Tóth Ágnes és Gaálné Krokavecz Andrea kapták a Köz Szolgálatáért Díjat

2023. október 23., hétfő, 14:29

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek meg ma Monoron. Az ünnepség keretén belül adta át Darázsi Kálmán polgármester a Köz Szolgálatáért Díjat, melyet Tóth Ágnes a Monori Ady Úti Általános Iskola egykori igazgatója, valamint Gaálné Krokavecz Andrea a CSZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola pedagógusa vehettek át.

Tóth Ágnes Egerben szerzett földrajz-orosz szakos tanári diplomát 1980-ban, majd pár év elteltével ugyanitt végezte el a történelem szakot is. 1979 és 1991 között Péteriben a Pittner Dénes Általános Iskolában dolgozott szaktanárként. 1991-től a mai napig, azaz 32 éve tölt be pedagógusi állást Monoron, az egykori Ökumenikus Általános Iskola, mai nevén Monori Ady Úti Általános Iskola nevelőtestületében.
Pályája során az általános iskolai nevelés-oktatás valamennyi részterületét és feladatát alkalma volt megismerni és magas színvonalon ellátni: volt osztályfőnök, munkaközösség-vezető, majd a BMF-en elvégzett közoktatás-vezetői szak elvégzése mellett 2002-2018 között, 16 éven át látott el intézményvezetői feladatkört az „Adyban". Ezen időszak alatt elévülhetetlen érdemeket szerzett az akkor éppen 10 éve fennálló általános iskola helyzetének megszilárdításában, a változásokra kényszerült intézmény szervezeti kultúrájának megerősítésében. Működése alatt az intézmény arculata számos vonással gazdagodott, megbecsültsége, népszerűsége a városban jelentőssé vált.
16 éven keresztül folyamatosan támogatta az iskola Forrás-kórusát, öregbítve ezzel a város jó hírnevét is, hiszen Ági néni szervezésében a kórus számos Európai nemzetközi kórusversenyre, kórusfesztiválra vihette el a monori diákok közel 80 fős csapatát. 

Tóth Ágnesnek 44 éves pedagógusi pályájához nyugdíjba vonulása alkalmából szeretettel gratulálunk.
 

Gaálné Krokavecz Andrea 1999-ben végzett a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán biológusként ökológus szakirányon, valamint biológiatanárként.
Monorra költözött, és azonnal a Szterényi József Szakképző iskolánkban helyezkedett el, ahol azóta is - ennek a tanévnek a végén immár 25 éve - tanítja és neveli a monori és környéki fiatalokat. Később, munka mellett informatika tanári diplomát is szerzett 2008-ban, szintén a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen.
Intézmény egyik meghatározó alakja, a reál munkaközösség vezetője. A környezetvédelem, a természetvédelem, az ökológia, a fenntarthatóság, mint fogalmak iskola diákjai és dolgozói számára az ő személyes példáján, tevékenységén, tudatformálása nyomán nyertek tartalmat.
Az iskola és tágabb környezetünk, főként Monor környezetvédelme szívügye. 
Tanulóink környezettudatos viselkedésre nevelése érdekében évek óta témaheteket szervez, valamint hozzájárult az iskolai szelektív hulladékgyűjtés, a papírgyűjtés, a városi szemétgyűjtés, őszi lombgyűjtés megszervezéséhez.
 

Gratulálunk a díjazottaknak!