

21 800 968

1 843 753 679

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 827 241 703

0

1 827 241 703

448 883 000

456 483 319

0

456 483 319

2 153 509 892

2 269 377 993

26 241 668

2 295 619 661

3 650 078 954

4 553 103 015

26 241 668

4 579 344 683

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 167 086 006

5 573 842 980

819 267 412

6 393 110 392

475 267 000

482 867 319

0

482 867 319

2 590 561 334

2 709 849 638

26 241 668

2 736 091 306

7 232 914 340

8 766 559 937

845 509 080

9 612 069 017

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

993 202 747

1 503 945 469

764 317 160

2 268 262 629

466 927 000

474 527 319

0

474 527 319

2 578 296 260

2 666 371 841

24 715 668

2 691 087 509

4 038 426 007

4 644 844 629

789 032 828

5 433 877 457

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

104 120 755

130 361 025

13 412 768

143 773 793

350 058 000

350 058 000

0

350 058 000

1 538 457 525

1 591 584 513

18 332 448

1 609 916 961

1 992 636 280

2 072 003 538

31 745 216

2 103 748 754

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

12 880 450

15 552 859

1 255 095

16 807 954

50 354 000

50 354 000

0

50 354 000

230 110 061

237 103 256

2 383 220

239 486 476

293 344 511

303 010 115

3 638 315

306 648 430

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

327 669 171

402 428 633

23 841 694

426 270 327

63 467 000

71 067 319

0

71 067 319

809 728 674

833 786 184

4 000 000

837 786 184

1 200 864 845

1 307 282 136

27 841 694

1 335 123 830

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

0

0

0

0

0

0

0

0

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

521 505 371

928 575 952

725 807 603

1 654 383 555

3 048 000

3 048 000

0

3 048 000

0

3 897 888

0

3 897 888

524 553 371

935 521 840

725 807 603

1 661 329 443

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

0

0

0

0

0

0

0

0

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

3 048 000

3 048 000

0

3 048 000

0

3 897 888

0

3 897 888

12 048 000

15 945 888

0

15 945 888

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 906 248

223 165 276

2 777 489

225 942 765

0

0

0

0

0

0

0

0

226 906 248

223 165 276

2 777 489

225 942 765

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

177 892 200

588 703 753

723 030 114

1 311 733 867

0

0

0

0

0

0

0

0

177 892 200

588 703 753

723 030 114

1 311 733 867

2.1.2

Felhalmozási kiadások

571 490 367

1 316 355 089

28 708 584

1 345 063 673

8 340 000

8 340 000

0

8 340 000

12 265 074

43 477 797

1 526 000

45 003 797

592 095 441

1 368 172 886

30 234 584

1 398 407 470

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

56 862 156

357 075 217

5 220 093

362 295 310

8 340 000

8 340 000

0

8 340 000

9 725 074

24 515 187

1 526 000

26 041 187

74 927 230

389 930 404

6 746 093

396 676 497

2.1.2.2

Felújítás /K7/

514 628 211

959 279 872

23 488 491

982 768 363

0

0

0

0

2 540 000

18 962 610

0

18 962 610

517 168 211

978 242 482

23 488 491

1 001 730 973

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 564 693 114

2 820 300 558

793 025 744

3 613 326 302

475 267 000

482 867 319

0

482 867 319

2 590 561 334

2 709 849 638

26 241 668

2 736 091 306

4 630 521 448

6 013 017 515

819 267 412

6 832 284 927

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /911/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

69 530 857

0

69 530 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 530 857

0

69 530 857

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 684 011 565

26 241 668

2 710 253 233

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 684 011 565

26 241 668

2 710 253 233

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

862 058 854

4 440 700

866 499 554

0

0

0

0

0

0

0

0

982 156 530

862 058 854

4 440 700

866 499 554

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 821 952 711

21 800 968

1 843 753 679

0

0

0

0

0

0

0

0

1 620 236 362

1 821 952 711

21 800 968

1 843 753 679

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

2 602 392 892

2 753 542 422

26 241 668

2 779 784 090

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 753 542 422

26 241 668

2 779 784 090

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 167 086 006

5 573 842 980

819 267 412

6 393 110 392

475 267 000

482 867 319

0

482 867 319

2 590 561 334

2 709 849 638

26 241 668

2 736 091 306

7 232 914 340

8 766 559 937

845 509 080

9 612 069 017

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

1 554 706 830

926 300 719

26 241 668

952 542 387

-448 883 000

-456 483 319

0

-456 483 319

-2 153 509 892

-2 269 377 993

-26 241 668

-2 295 619 661

-1 047 686 062

-1 799 560 593

0

-1 799 560 593

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-1 554 706 830

-926 300 719

-26 241 668

-952 542 387

448 883 000

456 483 319

0

456 483 319

2 153 509 892

2 269 377 993

26 241 668

2 295 619 661

1 047 686 062

1 799 560 593

0

1 799 560 593

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 861 201 695

2 093 194 057

32 267 412

2 125 461 469

49 066 800

66 897 171

0

66 897 171

0

0

0

0

1 910 268 495

2 160 091 228

32 267 412

2 192 358 640

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

386 131 715

0

386 131 715

0

0

0

0

0

0

0

0

15 121 950

386 131 715

0

386 131 715

1.3

Közhatalmi bevételek

1 083 300 699

1 083 300 699

640 000 000

1 723 300 699

0

0

0

0

0

0

0

0

1 083 300 699

1 083 300 699

640 000 000

1 723 300 699

1.4

Működési bevételek

72 608 800

77 977 635

106 000 000

183 977 635

0

0

0

0

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

110 708 800

116 077 635

106 000 000

222 077 635

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

41 000 000

41 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 000 000

41 000 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

0

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 032 233 144

3 641 604 106

819 267 412

4 460 871 518

49 066 800

66 897 171

0

66 897 171

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

3 119 399 944

3 746 601 277

819 267 412

4 565 868 689

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

0

0

0

0

0

0

0

0

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

1 115 788 549

0

1 115 788 549

0

0

0

0

0

25 133 154

0

25 133 154

1 035 286 062

1 140 921 703

0

1 140 921 703

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 802 108 549

0

1 802 108 549

0

0

0

0

0

25 133 154

0

25 133 154

1 047 686 062

1 827 241 703

0

1 827 241 703

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 079 919 206

5 443 712 655

819 267 412

6 262 980 067

49 066 800

66 897 171

0

66 897 171

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

4 167 086 006

5 573 842 980

819 267 412

6 393 110 392

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

944 135 947

1 437 048 298

764 317 160

2 201 365 458

49 066 800

66 897 171

0

66 897 171

0

0

0

0

993 202 747

1 503 945 469

764 317 160

2 268 262 629

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

63 826 442

74 909 815

13 412 768

88 322 583

40 294 313

55 451 210

0

55 451 210

0

0

0

0

104 120 755

130 361 025

13 412 768

143 773 793

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok/K2/

7 536 633

8 535 568

1 255 095

9 790 663

5 343 817

7 017 291

0

7 017 291

0

0

0

0

12 880 450

15 552 859

1 255 095

16 807 954

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

324 240 501

397 999 963

23 841 694

421 841 657

3 428 670

4 428 670

0

4 428 670

0

0

0

0

327 669 171

402 428 633

23 841 694

426 270 327

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

0

0

0

0

0

0

0

0

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

521 505 371

928 575 952

725 807 603

1 654 383 555

0

0

0

0

0

0

0

0

521 505 371

928 575 952

725 807 603

1 654 383 555

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

0

0

0

0

0

0

0

0

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 906 248

223 165 276

2 777 489

225 942 765

0

0

0

0

0

0

0

0

226 906 248

223 165 276

2 777 489

225 942 765

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

177 892 200

588 703 753

723 030 114

1 311 733 867

0

0

0

0

0

0

0

0

177 892 200

588 703 753

723 030 114

1 311 733 867

2.1.2

Felhalmozási kiadások

533 390 367

1 253 121 935

28 708 584

1 281 830 519

0

0

0

0

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

571 490 367

1 316 355 089

28 708 584

1 345 063 673

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

56 862 156

357 075 217

5 220 093

362 295 310

0

0

0

0

0

0

0

0

56 862 156

357 075 217

5 220 093

362 295 310

2.1.2.2

Felújítás /K7/

476 528 211

896 046 718

23 488 491

919 535 209

0

0

0

0

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

514 628 211

959 279 872

23 488 491

982 768 363

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on kívülre /K89/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 477 526 314

2 690 170 233

793 025 744

3 483 195 977

49 066 800

66 897 171

0

66 897 171

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

1 564 693 114

2 820 300 558

793 025 744

3 613 326 302

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. /K914/

0

69 530 857

0

69 530 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 530 857

0

69 530 857

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 684 011 565

26 241 668

2 710 253 233

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 684 011 565

26 241 668

2 710 253 233

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

862 058 854

4 440 700

866 499 554

0

0

0

0

0

0

0

0

982 156 530

862 058 854

4 440 700

866 499 554

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 821 952 711

21 800 968

1 843 753 679

0

0

0

0

0

0

0

0

1 620 236 362

1 821 952 711

21 800 968

1 843 753 679

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

2 602 392 892

2 753 542 422

26 241 668

2 779 784 090

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 753 542 422

26 241 668

2 779 784 090

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 079 919 206

5 443 712 655

819 267 412

6 262 980 067

49 066 800

66 897 171

0

66 897 171

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

4 167 086 006

5 573 842 980

819 267 412

6 393 110 392

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

1 554 706 830

951 433 873

26 241 668

977 675 541

0

0

0

0

0

-25 133 154

0

-25 133 154

1 554 706 830

926 300 719

26 241 668

952 542 387

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-1 554 706 830

-951 433 873

-26 241 668

-977 675 541

0

0

0

0

0

25 133 154

0

25 133 154

-1 554 706 830

-926 300 719

-26 241 668

-952 542 387

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

 

4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása /B11/

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/

394 704 113

408 332 273

0

408 332 273

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/

598 567 080

672 720 724

1 807 561

674 528 285

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/

662 860 953

771 240 498

14 265 988

785 506 486

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása /B114/

41 982 823

42 722 823

1 526 000

44 248 823

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/

158 746 326

163 783 326

0

163 783 326

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek /B116/

0

14 937 785

0

14 937 785

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 856 861 295

2 073 737 429

17 599 549

2 091 336 978

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/

 

 

 

 

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/

 

 

 

 

1.1.3.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

8 496 228

14 127 863

22 624 091

1.1.3.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

1 620 000

540 000

2 160 000

1.1.3.3.3

Bursa ösztöndíj

0

0

0

0

1.1.3.3.4

Nyári diákmunka támogatása

0

0

0

0

1.1.3.3.5

TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás

4 340 400

4 340 400

0

4 340 400

1.1.3.3.6

HM VGH támogatás leutalás - 2164/2023 ill. 1193/2023 (V. 15.) Korm.h. - Uszoda működés támogatása 2023.II-III.név

0

5 000 000

0

5 000 000

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

4 340 400

19 456 628

14 667 863

34 124 491

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 861 201 695

2 093 194 057

32 267 412

2 125 461 469

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/

 

 

 

 

1.2.1.1

VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ?
- Er.ei. - Önerő maradványból
- 2.sz.ei.mód. - támogatás beemelése
365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).

15 121 950

15 121 950

0

15 121 950

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

15 121 950

15 121 950

0

15 121 950

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/

 

 

 

 

1.2.2.1

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg
MVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás)
Bevont korábbi kifizetések:
-Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750
-Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950
-Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750
-Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500

0

46 614 550

0

46 614 550

1.2.2.2

VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 -„A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekt - pótlólagos támogatás

0

25 297 405

0

25 297 405

1.2.2.3

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő)

0

299 097 810

0

299 097 810

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

371 009 765

0

371 009 765

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

15 121 950

386 131 715

0

386 131 715

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

978 800 699

978 800 699

640 000 000

1 618 800 699

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

976 800 699

976 800 699

640 000 000

1 616 800 699

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

0

0

0

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

1 083 300 699

1 083 300 699

640 000 000

1 723 300 699

1.4

Működési bevételek /B4/

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

4 168 800

10 000 000

14 168 800

1.4.7

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

11 000 000

11 000 000

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

30 000 000

30 000 000

85 000 000

115 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

5 368 835

0

5 368 835

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

72 608 800

77 977 635

106 000 000

183 977 635

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése /B51/

0

0

0

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése /B52/

0

0

41 000 000

41 000 000

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

0

41 000 000

41 000 000

1.5.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/

0

0

0

0

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

0

41 000 000

41 000 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök /B6/

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/

0

0

1 000 000

1 000 000

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

0

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.4

Támogatások

0

0

1 000 000

1 000 000

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

0

1 000 000

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/

0

0

0

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/

0

0

0

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

0

 

Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.

0

0

0

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

3 032 233 144

3 641 604 106

819 267 412

4 460 871 518

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek /B8/

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

B811

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

12 400 000

373 794 282

312 525 718

686 320 000

1.8.1.2.1

332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.

12 400 000

12 400 000

0

12 400 000

1.8.1.2.2

61/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott, „Külterületi utak felújítása Monoron 2021” című projekt megvalósítása érdekében biztosítja a hiányzó önerőt, 452.188 Ft-ot. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

452 188

0

452 188

1.8.1.2.3

64/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út, Zólyom utca és Péteri út közötti szakaszának felújítása érdekében a kivitelezésre előzetesen bruttó 25.157.488 Ft-ot biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

25 157 488

0

25 157 488

1.8.1.2.4

80/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Strázsa újság kiadására vonatkozóan az előterjesztésben szereplő 1. ajánlatot, melynek összege havi nettó 794.250,- Ft, bruttó 833.963,- Ft. A többlet költség forrása a kötvény.

0

1 667 930

0

1 667 930

1.8.1.2.5

97/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „Monor Város Települési Szennyvízkezelési Programjának készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésétől számított legfeljebb 45 munkanapon belül” megnevezésű pályázat kiírásra került.
A pályázat nyertes ajánlatának a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a Productus Környezetvédelmi Műszaki Tanácsadói Szolgáltató Bt. (7695 Óbánya, Fő u. 21.), bruttó 1.841.500,- Ft összegű ajánlatát nyilvánítja. Egyúttal felhatalmazza Monor Város Polgármesterét, hogy a nyertes pályázóval a szerződést aláírja. Forrás a kötvény működésre is fordítható része.

0

1 841 500

0

1 841 500

1.8.1.2.6

104/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi városi nagyrendezvények költségeinek finanszírozására 22.430.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezete a kötvény működésre is fordítható része. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel szerződést kössön.

0

28 486 100

0

28 486 100

1.8.1.2.7

120/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fejlesztési és beruházási munkák alábbi besorolását:
2. A 2023. évi költségvetésbe beépíti, forrás a kötvény működésre is felhasználható része:

0

273 128 000

0

273 128 000

1.8.1.2.8

121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része,
- a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.

0

13 340 000

0

13 340 000

1.8.1.2.9

143/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a MÜVÁK Irodát, hogy folytasson tárgyalásokat a 067/1 hrsz.-ú, 5302 m2 területű, rét művelési ágú ingatlan tulajdonosaival a terület megvásárlása érdekében.
Amennyiben maximum 4 MFt vételárban sikerül megállapodni a tulajdonosokkal, felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Forrás a kötvény fejlesztésre fordítható része.

0

4 000 000

0

4 000 000

1.8.1.2.10

191/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekttel kapcsolatban a fürdő épületének kivitelezéséhez 13.321.076 Ft-ot összegű plusz önerőt biztosít. Forrás a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.192/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása” (EKR000131122023) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2023. április 18-án készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza:
5.
A fedezet összege nettó 30.408.252,- Ft, bruttó 38.618.881 Ft összeggel megemelésre kerül, ennek forrása: 25.297.405 Ft a projekt költségvetése, valamint 13.321.076 Ft a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

13 321 076

0

13 321 076

1.8.1.2.11

Magyar Államkötvény 2023/Z. elnevezésű értékpapír 2023. május 24-én lejárt
299/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és utólagosan jóváhagyja a szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó tájékoztatást.
VÁLTOZÁS: a lejáró kötvény összeg /686.320 eFt/ - az előiányzatosított lehívás /373.794.282 Ft/

0

0

312 525 718

312 525 718

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

1 035 286 062

1 115 788 549

0

1 115 788 549

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

429 668 371

499 199 228

0

499 199 228

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

605 617 691

616 589 321

0

616 589 321

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 489 582 831

312 525 718

1 802 108 549

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 079 919 206

5 443 712 655

819 267 412

6 262 980 067

5. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

 

5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

1.4.2.1

Bérbeadásból származó bevételek

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

1.4.2.2

Egyéb szolgáltatások bevétele

0

0

0

0

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.4.1

Üzemeltetésből származó bevétel egyéb

6 500 000

6 500 000

0

6 500 000

1.4.4.2

Osztalékbevétel

0

0

0

0

1.4.4.3

Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.4.4.4

-

0

0

0

0

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

4 168 800

10 000 000

14 168 800

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/

0

0

11 000 000

11 000 000

1.4.8

Kamatbevételek /408/

30 000 000

30 000 000

85 000 000

115 000 000

1.4.8.1

ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel

30 000 000

30 000 000

85 000 000

115 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

5 368 835

0

5 368 835

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Műk.bevét.össz.:

72 608 800

77 977 635

106 000 000

183 977 635

6. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

 

6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1

A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

 

Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

114 105 243

114 105 243

0

114 105 243

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/

22 521 200

22 521 200

0

22 521 200

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

53 347 800

53 347 800

0

53 347 800

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

8 564 310

8 564 310

0

8 564 310

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

29 671 933

29 671 933

0

29 671 933

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

53 118 800

53 118 800

0

53 118 800

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

53 118 800

53 118 800

0

53 118 800

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

 

 

 

- V. Beszámítás

 

0

 

0

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

2 899 350

2 899 350

0

2 899 350

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 899 350

2 899 350

0

2 899 350

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.e

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

 

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

I.1. összesen:

394 704 113

408 332 273

0

408 332 273

B111

I. Összesen:

394 704 113

408 332 273

0

408 332 273

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

496 488 240

564 758 824

820 121

565 578 945

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

93 561 000

98 598 900

130 000

98 728 900

1.1.3.1.2.4

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz

8 517 840

9 363 000

857 440

10 220 440

1.1.3.1.2.4.1

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

8 517 840

9 363 000

857 440

10 220 440

1.1.3.1.2.4.1.1

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

6 547 660

7 196 000

857 440

8 053 440

1.1.3.1.2.4.1.2

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.2.4.1.3

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

1 970 180

2 167 000

0

2 167 000

1.1.3.1.2.4.2

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

0

0

0

B112

II. Összesen:

598 567 080

672 720 724

1 807 561

674 528 285

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

39 604 793

20 274 968

59 879 761

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

0

0

0

0

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

0

0

0

0

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

166 446 921

193 627 200

-4 207 740

189 419 460

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

48 212 036

55 723 200

0

55 723 200

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

50 861 685

61 008 150

-665 860

60 342 290

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

10 776 260

11 623 060

-738 100

10 884 960

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

49 604 910

57 509 000

-2 803 780

54 705 220

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

3 674 190

4 142 190

0

4 142 190

1.1.3.1.3.3.6

n) Demens személyek nappali ellátása

3 317 840

3 621 600

0

3 621 600

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

266 326 892

276 752 285

-710 640

276 041 645

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

107 984 997

118 410 390

-62 568

118 347 822

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

158 341 895

158 341 895

-648 072

157 693 823

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 358 440

3 358 440

0

3 358 440

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

3 358 440

3 358 440

0

3 358 440

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

226 728 700

257 897 780

-1 090 600

256 807 180

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

222 536 700

253 705 780

-1 090 600

252 615 180

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

4 192 000

4 192 000

0

4 192 000

B113

III. Összesen:

662 860 953

771 240 498

14 265 988

785 506 486

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

41 982 823

42 722 823

1 526 000

44 248 823

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

41 982 823

42 722 823

0

42 722 823

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

41 982 823

0

1 526 000

1 526 000

B114

IV. Összesen:

41 982 823

42 722 823

1 526 000

44 248 823

 

2.melléklet összesen:

1 698 114 969

1 895 016 318

17 599 549

1 912 615 867

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2

A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.1.1

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

40 156 456

45 193 456

0

45 193 456

1.1.3.2.1.2

Energgia-áremelkedés miatti támogatás

109 121 888

109 121 888

0

109 121 888

1.1.3.2.1.3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

9 467 982

9 467 982

0

9 467 982

B115

I. összesen:

158 746 326

163 783 326

0

163 783 326

1.1.3.2.3

III. Elszámolásból származó bevételek

 

 

 

 

1.1.3.2.3.1

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján

0

14 937 785

0

14 937 785

B116

III. összesen:

0

14 937 785

0

14 937 785

 

3.melléklet összesen:

158 746 326

178 721 111

0

178 721 111

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

1 856 861 295

2 073 737 429

17 599 549

2 091 336 978

7. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

 

7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások /K6/

56 862 156

357 075 217

5 220 093

362 295 310

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/

19 212 598

57 155 984

1 542 950

58 698 934

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/

25 560 752

208 338 429

2 305 040

210 643 469

2.1.2.1.2.1

Földterület vássárlása

0

4 000 000

0

4 000 000

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

4 173 228

57 716 535

1 715 276

59 431 811

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

21 387 524

146 621 894

589 764

147 211 658

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/

0

0

0

0

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/

0

16 559 024

420 270

16 979 294

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

0

16 559 024

420 270

16 979 294

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése /K65/

0

0

0

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/

0

0

0

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/

12 088 806

75 021 780

951 833

75 973 613

2.1.2.2

Felújítás /K7/

476 528 211

896 046 718

23 488 491

919 535 209

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása /K71/

375 219 064

705 548 598

18 494 875

724 043 473

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

184 224 405

207 846 452

9 429 376

217 275 828

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

190 994 659

497 702 146

9 065 499

506 767 645

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása /K72/

0

0

0

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/

0

0

0

0

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/

101 309 147

190 498 120

4 993 616

195 491 736

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre /K81/

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre /K82/

0

0

0

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre /K83/

0

0

0

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre /K85/

0

0

0

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre /K86/

0

0

0

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás /K87/

0

0

0

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/

0

0

0

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/ /K89/

0

0

0

0

 

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

533 390 367

1 253 121 935

28 708 584

1 281 830 519

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

533 390 367

1 253 121 935

28 708 584

1 281 830 519

8. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

 

8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási

 

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

63 826 442

74 909 815

13 412 768

88 322 583

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 828 400

19 189 838

13 412 768

32 602 606

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

53 998 042

55 719 977

0

55 719 977

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

7 536 633

8 535 568

1 255 095

9 790 663

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

324 240 501

397 999 963

23 841 694

421 841 657

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

8 189 400

9 913 251

320 031

10 233 282

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

2 628 740

0

2 628 740

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

241 659 492

299 325 070

18 495 476

317 820 546

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

4 737 600

4 737 600

0

4 737 600

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

67 025 269

81 395 302

5 026 187

86 421 489

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

521 505 371

928 575 952

725 807 603

1 654 383 555

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

226 906 248

223 165 276

2 777 489

225 942 765

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

177 892 200

588 703 753

723 030 114

1 311 733 867

K 1-5

2.1 Működési költségvetési kiadások:

944 135 947

1 437 048 298

764 317 160

2 201 365 458

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre /K911/

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/

0

0

0

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

69 530 857

0

69 530 857

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 684 011 565

26 241 668

2 710 253 233

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

862 058 854

4 440 700

866 499 554

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 821 952 711

21 800 968

1 843 753 679

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

K 9

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

2 602 392 892

2 753 542 422

26 241 668

2 779 784 090

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

3 546 528 839

4 190 590 720

790 558 828

4 981 149 548

9. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

 

9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett tartalékai

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

56 044 200

468 961 393

725 027 911

1 193 989 304

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

25 000 000

72 231 647

729 544 577

801 776 224

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

25 000 000

0

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából

0

62 333 556

0

62 333 556

2.1.1.5.6.1.1.1.3

Működési céltartalék 2022.évi szabad maradványból

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.1.4

2022. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.1.5

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján

0

14 937 785

0

14 937 785

2.1.1.5.6.1.1.1.6

72/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem tartja fenn a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.188/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenntartja a 72/2023. (II. 16.) KT határozattal hozott korábbi döntését, mely szerint nem folytatja a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.

0

16 237 769

0

16 237 769

2.1.1.5.6.1.1.1.7

77/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda intézményvezetőjének kérelmét a plusz egy fő pedagógiai álláskeret biztosítására a 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra 2.210.551 Ft erejéig, melynek forrását a működési céltartalék terhére biztosítja.

0

-2 210 551

0

-2 210 551

2.1.1.5.6.1.1.1.8

96/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét és megemeli az óvoda létszámát 1 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023. április 1. – 2023. augusztus 31. időszakra.

0

-2 000 000

0

-2 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.9

123/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szökőkutakra vonatkozó havi karbantartási, kiszállási díjainak és a szervizmérnök díj 15%-os emelésére vonatkozó kezdeményezését 2023. április 1. napjától.
Módosított vállalkozói díj nyári üzem időszakban: bruttó 487.807,- Ft/hó
Módosított vállalkozói díj téli üzem időszakban: bruttó 56.229,- Ft/hó
Éves vállalkozási díjemelkedés (12 hó): bruttó 482.059,- Ft.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a szerződés módosítás megkötésére.
Forrása: a működési tartalék.

0

-482 059

0

-482 059

2.1.1.5.6.1.1.1.10

132/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület kérelmét, az Egyesület 2023. évi önkormányzati támogatását megemeli 2.070.000, Ft összegre. Forrás a működési tartalék.

0

-270 000

0

-270 000

2.1.1.5.6.1.1.1.11

134/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. tájékoztatóját a Központi orvosi ügyelet üzemeltetésére vonatkozóan 80,- Ft/lakos/hó kiegészítő díj összegről a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig szóló időszakra. Forrás a működési tartalék.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyeleti alapellátásra vonatkozóan a 2023. július 1. – 2024. június 30. közötti időszakra a szerződés hosszabbítást aláírja.

0

-9 106 080

0

-9 106 080

2.1.1.5.6.1.1.1.12

139/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Monor Város Önkormányzata és intézményeinek (cégeinek) vagyon – és tevékenységi felelősség biztosítás vagyonérték aktualizálását követően az aktualizált önkormányzati ingatlan vagyonértékekre és a bevont KÖVÁL vagyonra vonatkozóan maximum 10 millió Ft-os éves biztosítási díjösszegig a biztosítás módosítást megkösse. A többlet díj forrása a működési tartalék.

0

-5 000 000

0

-5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.13

151/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által fenntartott Utcai Gondozó Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a feladat ellátásának finanszírozása érdekében 75.000,- Ft/hó, éves szinten 900.000,- Ft/év összegű támogatást építsen be az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe. Forrás a működési tartalék.

0

-240 000

0

-240 000

2.1.1.5.6.1.1.1.14

152/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Monor Város Önkormányzata között a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat feladatellátási támogatás emelésére vonatkozó kérelmét, és a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására Monor Város Önkormányzatával megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2023. évre vonatkozóan a szolgáltatás nyújtás ellenértékét bruttó 2.000.000,- Ft összegre emeli, melynek forrása a működési tartalék.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.15

158/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – támogatja a Monori Bölcsőde vezetőjének kérelmét, és 2023. május 1-jei hatállyal határozatlan időre 1 fő 4 órás konyhai kisegítő státusszal megemeli az intézmény engedélyezett létszámát.
Forrás a működési tartalék.

0

-1 028 300

0

-1 028 300

2.1.1.5.6.1.1.1.16

172/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 3.174.835,- Ft a működési tartalékra kerüljön.

0

3 174 835

0

3 174 835

2.1.1.5.6.1.1.1.17

174/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat új székhelyével, a Petőfi Sándor utca 27. szám alatti ingatlannal kapcsolatos felújítási, karbantartási munkálatokra, valamint az udvaron a dolgozók számára parkolóhelyek kialakítására 1,5 millió Forint keretösszeg kerüljön meghatározásra. Forrás a működési tartalék.

0

-1 500 000

0

-1 500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.18

273/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.

0

0

-2 616 631

-2 616 631

2.1.1.5.6.1.1.1.19

274/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tesz-Vesz Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi, és 0,5 fő takarító státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.

0

0

-3 186 649

-3 186 649

2.1.1.5.6.1.1.1.20

275/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.

0

0

-2 616 631

-2 616 631

2.1.1.5.6.1.1.1.21

277/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – 2023. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg a Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.) engedélyezett létszámát:
Intézményvezető 1 fő, Intézményvezető-helyettes 2 fő, Óvodapedagógus 14 fő, Pedagógiai asszisztens 2 fő, Pedagógiai asszisztens 2023.08.01.-2024.08.31. időszakra 4 fő, Óvodatitkár 1 fő, Dajka 8 fő, Konyhai kisegítő 2 fő, Takarító 2 fő, Karbantartó 1 fő, Összesen 37 fő
VÁLTOZÁS: -1 fő vezető, +3 fő, +0,5 fő egyéb, +5 mFt dologi kiadás257/2023. (V. 25.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 213/2023. (V. 11.) számú határozatát:
- a Monori Szivárvány Óvodát (2200 Monor, Toldi u. 5.) 2023. július 31. napi hatállyal megszünteti, olyan módon, hogy az egyesítéssel 2023. augusztus 1. napi hatállyal a Monori Napsugár Óvodába (2200 Monor, Jászai M. tér 1.) beolvad,
- elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda megszüntető okiratát e módosított dátummal,
- jóváhagyja, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a gazdasági egység jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.
258/2023. (V. 25.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 214/2023. (V. 11.) számú határozatát:
- 2023. augusztus 1. napi hatállyal átszervezi a Monori Napsugár Óvodát (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.), miszerint a jelenlegi 4 óvodai csoport helyett 8 csoporttal működik tovább,
- a módosított dátummal, a módosító okiratban foglalt változásokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Napsugár Óvoda alapító okiratát.

0

0

-10 641 268

-10 641 268

2.1.1.5.6.1.1.1.22

286/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy útstabilizálási munkálatokat végeztet a Strázsahegyen a rendelkezésre álló mart aszfaltból, és ehhez bruttó 2.260.600,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére, amennyiben a településrendezési szerződést meg tudják kötni Szabó Lászlóval. Ennek feltétele, hogy legyen tulajdonosi hozzájárulás minden érintett útszakaszra. Ha az aszfalt kevésnek bizonyul, ebben az esetben az utak közül az önkormányzati tulajdonúakat preferálják.

0

0

-2 260 600

-2 260 600

2.1.1.5.6.1.1.1.23

290/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az MVM Mobiliti Kft. 2 db elektromos-autó töltőberendezésünk határozatlan időtartamra vonatkozó publikus üzemeltetésére évi 132.000,- Ft,+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 167.640,- Ft üzemeltetési díj ajánlatát. Az ellátás folyamatos biztosítása érdekében felhatalmazza a MŰVÁK irodát, illetve a polgármestert az autótöltők üzemeltetési szerződésének megkötésére, továbbá megbízza a MŰVÁK irodát a fenntartási időszak végén (2023.08.09) az autótöltők záró beszámolójának elkészítésével. Forrása a működési céltartalék.

0

0

-167 640

-167 640

2.1.1.5.6.1.1.1.24

291/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
- Támogatja Seres Ildikó, 2200 Monor, Zólyom utca 27. sz. alatti lakos 5822 és 5823 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár rendezésére irányuló kérelmét.
- Felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy rendelje meg a telekalakítási vázrajzot úgy, hogy amennyi területtel az 5823 hrsz.-ú ingatlan csökken a HÉSZ szerinti, Zólyom utcai útkialakítással, ugyanannyi terület kerüljön átadásra az 5822 hrsz.-ú ingatlanhól az 5823 hrsz.-ú ingatlan javára.
- Felhatalmazza a polgármestert, hogy a változási vázrajzot, valamint az értékkülönbözet nélküli telekhatár rendezési szerződést aláírja.
- A területrészek kölcsönös birtokba adásának határidejét 2024. június 30. napjában határozza meg,
- A birtokba adás feltétele, hogy az út céljára átadásra kerülő területről a tulajdonos az utcafronti kerítést, és az ott lévő közműveket áthelyezze, áthelyeztesse. A meglévő kerítés bontásának, áthelyezésének kártalanítására 1.293.000,- Ft összeget határoz meg. A közművek áthelyezését az áthelyezés számlával igazolt költségének megtérítésével kártalanítja.
- A fenti területrészek birtokba adását követően módosítja az 5822 hrsz.-ú ingatlanra fennálló bérleti szerződést az ingatlan területe vonatkozásában.

0

0

-2 293 000

-2 293 000

2.1.1.5.6.1.1.1.25

305/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycsaládosok Monori Egyesületének kérelmét, mely a részükre használatra átadott Monor, Petőfi S. utca 12. szám alatti épületben található 2 db helyiség és az érintett épületrész külső felújítására vonatkozik, oly módon támogatja, hogy a gyeprácsokat átadja beépítésre, és bruttó 600.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére a csapadékvíz elvezetése érdekében, ami az épült állagmegóvása miatt elengedhetetlen.

0

0

-600 000

-600 000

2.1.1.5.6.1.1.1.26

307/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy útstabilizálási munkálatokat végeztet aStrázsa-hegyen a rendelkezésre álló mart aszfaltból, és ehhez további bruttó 750.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére, mely a Magyar Közút N.Zrt. lebonyolítási díját és az egyszerűsített tervdokumentáció díját fedezi.

0

0

-750 000

-750 000

2.1.1.5.6.1.1.1.27

311/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Régió Lapkiadó Kft.-vel a Strázsa újság kiadására megkötött szerződés módosítást, mely a 2023. július 1-jétől bevezetésre kerülő, lapszámonként 27.284 Ft+5% ÁFA összegű EPR termékdíj Önkormányzatnak történő továbbszámlázására vonatkozik. Fedezete a működési tartalék.

0

0

-171 889

-171 889

2.1.1.5.6.1.1.1.28

313/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés Krúdy utcában található javítandó útszakasszal kapcsolatos tájékoztatását, továbbá megbízza az Intézményt az előterjesztésben leírt javítási munkák elvégzésével, és ehhez bruttó 400.000,- Ft-ot biztosít a működési tartalék terhére, valamint felkéri a MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg, hogy az utcában milyen módon lehetne megoldani a csapadékvíz elvezetést.

0

0

-400 000

-400 000

2.1.1.5.6.1.1.1.29

332/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatban a Polgármestert a szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék.
Ezen kívül tudomásul veszi az Okmányiroda elhelyezéséhez szükséges irodakonténerek bérlésével kapcsolatban a szerződés megkötését a MOBILBOX Kft.-vel, ennek költségkerete 5 millió Forint. Forrás a működési tartalék.
A beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb költségek (pl.: villanyszerelés, módosított kiviteli tervdokumentáció készítése, konténerek őrzése) forrása az Intézményi felújítási, karbantartási keret.

0

0

-5 000 000

-5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.30

340/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzati tulajdonú utak (13594/8 és 13594/31 hrsz.) vonatkozásában a Magócsi utca FGT Házak Szolgáltató Kft. kiviteleztetésében történő mart aszfaltosútstabilizálást (mechanikailag stabilizált útalap) a kapcsolódó munkáival együtt, a meglévő tervdokumentációban szereplő megoldással szemben. Támogatás esetén közútkezelői hozzájárulás kiadására kerül sor.341/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 13594/8 és 13594/31 hrsz.-ú önkormányzati utak stabilizációjához 1,5 millió Ft + ÁFA összeget biztosít a működési keret terhére.
A Magócsi utca egységes tulajdonviszonyainak kialakítása érdekében felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 13594/73 hrsz. alatti magánút tulajdonának átvétele kapcsán.

0

0

-1 905 000

-1 905 000

2.1.1.5.6.1.1.1.31

358/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évre évi bruttó 1,7 millió forint keretösszeget biztosít a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megbízási díjához, melynek forrása a működési tartalék.

0

0

-1 700 000

-1 700 000

2.1.1.5.6.1.1.1.32

Megítélt működési többlet támogatás (Uszoda működtetés) miatt Irányító szervi támogatás visszavonása - tartalékba helyezése

0

0

5 000 000

5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.33

Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP KFT - 2022.évi önk-i tám.túlkompenzáció visszautalása /253/2023. (V. 25.) KT határozat/

0

0

2 194 000

2 194 000

2.1.1.5.6.1.1.1.34

385/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. 1-4. havi tevékenységet lezáró beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan, és a még fennálló 777.489,- Ft összegű tartozás kiegyenlítéséhez forrást biztosít a működési tartalék terhére.

0

0

-777 489

-777 489

2.1.1.5.6.1.1.1.35

387/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésben foglalt kérelemnek megfelelően támogatja Vágásiné Gégus Emese tanulmányait. Forrás a működési tartalék.

0

0

-226 000

-226 000

2.1.1.5.6.1.1.1.36

388/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésben foglalt kérelemnek megfelelően támogatja Varga Zsuzsanna Szilvia tanulmányait. Forrás a működési tartalék.

0

0

-214 700

-214 700

2.1.1.5.6.1.1.1.37

409/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda eszközbeszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások (I. – II.) közbeszerzési szakértői díjának fedezetéül a 2023. évi költségvetés működési tartalékát jelöli meg összesen 2.667.000 Ft értékben

0

0

-2 667 000

-2 667 000

2.1.1.5.6.1.1.1.38

424/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatát. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi Vízkár-elhárítási Terv” pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. 200.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) összegű ajánlatát fogadja el, egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék.

0

0

-200 000

-200 000

2.1.1.5.6.1.1.1.39

430/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/10/ Tárgy: Monor Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján az "Monori Ravatalozó (2200 Monor, Bajcsy-Zs. utca 59. sz. 6963 hrsz.) épületének II. ütemben történő felújítása EKR001098622023" tárgyú építési beruházás Monor Város Önkormányzat, a tárgyi közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntés hozza figyelemmel a beérkezett ajánlatok bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra:
5. Eljárás eredménye:
5.1. Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege és forrásai:
1. Összege: 47 244 094,-Ft + Áfa
2. Forrásai: saját forrás
3. A szerződés teljesítéséhez szükséges további bruttó 2 178 400 Ft-ot a Működési céltartalék terhére biztosítja

0

0

-2 178 400

-2 178 400

2.1.1.5.6.1.1.1.40

461/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a temetők stabilizált útszakaszaival kapcsolatban, és 4.000.000,- Ft keretösszeget biztosít a javítási munkákra a működési tartalék terhére.

0

0

-4 000 000

-4 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.41

479/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kerüljön beszerzésre az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba feladatellátási helyenként 2-2 darab, összesen 24 darab allergiás sokk elleni injekció 406.440 Ft értékben. A kiadások forrása a működési céltartalék.

0

0

-406 440

-406 440

2.1.1.5.6.1.1.1.42

481/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Római Katolikus Egyházközség energetikai beruházásához kért 1.000.000,- Ft összegű támogatási kérelmét. A támogatás forrása a működési tartalék.

0

0

-1 000 000

-1 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.43

Az előirányzat módosítás összege a májusi normatíva felmérés mutatói alapján - bérkieg.támogatás

0

0

-545 417

-545 417

2.1.1.5.6.1.1.1.44

Az előirányzat módosítás összege a májusi normatíva felmérés mutatói alapján - normatív támogatás

0

0

-3 656 002

-3 656 002

2.1.1.5.6.1.1.1.45

Időarányos többlet bevételek előirányzatának tartalékba helyezése

0

0

746 000 000

746 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

30 000 000

41 694 400

-20 111 279

21 583 121

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

2.1.1.5.6.1.1.2.2

121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része,
- a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.

0

11 970 000

0

11 970 000

2.1.1.5.6.1.1.2.3

Kossuth Óvoda - tornaterem árnyékolás - előirányzat átadás

0

0

-275 600

-275 600

2.1.1.5.6.1.1.2.4

Intézményi épületek karbantartása tartalékkeret felhasználása - 2023.09.30. - előirányzat rendezés

0

0

-20 111 279

-20 111 279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

1 044 200

355 035 346

15 594 613

370 629 959

2.1.1.5.6.1.1.3.1

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

1 044 200

1 044 200

0

1 044 200

2.1.1.5.6.1.1.3.2

Fejlesztési tartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából

0

100 000 000

0

100 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.3

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg
MVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás)
Bevont korábbi kifizetések:
-Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750
-Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950
-Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750
-Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500

0

10 267 950

0

10 267 950

2.1.1.5.6.1.1.3.4

Fejlesztési céltartalék 2022.évi szabad maradványból

0

2 724 393

0

2 724 393

2.1.1.5.6.1.1.3.5

162/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát a Ravatalozó előtt található térkövezett terület bővítésére. Felkéri a MŰVÁK Irodát, folytasson további egyeztetéseket az intézménnyel a pontos területről. A Képviselő-testület bruttó 3 millió Ft keretösszeget biztosít az üzemeltető KÖVÁL Monori Városüzemeltetés részére, melynek forrása a fejlesztési tartalék, és megbízza a feladat elvégzésével az intézményt.

0

-3 000 000

0

-3 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.6

170/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közvilágítás fejlesztési igények közül a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 tételszámú fejlesztések terveztetését támogatja bruttó 9.000.000,- Ft összeghatárig.
A jóváhagyott közvilágítás fejlesztések tervezése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson le a szolgáltatás beszerzésére, a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. része szerinti, meghívásos, egyfordulós pályázatot. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést.

0

-9 000 000

0

-9 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.7

224/2023. (V. 11.) KT határozat - /2/28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően rendeljen meg egy utcai szemetest „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott, a József Attila utca Kisfaludy utca kereszteződésében található mini parkba, valamint rendelje meg „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott grundpálya felett található elektromos kábel kiváltását.
A fentiekre bruttó 500.000 Ft keretösszeget biztosít, fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.3.8

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő) - Tervezés 2021.évi kiadás

0

0

3 807 460

3 807 460

2.1.1.5.6.1.1.3.9

287/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Balassi Bálint utcai burkolatsüllyedéssel kapcsolatos tájékoztatást és egyúttal tudomásul veszi és elfogadja a Laczkó Team Kft. bruttó 888.180,- forint kivitelezési díj ellenében történő megbízását.
A kivitelezési munka költségeinek forrása fejlesztési céltartalék.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, folytasson egyeztetést abban, hogy a burkolatsüllyedés kialakulásában megállapítható-e a DAKÖV Kft. felelőssége.

0

0

-888 180

-888 180

2.1.1.5.6.1.1.3.10

288/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monor, 6963 hrsz.-ú épülethez a pergola telepítésével kapcsolatban az Opensky Pergola Kft. nettó 9.975.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 12.668.250,- Ft végösszegű ajánlatát. A telepítés megrendelésére felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést. Forrás a fejlesztési céltartalék. Az előzetesen készült műszaki leírás díja nettó 20.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen 25.400,- Ft forrása is a fejlesztési céltartalék.

0

0

-12 693 650

-12 693 650

2.1.1.5.6.1.1.3.11

299/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és utólagosan jóváhagyja a szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó tájékoztatást.
VÁLTOZÁS: a lejáró kötvény összeg /686.320 eFt/ - az előiányzatosított lehívás /373.794.282 Ft/

0

0

312 525 718

312 525 718

2.1.1.5.6.1.1.3.12

332/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatban a Polgármestert a szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék.
Ezen kívül tudomásul veszi az Okmányiroda elhelyezéséhez szükséges irodakonténerek bérlésével kapcsolatban a szerződés megkötését a MOBILBOX Kft.-vel, ennek költségkerete 5 millió Forint. Forrás a működési tartalék.
A beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb költségek (pl.: villanyszerelés, módosított kiviteli tervdokumentáció készítése, konténerek őrzése) forrása az Intézményi felújítási, karbantartási keret.

0

0

-30 000 000

-30 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.13

334/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Smart City Rendszerház Kft. 1.689.410,- Ft+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 2.145.551,- Ft összegű árajánlatát a 8 db WIFI-s közvilágítás mérőkiolvasás kiépítésére és 2 db új körzetvezérlő telepítésére és megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a beszerzéssel kapcsolatos szerződés előkészítéséről és aláírásáról. Fedezete a fejlesztési kiadások tartaléka.

0

0

-2 145 551

-2 145 551

2.1.1.5.6.1.1.3.14

337/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Jászai Mari tér környezetében forgalomcsillapítási megoldások kidolgozására Vladár Zoltán egyéni vállalkozónak adott megbízást és a bruttó 195.000,- forint tervezői díjat. Fedezeteként a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.

0

0

-195 000

-195 000

2.1.1.5.6.1.1.3.15

338/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászai Mari térnek a Kistemplom utca és Hegedűs Gyula utca folytatásában lévő szakaszain 2-2 db burkolatból kiemelt, közúti gyalogos átvezetést kíván létesíteni Vladár Zoltán által készített tervdokumentáció alapján.
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lefolytatásával, és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére. Felhatalmazza továbbá műszaki ellenőr megbízására.
A tervezői költségbecslés alapján bruttó 6.800.000,- forint keretösszeget biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

0

0

-6 800 000

-6 800 000

2.1.1.5.6.1.1.3.16

339/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyelőre a közlekedésbiztonsági fejlesztési csomag következő elemeit valósítja meg:
- Monor, Kistói úti aluljáró mindkét oldalának felszerelése interaktív sebesség-kijelző táblákkal (2 db interaktív sebesség kijelző tábla telepítése),
- Monor, Péteri utcán (Holdsugár utca) Tűzoltósággal átellenben a városba befelé tartó irányba interaktív sebesség-kijelző tábla telepítése (1 db interaktív sebesség kijelző tábla telepítése), és
- Monor, József Attila utcán a Gép utca előtti útszakasz, városba befelé tartó irányban veszélyt jelző, sebességcsökkentésre sarkalló, sárga lassító harántcsíkok felfestése (tartós, nem akusztikus burkolati jellel) .
A fejlesztési csomag többi elemére a szeptemberi testületi ülésen térjen vissza.
/1. Br. 5.915.660.- Ft, 2. Br. 3.968.750.- Ft, 3. Br. 227.584.- Ft/

0

0

-10 111 994

-10 111 994

2.1.1.5.6.1.1.3.17

384/2023. (VIII. 31.) KT határozat - /4/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a felújításra javasolt rossz állapotú járdák listáját, felhatalmazza a polgármestert a SURA 2004 KFT.-vel a kivitelezési munkákra vonatkozóan megkötött, már érvényben lévő vállalkozási szerződés módosítására, valamint a kivitelezési munkák fedezeteként további bruttó 10.515.387 forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

0

0

-10 515 387

-10 515 387

2.1.1.5.6.1.1.3.18

394/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori szennyvíztelep bővítésének megvalósítása – illetve annak engedélyezhetősége - érdekében a Tre-k 11. számú módosítása során a 0386/6 hrsz.-ú ingatlan szükséges területrészét K-Szt övezetbe sorolja át, továbbá kijelöl a fennmaradó területrészen tartalék fejlesztési területet és szükséges mértékű Véderdő területet.
- A tervezéssel kapcsolatosan: Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Völgyzugoly Műhely Kft. tervező módosításra vonatkozó tervezési díjrészként 800.000 Ft + ÁFA tervezési díjat, amelynek forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.
- Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0386/6 hrsz.-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, és a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos eljárást a KONTI-X Kft.-DTKH Kft. Monor, 0367/30-, /31-, /32-, /33-, /34 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó kérelmével együtt, de a többi kérelemtől külön kezelve, egyszerűsített eljárás keretében folytatja le.
- A Képviselő-testület felhatalmazza Monor Város Polgármesterét a tervezési szerződés aláírására.

0

0

-1 016 000

-1 016 000

2.1.1.5.6.1.1.3.19

410/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEKOP-6.2.2-15 jelű, „A „Tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja – Monor” című projekt megvalósítása érdekében a Bács Zöldenergia Kft-t bízza meg a közösségi fürdő épületére telepítendő napelemek megvalósításával nettó 1.569.500 + ÁFA, bruttó 1.993.265 Ft megbízási díjért. Fedezet a projekt költségvetése (1.586.522 Ft), valamint a 2023. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (406.743 Ft).

0

0

-406 743

-406 743

2.1.1.5.6.1.1.3.20

471/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkacsoport javaslata alapján elfogadja a Város belterületén két helyszínen tervezett parkoló építési és hozzájuk kapcsolódó kivitelezési munkák teljes időszakára vonatkozóan műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó Vladár Zoltán e.v. nettó/bruttó 749.000,- Forintos árajánlatát. Polgármestert felhatalmazza a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék.

0

0

-749 000

-749 000

2.1.1.5.6.1.1.3.21

482/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Monor, Bajcsy-Zsilinszky utcai várakozóhelyek létesítése tárgyában 2019. évi, engedélyezett tervdokumentációt korszerűségi szempontból felülvizsgáltatja.
A Képviselő-testület elfogadja a VAKONDOK ’97. Tervező Iroda Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula utca 24/A.) tervezési feladatok ellátása tárgyában megadott nettó 585.000,- Ft (bruttó 742.950,- Ft) összegű ajánlatát, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Fedezetéül a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.

0

0

-742 950

-742 950

2.1.1.5.6.1.1.3.22

Időarányos többlet bevételek előirányzatának tartalékba helyezése

0

0

41 000 000

41 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

105 000 000

105 000 000

-997 797

104 002 203

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

10 000 000

-997 797

9 002 203

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.2

465/2023. (X. 12.) KT határozat - /4/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat elszámolásának lezárásához 997.797 Ft további önerőt biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés pályázati önrész tartaléka.

0

0

-997 797

-997 797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

95 000 000

95 000 000

0

95 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.1

MVÖ évvégi jutalom tartaléka

75 000 000

75 000 000

0

75 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.2

Napsugár Óvoda 2023.09.01. évi átadását követő kiadás növekedésre tartalék képzés

20 000 000

20 000 000

0

20 000 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

161 044 200

573 961 393

724 030 114

1 297 991 507

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

3 848 000

1 742 360

-1 000 000

742 360

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

3 848 000

3 848 000

0

3 848 000

2.1.1.5.6.2.1.2

81/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori József Attila Gimnázium diákcsere programját, 150.000,- Ft-ot biztosít az Oláh István Alapítványon keresztül, melynek forrása a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása után az általános tartalék.

0

-150 000

0

-150 000

2.1.1.5.6.2.1.3

183/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 350.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2023. december 31.

0

-350 000

0

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.4

189/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, mely a defibrillátorok karbantartása során elvégzett munkák 289.560,- Ft összegére vonatkozik. A Képviselő-testület ezzel az összeggel megemeli az Egyesület sportpálya üzemeltetéshez nyújtott támogatását. Forrás az általános tartalék.

0

-289 560

0

-289 560

2.1.1.5.6.2.1.5

190/2023. (IV. 20.) KT határozat - 2/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városban sorozatosan elkövetett rongálások felderítésében sikeresen eljáró két rendőr nyomozót fejenként nettó 100.000,- Ft összegű vásárlási utalvánnyal jutalmazza. Forrás az általános tartalék.

0

-266 080

0

-266 080

2.1.1.5.6.2.1.6

297/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 350.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Gazdakör szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, forrása az általános tartalék.

0

0

-350 000

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.7

300/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000,- Ft összeggel támogatja a Római Katolikus Egyházközség templombúcsú megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, forrása az általános tartalék.

0

0

-150 000

-150 000

2.1.1.5.6.2.1.8

351/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány 2022. évi beszámolóját, és támogatja az Alapítványt Támogatási Megállapodás keretében egyszeri 350.000,- Ft összeggel az általános tartalék terhére, amennyiben a Főállatorvos megvizsgálja, és a jogszabályi előírások tekintetében megfelelőnek találja a menhelyet.

0

0

-350 000

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.9

355/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2023. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.

0

0

-200 000

-200 000

2.1.1.5.6.2.1.10

443/2023. (IX. 21.) KT határozat - /4/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően támogatja az Evangélikus Egyház kérelmét, 1.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

0

0

-1 000 000

-1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

16 848 000

14 742 360

-1 000 000

13 742 360

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

177 892 200

588 703 753

723 030 114

1 311 733 867

10. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

 

16. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

100 000

0

100 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

11 236 900

11 236 900

0

11 236 900

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

0

20 000

1.4.3

Ellátási díjak

11 216 900

11 216 900

0

11 216 900

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

11 236 900

11 336 900

0

11 336 900

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

1 032 574

0

1 032 574

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

321 703 100

324 034 017

774 717

324 808 734

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

72 756 943

42 616 163

0

42 616 163

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

248 946 157

281 417 854

774 717

282 192 571

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

321 703 100

325 066 591

774 717

325 841 308

 

I. Bevételek összesen:

332 940 000

336 403 491

774 717

337 178 208

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

332 940 000

336 132 936

774 717

336 907 653

2.1.1.1

Személyi juttatás

253 803 278

255 866 036

685 591

256 551 627

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

37 302 772

37 570 931

89 126

37 660 057

2.1.1.3

Dologi kiadások

41 833 950

42 695 969

0

42 695 969

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

270 555

0

270 555

2.1.2.1

Beruházási kiadások

 

270 555

0

270 555

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

332 940 000

336 403 491

774 717

337 178 208

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

332 940 000

336 403 491

774 717

337 178 208

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-321 703 100

-325 066 591

-774 717

-325 841 308

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

321 703 100

325 066 591

774 717

325 841 308

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

11. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

 

17. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

31 007 172

31 391 529

0

31 391 529

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

30 117 280

30 117 280

0

30 117 280

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

46 000

46 000

0

46 000

1.4.3

Ellátási díjak

25 865 172

25 865 172

0

25 865 172

1.4.4

Kiszámlázott áfa

4 206 108

4 206 108

0

4 206 108

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

61 124 452

61 508 809

0

61 508 809

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

1 065 604

0

1 065 604

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

177 604 626

186 839 170

4 934 960

191 774 130

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

110 231 426

100 708 776

440 700

101 149 476

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

67 373 200

86 130 394

4 494 260

90 624 654

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

177 604 626

187 904 774

4 934 960

192 839 734

 

I. Bevételek összesen:

238 729 078

249 413 583

4 934 960

254 348 543

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

236 996 286

247 680 791

4 934 960

252 615 751

2.1.1.1

Személyi juttatás

149 301 312

157 475 675

4 367 221

161 842 896

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 468 007

22 528 188

567 739

23 095 927

2.1.1.3

Dologi kiadások

66 226 967

66 326 967

0

66 326 967

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

1 349 961

0

1 349 961

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 732 792

1 732 792

0

1 732 792

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 732 792

1 732 792

0

1 732 792

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

238 729 078

249 413 583

4 934 960

254 348 543

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

238 729 078

249 413 583

4 934 960

254 348 543

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-177 604 626

-187 904 774

-4 934 960

-192 839 734

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

177 604 626

187 904 774

4 934 960

192 839 734

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

12. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

 

18. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

adatok forintban

Cím

Intézmény

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

100 000

0

100 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

5 088 123

5 088 123

0

5 088 123

1.4.1

Szolgáltatások értéke

353 870

353 870

0

353 870

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

4 488 108

4 488 108

0

4 488 108

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

246 145

246 145

0

246 145

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

5 088 123

5 188 123

0

5 188 123

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

982 214

0

982 214

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

51 115 504

51 115 504

1 526 000

52 641 504

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

17 801 794

17 283 794

0

17 283 794

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

33 313 710

33 831 710

1 526 000

35 357 710

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

51 115 504

52 097 718

1 526 000

53 623 718

 

I. Bevételek összesen:

56 203 627

57 285 841

1 526 000

58 811 841

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

51 005 345

52 087 559

0

52 087 559

2.1.1.1

Személyi juttatás

27 833 797

27 833 797

0

27 833 797

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

3 635 293

3 635 293

0

3 635 293

2.1.1.3

Dologi kiadások

19 536 255

20 387 767

0

20 387 767

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

230 702

0

230 702

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 198 282

5 198 282

1 526 000

6 724 282

2.1.2.1

Beruházási kiadások

5 198 282

5 198 282

1 526 000

6 724 282

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

56 203 627

57 285 841

1 526 000

58 811 841

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

56 203 627

57 285 841

1 526 000

58 811 841

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-51 115 504

-52 097 718

-1 526 000

-53 623 718

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

51 115 504

52 097 718

1 526 000

53 623 718

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

13. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

 

20. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

15 400 000

7 700 000

0

7 700 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

332 685 318

332 685 318

0

332 685 318

1.4.1

Szolgáltatások értéke

147 607 495

147 607 495

0

147 607 495

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

2 963 208

2 963 208

0

2 963 208

1.4.3

Ellátási díjak

112 944 637

112 944 637

0

112 944 637

1.4.4

Kiszámlázott áfa

55 989 111

55 989 111

0

55 989 111

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

13 180 867

13 180 867

0

13 180 867

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

7 700 000

0

7 700 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

348 085 318

348 085 318

0

348 085 318

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

26 606 697

0

26 606 697

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

594 119 197

611 557 447

4 000 000

615 557 447

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

285 893 879

294 096 273

4 000 000

298 096 273

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

308 225 318

317 461 174

0

317 461 174

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

594 119 197

638 164 144

4 000 000

642 164 144

 

I. Bevételek összesen:

942 204 515

986 249 462

4 000 000

990 249 462

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

937 124 515

952 078 602

4 000 000

956 078 602

2.1.1.1

Személyi juttatás

322 715 909

322 715 909

0

322 715 909

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

51 710 620

51 710 620

0

51 710 620

2.1.1.3

Dologi kiadások

562 697 986

577 652 073

4 000 000

581 652 073

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 080 000

34 170 860

0

34 170 860

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 540 000

15 208 250

0

15 208 250

2.1.2.2

Felújítás

2 540 000

18 962 610

0

18 962 610

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

942 204 515

986 249 462

4 000 000

990 249 462

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

942 204 515

986 249 462

4 000 000

990 249 462

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-594 119 197

-638 164 144

-4 000 000

-642 164 144

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

594 119 197

638 164 144

4 000 000

642 164 144

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

14. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 964 149 321

2 210 073 636

32 267 412

2 242 341 048

Személyi juttatások

1 992 636 280

2 072 003 538

31 745 216

2 103 748 754

Közhatalmi bevételek

1 083 500 699

1 083 500 699

640 000 000

1 723 500 699

Munkaadót terhelő járulékok

293 344 511

303 010 115

3 638 315

306 648 430

Működési bevételek

520 063 416

525 050 872

106 000 000

631 050 872

Dologi kiadások

1 200 864 845

1 307 282 136

27 841 694

1 335 123 830

Működési célú átvett pénzeszközök

0

8 700 000

0

8 700 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

483 509 171

528 792 094

731 322 066

1 260 114 160

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék

136 848 000

181 974 007

728 544 577

910 518 584

Működési kv-i bevételek össz.:

3 567 713 436

3 827 325 207

778 267 412

4 605 592 619

Működési kv-i kiadások össz.:

3 997 381 807

4 238 114 883

794 547 291

5 032 662 174

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-429 668 371

-410 789 676

-16 279 879

-427 069 555

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele - működési

429 668 371

541 048 975

0

541 048 975

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése

0

69 530 857

0

69 530 857

Központi-, irányítószervi támogatás

2 602 392 892

2 684 011 565

26 241 668

2 710 253 233

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

2 684 011 565

26 241 668

2 710 253 233

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-2 602 392 892

-2 684 011 565

-26 241 668

-2 710 253 233

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-2 602 392 892

-2 684 011 565

-26 241 668

-2 710 253 233

Működési finansz.bevételek össz.:

429 668 371

541 048 975

0

541 048 975

Működési finansz.kiadások össz.:

0

69 530 857

0

69 530 857

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

429 668 371

471 518 118

0

471 518 118

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Működési bevételek összesen:

3 997 381 807

4 368 374 182

778 267 412

5 146 641 594

Működési kiadások összesen:

3 997 381 807

4 307 645 740

794 547 291

5 102 193 031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

386 131 715

0

386 131 715

Beruházási kiadások

74 927 230

389 930 404

6 746 093

396 676 497

Felhalmozási bevételek

0

0

41 000 000

41 000 000

Felújítás

517 168 211

978 242 482

23 488 491

1 001 730 973

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék

41 044 200

406 729 746

-5 514 463

401 215 283

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

15 121 950

386 131 715

41 000 000

427 131 715

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

633 139 641

1 774 902 632

24 720 121

1 799 622 753

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

16 279 879

0

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-618 017 691

-1 388 770 917

0

-1 372 491 038

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

0

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

686 320 000

0

686 320 000

 

 

 

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

605 617 691

641 722 475

0

641 722 475

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

618 017 691

1 328 042 475

0

1 328 042 475

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

0

0

0

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

618 017 691

1 328 042 475

0

1 328 042 475

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

633 139 641

1 714 174 190

41 000 000

1 755 174 190

Felhalmozási kiadások összesen:

633 139 641

1 774 902 632

24 720 121

1 799 622 753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

4 630 521 448

6 082 548 372

819 267 412

6 901 815 784

Kiadások mindösszesen:

4 630 521 448

6 082 548 372

819 267 412

6 901 815 784

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 047 686 062

-1 799 560 593

0

-1 799 560 593

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 047 686 062

1 799 560 593

0

1 799 560 593

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

0

15. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2023.11.16./

Módosított előirányzat

2024.év

2025.év

2026.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saját bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

111 100 000

116 655 000

118 988 100

 

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

978 800 699

978 800 699

640 000 000

1 618 800 699

1 076 680 769

1 130 514 807

1 153 125 103

 

Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

 

Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele

0

0

41 000 000

41 000 000

0

0

0

 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

2 750 000

2 887 500

2 945 250

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

 

1. Saját bevételek összesen:

1 082 300 699

1 082 300 699

681 000 000

1 763 300 699

1 190 530 769

1 250 057 307

1 275 058 453

 

Saját bevételek 50 %-a:

541 150 350

541 150 350

340 500 000

881 650 350

595 265 384

625 028 654

637 529 227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

 

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

 

Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

Váltótartozások

0

0

0

0

0

0

0

 

Kamatfizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:

541 150 350

541 150 350

340 500 000

881 650 350

595 265 384

625 028 654

637 529 227

16. melléklet a 26/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

27. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

269 080 926

179 387 284

179 387 284

179 387 284

179 387 284

179 387 284

179 387 284

179 387 284

179 387 284

179 387 283

179 387 284

179 387 283

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

46 614 550

0

0

0

0

0

299 097 810

0

40 419 355

0

1.3

Közhatalmi bevételek

17 235 007

17 235 007

517 050 210

17 235 007

517 050 210

17 235 007

17 235 007

17 235 007

723 870 294

17 235 007

17 235 007

-172 350 071

1.4

Működési bevételek

52 587 573

52 587 573

52 587 573

52 587 573

52 587 573

52 587 572

52 587 573

52 587 572

52 587 573

52 587 572

52 587 573

52 587 572

1.5

Felhalmozási bevételek

3 416 667

3 416 667

3 416 667

3 416 667

3 416 667

3 416 666

3 416 667

3 416 666

3 416 667

3 416 666

3 416 667

3 416 666

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

7 700 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

686 320 000

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 182 771 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

225 854 436

225 854 436

225 854 436

225 854 436

225 854 436

225 854 436

225 854 436

225 854 436

225 854 436

225 854 436

225 854 437

225 854 436

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 437

-225 854 436

 

I. Bevételek mindösszesen:

1 525 091 623

252 626 531

806 756 284

252 626 531

1 439 761 734

252 626 529

252 626 531

252 626 529

1 258 359 628

252 626 528

293 045 886

63 041 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

175 312 396

175 312 396

175 312 396

175 312 396

175 312 396

175 312 396

175 312 396

175 312 396

175 312 397

175 312 396

175 312 397

175 312 396

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

25 554 036

25 554 036

25 554 036

25 554 036

25 554 036

25 554 036

25 554 036

25 554 036

25 554 036

25 554 035

25 554 036

25 554 035

2.1.1.3

Dologi kiadások

111 260 319

111 260 319

111 260 319

111 260 319

111 260 319

111 260 319

111 260 319

111 260 319

111 260 320

111 260 319

111 260 320

111 260 319

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2.1.1.5.1

Elvonások

0

0

26 926 731

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 576

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

18 828 564

18 828 564

18 828 564

18 828 564

18 828 564

18 828 564

18 828 564

18 828 563

18 828 564

18 828 563

18 828 564

18 828 563

2.1.1.5.6

Tartalékok

109 311 156

109 311 156

109 311 155

109 311 156

109 311 155

109 311 156

109 311 155

109 311 156

109 311 155

109 311 156

109 311 155

109 311 156

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

19 833 825

19 833 825

19 833 825

19 833 825

59 501 475

99 169 124

99 169 124

59 501 474

2.1.2.2

Felújítás

0

0

50 086 549

50 086 549

50 086 549

50 086 549

50 086 549

50 086 549

150 259 646

250 432 743

200 346 195

100 173 095

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

69 530 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

225 854 436

225 854 436

225 854 436

225 854 436

225 854 436

225 854 436

225 854 436

225 854 436

225 854 436

225 854 436

225 854 437

225 854 436

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 436

-225 854 437

-225 854 436

 

II. Kiadások mindösszesen:

513 378 402

443 847 545

520 860 824

502 909 671

522 743 495

522 743 496

522 743 495

522 743 495

662 584 244

802 424 987

752 338 442

612 497 688

 

Havi egyenleg /I. - II./:

1 011 713 221

-191 221 014

285 895 460

-250 283 140

917 018 239

-270 116 967

-270 116 964

-270 116 966

595 775 384

-549 798 459

-459 292 556

-549 456 238

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

1 011 713 221

820 492 207

1 106 387 667

856 104 527

1 773 122 766

1 503 005 799

1 232 888 835

962 771 869

1 558 547 253

1 008 748 794

549 456 238

0

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.