Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. szeptember 25., hétfő, 13:32

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének)

a) költségvetési kiadási összegét 6.013.017.515,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 4.213.456.922,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -1.799.560.593,- Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének)

b) finanszírozási bevételi összegét 1.869.091.450,- Ft-ban

c) finanszírozási egyenlegét 1.799.560.593,- Ft-ban állapítja meg.”

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:

a) Költségvetési bevételek 4.213.456.922,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 1.869.091.450,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 6.082.548.372,- Ft

d) Költségvetési kiadások 6.013.017.515,- Ft

e) Finanszírozási kiadások 69.530.857,- Ft

f) Kiadások mindösszesen: 6.082.548.372,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.799.560.593,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.799.560.593,- Ft

i) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft”

2. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

3. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Monor, 2023. szeptember 21.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 964 149 321

2 181 025 455

29 048 181

2 210 073 636

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

87 033 905

299 097 810

386 131 715

1.3

Közhatalmi bevételek

1 083 500 699

1 083 500 699

0

1 083 500 699

1.4

Működési bevételek

520 063 416

523 238 251

1 812 621

525 050 872

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

8 700 000

8 700 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 582 835 386

3 874 798 310

338 658 612

4 213 456 922

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

373 794 282

312 525 718

686 320 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

1 182 771 450

0

1 182 771 450

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

2 602 392 892

2 651 606 536

32 405 029

2 684 011 565

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

982 156 530

829 653 825

32 405 029

862 058 854

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

1 620 236 362

1 821 952 711

0

1 821 952 711

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-2 602 392 892

-2 651 606 536

-32 405 029

-2 684 011 565

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 556 565 732

312 525 718

1 869 091 450

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 630 521 448

5 431 364 042

651 184 330

6 082 548 372

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

4 038 426 007

4 352 765 723

292 078 906

4 644 844 629

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 992 636 280

2 032 523 120

39 480 418

2 072 003 538

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

293 344 511

298 567 395

4 442 720

303 010 115

2.1.1.3

Dologi kiadások

1 200 864 845

1 288 522 341

18 759 795

1 307 282 136

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

524 553 371

706 125 867

229 395 973

935 521 840

2.1.1.5.1

Elvonások

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

12 048 000

14 057 810

1 888 078

15 945 888

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

226 906 248

220 715 276

2 450 000

223 165 276

2.1.1.5.6

Tartalékok

177 892 200

363 645 858

225 057 895

588 703 753

2.1.2

Felhalmozási kiadások

592 095 441

1 009 067 462

359 105 424

1 368 172 886

2.1.2.1

Beruházási kiadások

74 927 230

356 115 330

33 815 074

389 930 404

2.1.2.2

Felújítás

517 168 211

652 952 132

325 290 350

978 242 482

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

4 630 521 448

5 361 833 185

651 184 330

6 013 017 515

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

69 530 857

0

69 530 857

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

2 651 606 536

32 405 029

2 684 011 565

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

829 653 825

32 405 029

862 058 854

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 821 952 711

0

1 821 952 711

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-2 602 392 892

-2 651 606 536

-32 405 029

-2 684 011 565

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

69 530 857

0

69 530 857

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 630 521 448

5 431 364 042

651 184 330

6 082 548 372

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-1 047 686 062

-1 487 034 875

-312 525 718

-1 799 560 593

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

1 047 686 062

1 487 034 875

312 525 718

1 799 560 593

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

2. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

 

adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. . .../

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 910 268 495

2 127 144 629

32 946 599

2 160 091 228

251 000

251 000

0

251 000

53 629 826

53 629 826

-3 898 418

49 731 408

1 964 149 321

2 181 025 455

29 048 181

2 210 073 636

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

87 033 905

299 097 810

386 131 715

0

0

0

0

0

0

0

0

15 121 950

87 033 905

299 097 810

386 131 715

1.3

Közhatalmi bevételek

1 083 300 699

1 083 300 699

0

1 083 300 699

200 000

200 000

0

200 000

0

0

0

0

1 083 500 699

1 083 500 699

0

1 083 500 699

1.4

Működési bevételek

110 708 800

113 883 635

2 194 000

116 077 635

25 933 000

25 933 000

0

25 933 000

383 421 616

383 421 616

-381 379

383 040 237

520 063 416

523 238 251

1 812 621

525 050 872

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

0

0

7 700 000

7 700 000

0

0

8 700 000

8 700 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 119 399 944

3 411 362 868

335 238 409

3 746 601 277

26 384 000

26 384 000

0

26 384 000

437 051 442

437 051 442

3 420 203

440 471 645

3 582 835 386

3 874 798 310

338 658 612

4 213 456 922

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

373 794 282

312 525 718

686 320 000

0

0

0

0

0

0

0

0

12 400 000

373 794 282

312 525 718

686 320 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

1 140 921 703

0

1 140 921 703

0

7 600 319

0

7 600 319

0

34 249 428

0

34 249 428

1 035 286 062

1 182 771 450

0

1 182 771 450

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

448 883 000

448 883 000

0

448 883 000

2 153 509 892

2 202 723 536

32 405 029

2 235 128 565

2 602 392 892

2 651 606 536

32 405 029

2 684 011 565

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

224 302 280

210 674 120

0

210 674 120

757 854 250

618 979 705

32 405 029

651 384 734

982 156 530

829 653 825

32 405 029

862 058 854

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

1 395 655 642

1 583 743 831

0

1 583 743 831

1 620 236 362

1 821 952 711

0

1 821 952 711

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 514 715 985

312 525 718

1 827 241 703

448 883 000

456 483 319

0

456 483 319

2 153 509 892

2 236 972 964

32 405 029

2 269 377 993

3 650 078 954

4 208 172 268

344 930 747

4 553 103 015

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 167 086 006

4 926 078 853

647 764 127

5 573 842 980

475 267 000

482 867 319

0

482 867 319

2 590 561 334

2 674 024 406

35 825 232

2 709 849 638

7 232 914 340

8 082 970 578

683 589 359

8 766 559 937

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

993 202 747

1 232 901 682

271 043 787

1 503 945 469

466 927 000

474 527 319

0

474 527 319

2 578 296 260

2 645 336 722

21 035 119

2 666 371 841

4 038 426 007

4 352 765 723

292 078 906

4 644 844 629

2.1.1.1

Személyi juttatások

104 120 755

104 320 755

26 040 270

130 361 025

350 058 000

350 058 000

0

350 058 000

1 538 457 525

1 578 144 365

13 440 148

1 591 584 513

1 992 636 280

2 032 523 120

39 480 418

2 072 003 538

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

12 880 450

12 946 530

2 606 329

15 552 859

50 354 000

50 354 000

0

50 354 000

230 110 061

235 266 865

1 836 391

237 103 256

293 344 511

298 567 395

4 442 720

303 010 115

2.1.1.3

Dologi kiadások

327 669 171

387 539 340

14 889 293

402 428 633

63 467 000

71 067 319

0

71 067 319

809 728 674

829 915 682

3 870 502

833 786 184

1 200 864 845

1 288 522 341

18 759 795

1 307 282 136

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

0

0

0

0

0

0

0

0

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

521 505 371

701 068 057

227 507 895

928 575 952

3 048 000

3 048 000

0

3 048 000

0

2 009 810

1 888 078

3 897 888

524 553 371

706 125 867

229 395 973

935 521 840

2.1.1.5.1

Elvonások

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

0

0

0

0

0

0

0

0

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

3 048 000

3 048 000

0

3 048 000

0

2 009 810

1 888 078

3 897 888

12 048 000

14 057 810

1 888 078

15 945 888

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

226 906 248

220 715 276

2 450 000

223 165 276

0

0

0

0

0

0

0

0

226 906 248

220 715 276

2 450 000

223 165 276

2.1.1.5.6

Tartalékok

177 892 200

363 645 858

225 057 895

588 703 753

0

0

0

0

0

0

0

0

177 892 200

363 645 858

225 057 895

588 703 753

2.1.2

Felhalmozási kiadások

571 490 367

972 039 778

344 315 311

1 316 355 089

8 340 000

8 340 000

0

8 340 000

12 265 074

28 687 684

14 790 113

43 477 797

592 095 441

1 009 067 462

359 105 424

1 368 172 886

2.1.2.1

Beruházási kiadások

56 862 156

338 050 256

19 024 961

357 075 217

8 340 000

8 340 000

0

8 340 000

9 725 074

9 725 074

14 790 113

24 515 187

74 927 230

356 115 330

33 815 074

389 930 404

2.1.2.2

Felújítás

514 628 211

633 989 522

325 290 350

959 279 872

0

0

0

0

2 540 000

18 962 610

0

18 962 610

517 168 211

652 952 132

325 290 350

978 242 482

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 564 693 114

2 204 941 460

615 359 098

2 820 300 558

475 267 000

482 867 319

0

482 867 319

2 590 561 334

2 674 024 406

35 825 232

2 709 849 638

4 630 521 448

5 361 833 185

651 184 330

6 013 017 515

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

69 530 857

0

69 530 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 530 857

0

69 530 857

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

2 651 606 536

32 405 029

2 684 011 565

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 651 606 536

32 405 029

2 684 011 565

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

829 653 825

32 405 029

862 058 854

0

0

0

0

0

0

0

0

982 156 530

829 653 825

32 405 029

862 058 854

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 821 952 711

0

1 821 952 711

0

0

0

0

0

0

0

0

1 620 236 362

1 821 952 711

0

1 821 952 711

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

2 602 392 892

2 721 137 393

32 405 029

2 753 542 422

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 721 137 393

32 405 029

2 753 542 422

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 167 086 006

4 926 078 853

647 764 127

5 573 842 980

475 267 000

482 867 319

0

482 867 319

2 590 561 334

2 674 024 406

35 825 232

2 709 849 638

7 232 914 340

8 082 970 578

683 589 359

8 766 559 937

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

1 554 706 830

1 206 421 408

-280 120 689

926 300 719

-448 883 000

-456 483 319

0

-456 483 319

-2 153 509 892

-2 236 972 964

-32 405 029

-2 269 377 993

-1 047 686 062

-1 487 034 875

-312 525 718

-1 799 560 593

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-1 554 706 830

-1 206 421 408

280 120 689

-926 300 719

448 883 000

456 483 319

0

456 483 319

2 153 509 892

2 236 972 964

32 405 029

2 269 377 993

1 047 686 062

1 487 034 875

312 525 718

1 799 560 593

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. . .../

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 861 201 695

2 078 077 829

15 116 228

2 093 194 057

49 066 800

49 066 800

17 830 371

66 897 171

0

0

0

0

1 910 268 495

2 127 144 629

32 946 599

2 160 091 228

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

87 033 905

299 097 810

386 131 715

0

0

0

0

0

0

0

0

15 121 950

87 033 905

299 097 810

386 131 715

1.3

Közhatalmi bevételek

1 083 300 699

1 083 300 699

0

1 083 300 699

0

0

0

0

0

0

0

0

1 083 300 699

1 083 300 699

0

1 083 300 699

1.4

Működési bevételek

72 608 800

75 783 635

2 194 000

77 977 635

0

0

0

0

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

110 708 800

113 883 635

2 194 000

116 077 635

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 032 233 144

3 324 196 068

317 408 038

3 641 604 106

49 066 800

49 066 800

17 830 371

66 897 171

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

3 119 399 944

3 411 362 868

335 238 409

3 746 601 277

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

373 794 282

312 525 718

686 320 000

0

0

0

0

0

0

0

0

12 400 000

373 794 282

312 525 718

686 320 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

1 115 788 549

0

1 115 788 549

0

0

0

0

0

25 133 154

0

25 133 154

1 035 286 062

1 140 921 703

0

1 140 921 703

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 489 582 831

312 525 718

1 802 108 549

0

0

0

0

0

25 133 154

0

25 133 154

1 047 686 062

1 514 715 985

312 525 718

1 827 241 703

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 079 919 206

4 813 778 899

629 933 756

5 443 712 655

49 066 800

49 066 800

17 830 371

66 897 171

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

4 167 086 006

4 926 078 853

647 764 127

5 573 842 980

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

944 135 947

1 183 834 882

253 213 416

1 437 048 298

49 066 800

49 066 800

17 830 371

66 897 171

0

0

0

0

993 202 747

1 232 901 682

271 043 787

1 503 945 469

2.1.1.1

Személyi juttatások

63 826 442

64 026 442

10 883 373

74 909 815

40 294 313

40 294 313

15 156 897

55 451 210

0

0

0

0

104 120 755

104 320 755

26 040 270

130 361 025

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

7 536 633

7 602 713

932 855

8 535 568

5 343 817

5 343 817

1 673 474

7 017 291

0

0

0

0

12 880 450

12 946 530

2 606 329

15 552 859

2.1.1.3

Dologi kiadások

324 240 501

384 110 670

13 889 293

397 999 963

3 428 670

3 428 670

1 000 000

4 428 670

0

0

0

0

327 669 171

387 539 340

14 889 293

402 428 633

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

0

0

0

0

0

0

0

0

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

521 505 371

701 068 057

227 507 895

928 575 952

0

0

0

0

0

0

0

0

521 505 371

701 068 057

227 507 895

928 575 952

2.1.1.5.1

Elvonások

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

0

0

0

0

0

0

0

0

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

226 906 248

220 715 276

2 450 000

223 165 276

0

0

0

0

0

0

0

0

226 906 248

220 715 276

2 450 000

223 165 276

2.1.1.5.6

Tartalékok

177 892 200

363 645 858

225 057 895

588 703 753

0

0

0

0

0

0

0

0

177 892 200

363 645 858

225 057 895

588 703 753

2.1.2

Felhalmozási kiadások

533 390 367

908 806 624

344 315 311

1 253 121 935

0

0

0

0

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

571 490 367

972 039 778

344 315 311

1 316 355 089

2.1.2.1

Beruházási kiadások

56 862 156

338 050 256

19 024 961

357 075 217

0

0

0

0

0

0

0

0

56 862 156

338 050 256

19 024 961

357 075 217

2.1.2.2

Felújítás

476 528 211

570 756 368

325 290 350

896 046 718

0

0

0

0

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

514 628 211

633 989 522

325 290 350

959 279 872

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 477 526 314

2 092 641 506

597 528 727

2 690 170 233

49 066 800

49 066 800

17 830 371

66 897 171

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

1 564 693 114

2 204 941 460

615 359 098

2 820 300 558

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

69 530 857

0

69 530 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 530 857

0

69 530 857

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

2 651 606 536

32 405 029

2 684 011 565

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 651 606 536

32 405 029

2 684 011 565

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

829 653 825

32 405 029

862 058 854

0

0

0

0

0

0

0

0

982 156 530

829 653 825

32 405 029

862 058 854

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 821 952 711

0

1 821 952 711

0

0

0

0

0

0

0

0

1 620 236 362

1 821 952 711

0

1 821 952 711

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

2 602 392 892

2 721 137 393

32 405 029

2 753 542 422

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 721 137 393

32 405 029

2 753 542 422

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 079 919 206

4 813 778 899

629 933 756

5 443 712 655

49 066 800

49 066 800

17 830 371

66 897 171

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

4 167 086 006

4 926 078 853

647 764 127

5 573 842 980

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

1 554 706 830

1 231 554 562

-280 120 689

951 433 873

0

0

0

0

0

-25 133 154

0

-25 133 154

1 554 706 830

1 206 421 408

-280 120 689

926 300 719

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-1 554 706 830

-1 231 554 562

280 120 689

-951 433 873

0

0

0

0

0

25 133 154

0

25 133 154

-1 554 706 830

-1 206 421 408

280 120 689

-926 300 719

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

394 704 113

408 332 273

0

408 332 273

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

598 567 080

672 720 724

0

672 720 724

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

662 860 953

771 240 498

0

771 240 498

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

41 982 823

42 722 823

0

42 722 823

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

158 746 326

163 783 326

0

163 783 326

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

14 937 785

0

14 937 785

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 856 861 295

2 073 737 429

0

2 073 737 429

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.3.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

0

8 496 228

8 496 228

1.1.3.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

0

1 620 000

1 620 000

1.1.3.3.3

Bursa ösztöndíj

0

0

0

0

1.1.3.3.4

Nyári diákmunka támogatása

0

0

0

0

1.1.3.3.5

TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás

4 340 400

4 340 400

0

4 340 400

1.1.3.3.6

HM VGH támogatás leutalás - 2164/2023 ill. 1193/2023 (V. 15.) Korm.h. - Uszoda működés támogatása 2023.II-III.név

0

0

5 000 000

5 000 000

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

4 340 400

4 340 400

15 116 228

19 456 628

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 861 201 695

2 078 077 829

15 116 228

2 093 194 057

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.2.1.1

VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ?
- Er.ei. - Önerő maradványból
- 2.sz.ei.mód. - támogatás beemelése
365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).

15 121 950

15 121 950

0

15 121 950

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

15 121 950

15 121 950

0

15 121 950

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.2.2.1

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg
MVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás)
Bevont korábbi kifizetések:
-Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750
-Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950
-Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750
-Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500

0

46 614 550

0

46 614 550

1.2.2.2

VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 -„A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekt - pótlólagos támogatás

0

25 297 405

0

25 297 405

1.2.2.3

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő)

0

0

299 097 810

299 097 810

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

71 911 955

299 097 810

371 009 765

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

15 121 950

87 033 905

299 097 810

386 131 715

1.3

Közhatalmi bevételek

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

978 800 699

978 800 699

0

978 800 699

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

976 800 699

976 800 699

0

976 800 699

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

0

0

0

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

1 083 300 699

1 083 300 699

0

1 083 300 699

1.4

Működési bevételek

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

4 168 800

0

4 168 800

1.4.7

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

3 174 835

2 194 000

5 368 835

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

72 608 800

75 783 635

2 194 000

77 977 635

1.5

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

0

0

0

1.5.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése

0

0

0

0

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 000 000

1 000 000

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

0

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.4

Támogatások

0

0

1 000 000

1 000 000

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

0

1 000 000

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

0

 

Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.

0

0

0

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

3 032 233 144

3 324 196 068

317 408 038

3 641 604 106

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

373 794 282

312 525 718

686 320 000

1.8.1.2.1

332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.

12 400 000

12 400 000

0

12 400 000

1.8.1.2.2

61/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott, „Külterületi utak felújítása Monoron 2021” című projekt megvalósítása érdekében biztosítja a hiányzó önerőt, 452.188 Ft-ot. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

452 188

0

452 188

1.8.1.2.3

64/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út, Zólyom utca és Péteri út közötti szakaszának felújítása érdekében a kivitelezésre előzetesen bruttó 25.157.488 Ft-ot biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

25 157 488

0

25 157 488

1.8.1.2.4

80/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Strázsa újság kiadására vonatkozóan az előterjesztésben szereplő 1. ajánlatot, melynek összege havi nettó 794.250,- Ft, bruttó 833.963,- Ft. A többlet költség forrása a kötvény.

0

1 667 930

0

1 667 930

1.8.1.2.5

97/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „Monor Város Települési Szennyvízkezelési Programjának készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésétől számított legfeljebb 45 munkanapon belül” megnevezésű pályázat kiírásra került.
A pályázat nyertes ajánlatának a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a Productus Környezetvédelmi Műszaki Tanácsadói Szolgáltató Bt. (7695 Óbánya, Fő u. 21.), bruttó 1.841.500,- Ft összegű ajánlatát nyilvánítja. Egyúttal felhatalmazza Monor Város Polgármesterét, hogy a nyertes pályázóval a szerződést aláírja. Forrás a kötvény működésre is fordítható része.

0

1 841 500

0

1 841 500

1.8.1.2.6

104/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi városi nagyrendezvények költségeinek finanszírozására 22.430.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezete a kötvény működésre is fordítható része. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel szerződést kössön.

0

28 486 100

0

28 486 100

1.8.1.2.7

120/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fejlesztési és beruházási munkák alábbi besorolását:
2. A 2023. évi költségvetésbe beépíti, forrás a kötvény működésre is felhasználható része:

0

273 128 000

0

273 128 000

1.8.1.2.8

121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része,
- a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.

0

13 340 000

0

13 340 000

1.8.1.2.9

143/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a MÜVÁK Irodát, hogy folytasson tárgyalásokat a 067/1 hrsz.-ú, 5302 m2 területű, rét művelési ágú ingatlan tulajdonosaival a terület megvásárlása érdekében.
Amennyiben maximum 4 MFt vételárban sikerül megállapodni a tulajdonosokkal, felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Forrás a kötvény fejlesztésre fordítható része.

0

4 000 000

0

4 000 000

1.8.1.2.10

191/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekttel kapcsolatban a fürdő épületének kivitelezéséhez 13.321.076 Ft-ot összegű plusz önerőt biztosít. Forrás a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.192/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása” (EKR000131122023) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2023. április 18-án készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza:
5.
A fedezet összege nettó 30.408.252,- Ft, bruttó 38.618.881 Ft összeggel megemelésre kerül, ennek forrása: 25.297.405 Ft a projekt költségvetése, valamint 13.321.076 Ft a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

13 321 076

0

13 321 076

 

Magyar Államkötvény 2023/Z. elnevezésű értékpapír 2023. május 24-én lejárt
299/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és utólagosan jóváhagyja a szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó tájékoztatást.
VÁLTOZÁS: a lejáró kötvény összeg /686.320 eFt/ - az előiányzatosított lehívás /373.794.282 Ft/

0

0

312 525 718

312 525 718

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

1 115 788 549

0

1 115 788 549

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

429 668 371

499 199 228

0

499 199 228

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

605 617 691

616 589 321

0

616 589 321

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 489 582 831

312 525 718

1 802 108 549

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 079 919 206

4 813 778 899

629 933 756

5 443 712 655

5. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

1.4.2.1

Bérbeadásból származó bevételek

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

1.4.2.2

Egyéb szolgáltatások bevétele

0

0

0

0

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.4.1

Üzemeltetésből származó bevétel egyéb

6 500 000

6 500 000

0

6 500 000

1.4.4.2

Osztalékbevétel

0

0

0

0

1.4.4.3

Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.4.4.4

-

0

0

0

0

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

4 168 800

0

4 168 800

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/

0

0

0

0

1.4.8

Kamatbevételek /408/

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

1.4.8.1

ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

3 174 835

2 194 000

5 368 835

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Műk.bevét.össz.:

72 608 800

75 783 635

2 194 000

77 977 635

6. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1

A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

 

Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

114 105 243

114 105 243

0

114 105 243

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/

22 521 200

22 521 200

0

22 521 200

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

53 347 800

53 347 800

0

53 347 800

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

8 564 310

8 564 310

0

8 564 310

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

29 671 933

29 671 933

0

29 671 933

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

53 118 800

53 118 800

0

53 118 800

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

53 118 800

53 118 800

0

53 118 800

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

 

 

 

- V. Beszámítás

 

0

 

0

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

2 899 350

2 899 350

0

2 899 350

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 899 350

2 899 350

0

2 899 350

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.e

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

 

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

I.1. összesen:

394 704 113

408 332 273

0

408 332 273

B111

I. Összesen:

394 704 113

408 332 273

0

408 332 273

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

496 488 240

564 758 824

0

564 758 824

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

93 561 000

98 598 900

0

98 598 900

1.1.3.1.2.4

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz

8 517 840

9 363 000

0

9 363 000

1.1.3.1.2.4.1

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

8 517 840

9 363 000

0

9 363 000

1.1.3.1.2.4.1.1

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

6 547 660

7 196 000

0

7 196 000

1.1.3.1.2.4.1.2

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.2.4.1.3

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

1 970 180

2 167 000

0

2 167 000

1.1.3.1.2.4.2

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

0

0

0

B112

II. Összesen:

598 567 080

672 720 724

0

672 720 724

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

39 604 793

0

39 604 793

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

0

0

0

0

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

0

0

0

0

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

166 446 921

193 627 200

0

193 627 200

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

48 212 036

55 723 200

0

55 723 200

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

50 861 685

61 008 150

0

61 008 150

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

10 776 260

11 623 060

0

11 623 060

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

49 604 910

57 509 000

0

57 509 000

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

3 674 190

4 142 190

0

4 142 190

1.1.3.1.3.3.6

n) Demens személyek nappali ellátása

3 317 840

3 621 600

0

3 621 600

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

266 326 892

276 752 285

0

276 752 285

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

107 984 997

118 410 390

0

118 410 390

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

158 341 895

158 341 895

0

158 341 895

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 358 440

3 358 440

0

3 358 440

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

3 358 440

3 358 440

0

3 358 440

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

226 728 700

257 897 780

0

257 897 780

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

222 536 700

253 705 780

0

253 705 780

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

4 192 000

4 192 000

0

4 192 000

B113

III. Összesen:

662 860 953

771 240 498

0

771 240 498

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

41 982 823

42 722 823

0

42 722 823

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

41 982 823

42 722 823

0

42 722 823

B114

IV. Összesen:

41 982 823

42 722 823

0

42 722 823

 

2.melléklet összesen:

1 698 114 969

1 895 016 318

0

1 895 016 318

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2

A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.1.1

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

40 156 456

45 193 456

0

45 193 456

1.1.3.2.1.2

Energgia-áremelkedés miatti támogatás

109 121 888

109 121 888

0

109 121 888

1.1.3.2.1.3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

9 467 982

9 467 982

0

9 467 982

B115

I. összesen:

158 746 326

163 783 326

0

163 783 326

1.1.3.2.3

III. Elszámolásból származó bevételek

 

 

 

 

1.1.3.2.3.1

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján

0

14 937 785

0

14 937 785

B116

III. összesen:

0

14 937 785

0

14 937 785

 

3.melléklet összesen:

158 746 326

178 721 111

0

178 721 111

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

1 856 861 295

2 073 737 429

0

2 073 737 429

7. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások

56 862 156

338 050 256

19 024 961

357 075 217

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

19 212 598

57 155 984

0

57 155 984

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

25 560 752

202 789 098

5 549 331

208 338 429

2.1.2.1.2.1

Földterület vásárlása

0

4 000 000

0

4 000 000

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

4 173 228

57 716 535

0

57 716 535

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

21 387 524

141 072 563

5 549 331

146 621 894

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

7 086 614

9 472 410

16 559 024

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

0

7 086 614

9 472 410

16 559 024

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

12 088 806

71 018 560

4 003 220

75 021 780

2.1.2.2

Felújítás

476 528 211

570 756 368

325 290 350

896 046 718

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása

375 219 064

449 414 464

256 134 134

705 548 598

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

184 224 405

184 224 405

23 622 047

207 846 452

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

190 994 659

265 190 059

232 512 087

497 702 146

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

101 309 147

121 341 904

69 156 216

190 498 120

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás

0

0

0

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

0

0

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

0

0

0

0

 

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

533 390 367

908 806 624

344 315 311

1 253 121 935

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

533 390 367

908 806 624

344 315 311

1 253 121 935

8. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási

 

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

63 826 442

64 026 442

10 883 373

74 909 815

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 828 400

9 828 400

9 361 438

19 189 838

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

53 998 042

54 198 042

1 521 935

55 719 977

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 536 633

7 602 713

932 855

8 535 568

2.1.1.3

Dologi kiadások

324 240 501

384 110 670

13 889 293

397 999 963

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

8 189 400

9 777 905

135 346

9 913 251

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

2 628 740

0

2 628 740

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

241 659 492

290 486 957

8 838 113

299 325 070

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

4 737 600

4 737 600

0

4 737 600

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

67 025 269

76 479 468

4 915 834

81 395 302

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

521 505 371

701 068 057

227 507 895

928 575 952

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

226 906 248

220 715 276

2 450 000

223 165 276

2.1.1.5.6

Tartalékok

177 892 200

363 645 858

225 057 895

588 703 753

 

2.1 Működési költségvetési kiadások:

944 135 947

1 183 834 882

253 213 416

1 437 048 298

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

69 530 857

0

69 530 857

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

2 651 606 536

32 405 029

2 684 011 565

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

829 653 825

32 405 029

862 058 854

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 821 952 711

0

1 821 952 711

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

2 602 392 892

2 721 137 393

32 405 029

2 753 542 422

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

3 546 528 839

3 904 972 275

285 618 445

4 190 590 720

9. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett tartalékai

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

56 044 200

242 853 498

226 107 895

468 961 393

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

25 000 000

99 346 955

-27 115 308

72 231 647

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

25 000 000

0

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából

0

62 333 556

0

62 333 556

2.1.1.5.6.1.1.1.3

Működési céltartalék 2022.évi szabad maradványból

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.1.4

2022. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.1.5

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján

0

14 937 785

0

14 937 785

2.1.1.5.6.1.1.1.6

72/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem tartja fenn a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.188/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenntartja a 72/2023. (II. 16.) KT határozattal hozott korábbi döntését, mely szerint nem folytatja a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.

0

16 237 769

0

16 237 769

2.1.1.5.6.1.1.1.7

77/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda intézményvezetőjének kérelmét a plusz egy fő pedagógiai álláskeret biztosítására a 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra 2.210.551 Ft erejéig, melynek forrását a működési céltartalék terhére biztosítja.

0

-2 210 551

0

-2 210 551

2.1.1.5.6.1.1.1.8

96/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét és megemeli az óvoda létszámát 1 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023. április 1. – 2023. augusztus 31. időszakra.

0

-2 000 000

0

-2 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.9

123/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szökőkutakra vonatkozó havi karbantartási, kiszállási díjainak és a szervizmérnök díj 15%-os emelésére vonatkozó kezdeményezését 2023. április 1. napjától.
Módosított vállalkozói díj nyári üzem időszakban: bruttó 487.807,- Ft/hó
Módosított vállalkozói díj téli üzem időszakban: bruttó 56.229,- Ft/hó
Éves vállalkozási díjemelkedés (12 hó): bruttó 482.059,- Ft.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a szerződés módosítás megkötésére.
Forrása: a működési tartalék.

0

-482 059

0

-482 059

2.1.1.5.6.1.1.1.10

132/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület kérelmét, az Egyesület 2023. évi önkormányzati támogatását megemeli 2.070.000, Ft összegre. Forrás a működési tartalék.

0

-270 000

0

-270 000

2.1.1.5.6.1.1.1.11

134/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. tájékoztatóját a Központi orvosi ügyelet üzemeltetésére vonatkozóan 80,- Ft/lakos/hó kiegészítő díj összegről a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig szóló időszakra. Forrás a működési tartalék.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyeleti alapellátásra vonatkozóan a 2023. július 1. – 2024. június 30. közötti időszakra a szerződés hosszabbítást aláírja.

0

-9 106 080

0

-9 106 080

2.1.1.5.6.1.1.1.12

139/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Monor Város Önkormányzata és intézményeinek (cégeinek) vagyon – és tevékenységi felelősség biztosítás vagyonérték aktualizálását követően az aktualizált önkormányzati ingatlan vagyonértékekre és a bevont KÖVÁL vagyonra vonatkozóan maximum 10 millió Ft-os éves biztosítási díjösszegig a biztosítás módosítást megkösse. A többlet díj forrása a működési tartalék.

0

-5 000 000

0

-5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.13

151/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által fenntartott Utcai Gondozó Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a feladat ellátásának finanszírozása érdekében 75.000,- Ft/hó, éves szinten 900.000,- Ft/év összegű támogatást építsen be az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe. Forrás a működési tartalék.

0

-240 000

0

-240 000

2.1.1.5.6.1.1.1.14

152/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Monor Város Önkormányzata között a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat feladatellátási támogatás emelésére vonatkozó kérelmét, és a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására Monor Város Önkormányzatával megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2023. évre vonatkozóan a szolgáltatás nyújtás ellenértékét bruttó 2.000.000,- Ft összegre emeli, melynek forrása a működési tartalék.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.15

158/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – támogatja a Monori Bölcsőde vezetőjének kérelmét, és 2023. május 1-jei hatállyal határozatlan időre 1 fő 4 órás konyhai kisegítő státusszal megemeli az intézmény engedélyezett létszámát.
Forrás a működési tartalék.

0

-1 028 300

0

-1 028 300

2.1.1.5.6.1.1.1.16

172/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 3.174.835,- Ft a működési tartalékra kerüljön.

0

3 174 835

0

3 174 835

2.1.1.5.6.1.1.1.17

174/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat új székhelyével, a Petőfi Sándor utca 27. szám alatti ingatlannal kapcsolatos felújítási, karbantartási munkálatokra, valamint az udvaron a dolgozók számára parkolóhelyek kialakítására 1,5 millió Forint keretösszeg kerüljön meghatározásra. Forrás a működési tartalék.

0

-1 500 000

0

-1 500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.18

273/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.

0

0

-2 616 631

-2 616 631

2.1.1.5.6.1.1.1.19

274/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tesz-Vesz Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi, és 0,5 fő takarító státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.

0

0

-3 186 649

-3 186 649

2.1.1.5.6.1.1.1.20

275/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét, és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023/2024. nevelési évre. Forrás a működési tartalék.

0

0

-2 616 631

-2 616 631

2.1.1.5.6.1.1.1.21

277/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – 2023. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg a Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.) engedélyezett létszámát:
Intézményvezető 1 fő, Intézményvezető-helyettes 2 fő, Óvodapedagógus 14 fő, Pedagógiai asszisztens 2 fő, Pedagógiai asszisztens 2023.08.01.-2024.08.31. időszakra 4 fő, Óvodatitkár 1 fő, Dajka 8 fő, Konyhai kisegítő 2 fő, Takarító 2 fő, Karbantartó 1 fő, Összesen 37 fő
VÁLTOZÁS: -1 fő vezető, +3 fő, +0,5 fő egyéb, +5 mFt dologi kiadás257/2023. (V. 25.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 213/2023. (V. 11.) számú határozatát:
- a Monori Szivárvány Óvodát (2200 Monor, Toldi u. 5.) 2023. július 31. napi hatállyal megszünteti, olyan módon, hogy az egyesítéssel 2023. augusztus 1. napi hatállyal a Monori Napsugár Óvodába (2200 Monor, Jászai M. tér 1.) beolvad,
- elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda megszüntető okiratát e módosított dátummal,
- jóváhagyja, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a gazdasági egység jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.
258/2023. (V. 25.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 214/2023. (V. 11.) számú határozatát:
- 2023. augusztus 1. napi hatállyal átszervezi a Monori Napsugár Óvodát (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.), miszerint a jelenlegi 4 óvodai csoport helyett 8 csoporttal működik tovább,
- a módosított dátummal, a módosító okiratban foglalt változásokkal egységes szerkezetben fogadja el a Monori Napsugár Óvoda alapító okiratát.

0

0

-10 641 268

-10 641 268

2.1.1.5.6.1.1.1.22

286/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy útstabilizálási munkálatokat végeztet a Strázsahegyen a rendelkezésre álló mart aszfaltból, és ehhez bruttó 2.260.600,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére, amennyiben a településrendezési szerződést meg tudják kötni Szabó Lászlóval. Ennek feltétele, hogy legyen tulajdonosi hozzájárulás minden érintett útszakaszra. Ha az aszfalt kevésnek bizonyul, ebben az esetben az utak közül az önkormányzati tulajdonúakat preferálják.

0

0

-2 260 600

-2 260 600

2.1.1.5.6.1.1.1.23

290/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az MVM Mobiliti Kft. 2 db elektromos-autó töltőberendezésünk határozatlan időtartamra vonatkozó publikus üzemeltetésére évi 132.000,- Ft,+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 167.640,- Ft üzemeltetési díj ajánlatát. Az ellátás folyamatos biztosítása érdekében felhatalmazza a MŰVÁK irodát, illetve a polgármestert az autótöltők üzemeltetési szerződésének megkötésére, továbbá megbízza a MŰVÁK irodát a fenntartási időszak végén (2023.08.09) az autótöltők záró beszámolójának elkészítésével. Forrása a működési céltartalék.

0

0

-167 640

-167 640

2.1.1.5.6.1.1.1.24

291/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
- Támogatja Seres Ildikó, 2200 Monor, Zólyom utca 27. sz. alatti lakos 5822 és 5823 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár rendezésére irányuló kérelmét.
- Felkéri a MÜVÁK Irodát, hogy rendelje meg a telekalakítási vázrajzot úgy, hogy amennyi területtel az 5823 hrsz.-ú ingatlan csökken a HÉSZ szerinti, Zólyom utcai útkialakítással, ugyanannyi terület kerüljön átadásra az 5822 hrsz.-ú ingatlanhól az 5823 hrsz.-ú ingatlan javára.
- Felhatalmazza a polgármestert, hogy a változási vázrajzot, valamint az értékkülönbözet nélküli telekhatár rendezési szerződést aláírja.
- A területrészek kölcsönös birtokba adásának határidejét 2024. június 30. napjában határozza meg,
- A birtokba adás feltétele, hogy az út céljára átadásra kerülő területről a tulajdonos az utcafronti kerítést, és az ott lévő közműveket áthelyezze, áthelyeztesse. A meglévő kerítés bontásának, áthelyezésének kártalanítására 1.293.000,- Ft összeget határoz meg. A közművek áthelyezését az áthelyezés számlával igazolt költségének megtérítésével kártalanítja.
- A fenti területrészek birtokba adását követően módosítja az 5822 hrsz.-ú ingatlanra fennálló bérleti szerződést az ingatlan területe vonatkozásában.

0

0

-2 293 000

-2 293 000

2.1.1.5.6.1.1.1.25

305/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycsaládosok Monori Egyesületének kérelmét, mely a részükre használatra átadott Monor, Petőfi S. utca 12. szám alatti épületben található 2 db helyiség és az érintett épületrész külső felújítására vonatkozik, oly módon támogatja, hogy a gyeprácsokat átadja beépítésre, és bruttó 600.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére a csapadékvíz elvezetése érdekében, ami az épült állagmegóvása miatt elengedhetetlen.

0

0

-600 000

-600 000

2.1.1.5.6.1.1.1.26

307/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy útstabilizálási munkálatokat végeztet aStrázsa-hegyen a rendelkezésre álló mart aszfaltból, és ehhez további bruttó 750.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére, mely a Magyar Közút N.Zrt. lebonyolítási díját és az egyszerűsített tervdokumentáció díját fedezi.

0

0

-750 000

-750 000

2.1.1.5.6.1.1.1.27

311/2023. (VII. 3.) KT határozat - /3/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Régió Lapkiadó Kft.-vel a Strázsa újság kiadására megkötött szerződés módosítást, mely a 2023. július 1-jétől bevezetésre kerülő, lapszámonként 27.284 Ft+5% ÁFA összegű EPR termékdíj Önkormányzatnak történő továbbszámlázására vonatkozik. Fedezete a működési tartalék.

0

0

-171 889

-171 889

2.1.1.5.6.1.1.1.28

313/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés Krúdy utcában található javítandó útszakasszal kapcsolatos tájékoztatását, továbbá megbízza az Intézményt az előterjesztésben leírt javítási munkák elvégzésével, és ehhez bruttó 400.000,- Ft-ot biztosít a működési tartalék terhére, valamint felkéri a MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg, hogy az utcában milyen módon lehetne megoldani a csapadékvíz elvezetést.

0

0

-400 000

-400 000

2.1.1.5.6.1.1.1.29

332/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatban a Polgármestert a szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék.
Ezen kívül tudomásul veszi az Okmányiroda elhelyezéséhez szükséges irodakonténerek bérlésével kapcsolatban a szerződés megkötését a MOBILBOX Kft.-vel, ennek költségkerete 5 millió Forint. Forrás a működési tartalék.
A beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb költségek (pl.: villanyszerelés, módosított kiviteli tervdokumentáció készítése, konténerek őrzése) forrása az Intézményi felújítási, karbantartási keret.

0

0

-5 000 000

-5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.30

340/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzati tulajdonú utak (13594/8 és 13594/31 hrsz.) vonatkozásában a Magócsi utca FGT Házak Szolgáltató Kft. kiviteleztetésében történő mart aszfaltosútstabilizálást (mechanikailag stabilizált útalap) a kapcsolódó munkáival együtt, a meglévő tervdokumentációban szereplő megoldással szemben. Támogatás esetén közútkezelői hozzájárulás kiadására kerül sor.341/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 13594/8 és 13594/31 hrsz.-ú önkormányzati utak stabilizációjához 1,5 millió Ft + ÁFA összeget biztosít a működési keret terhére.
A Magócsi utca egységes tulajdonviszonyainak kialakítása érdekében felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 13594/73 hrsz. alatti magánút tulajdonának átvétele kapcsán.

0

0

-1 905 000

-1 905 000

2.1.1.5.6.1.1.1.31

358/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évre évi bruttó 1,7 millió forint keretösszeget biztosít a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megbízási díjához, melynek forrása a működési tartalék.

0

0

-1 700 000

-1 700 000

2.1.1.5.6.1.1.1.32

Megítélt működési többlet támogatás (Uszoda működtetés) miatt Irányító szervi támogatás visszavonása - tartalékba helyezése

0

0

5 000 000

5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.33

Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP KFT - 2022.évi önk-i tám.túlkompenzáció visszautalása /253/2023. (V. 25.) KT határozat/

0

0

2 194 000

2 194 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

30 000 000

41 970 000

-275 600

41 694 400

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

2.1.1.5.6.1.1.2.2

121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része,
- a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.

0

11 970 000

0

11 970 000

 

Kossuth Óvoda - tornaterem árnyékolás - előirányzat átadás

0

0

-275 600

-275 600

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

1 044 200

101 536 543

253 498 803

355 035 346

2.1.1.5.6.1.1.3.1

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

1 044 200

1 044 200

0

1 044 200

2.1.1.5.6.1.1.3.2

Fejlesztési tartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából

0

100 000 000

0

100 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.3

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg
MVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás)
Bevont korábbi kifizetések:
-Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750
-Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950
-Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750
-Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500

0

10 267 950

0

10 267 950

2.1.1.5.6.1.1.3.4

Fejlesztési céltartalék 2022.évi szabad maradványból

0

2 724 393

0

2 724 393

2.1.1.5.6.1.1.3.5

162/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát a Ravatalozó előtt található térkövezett terület bővítésére. Felkéri a MŰVÁK Irodát, folytasson további egyeztetéseket az intézménnyel a pontos területről. A Képviselő-testület bruttó 3 millió Ft keretösszeget biztosít az üzemeltető KÖVÁL Monori Városüzemeltetés részére, melynek forrása a fejlesztési tartalék, és megbízza a feladat elvégzésével az intézményt.

0

-3 000 000

0

-3 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.6

170/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közvilágítás fejlesztési igények közül a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 tételszámú fejlesztések terveztetését támogatja bruttó 9.000.000,- Ft összeghatárig.
A jóváhagyott közvilágítás fejlesztések tervezése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson le a szolgáltatás beszerzésére, a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. része szerinti, meghívásos, egyfordulós pályázatot. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést.

0

-9 000 000

0

-9 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.7

224/2023. (V. 11.) KT határozat - /2/28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően rendeljen meg egy utcai szemetest „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott, a József Attila utca Kisfaludy utca kereszteződésében található mini parkba, valamint rendelje meg „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott grundpálya felett található elektromos kábel kiváltását.
A fentiekre bruttó 500.000 Ft keretösszeget biztosít, fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.3.8

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő) - Tervezés 2021.évi kiadás

0

0

3 807 460

3 807 460

2.1.1.5.6.1.1.3.9

287/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Balassi Bálint utcai burkolatsüllyedéssel kapcsolatos tájékoztatást és egyúttal tudomásul veszi és elfogadja a Laczkó Team Kft. bruttó 888.180,- forint kivitelezési díj ellenében történő megbízását.
A kivitelezési munka költségeinek forrása fejlesztési céltartalék.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, folytasson egyeztetést abban, hogy a burkolatsüllyedés kialakulásában megállapítható-e a DAKÖV Kft. felelőssége.

0

0

-888 180

-888 180

2.1.1.5.6.1.1.3.10

288/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monor, 6963 hrsz.-ú épülethez a pergola telepítésével kapcsolatban az Opensky Pergola Kft. nettó 9.975.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 12.668.250,- Ft végösszegű ajánlatát. A telepítés megrendelésére felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést. Forrás a fejlesztési céltartalék. Az előzetesen készült műszaki leírás díja nettó 20.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen 25.400,- Ft forrása is a fejlesztési céltartalék.

0

0

-12 693 650

-12 693 650

2.1.1.5.6.1.1.3.11

299/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és utólagosan jóváhagyja a szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó tájékoztatást.
VÁLTOZÁS: a lejáró kötvény összeg /686.320 eFt/ - az előiányzatosított lehívás /373.794.282 Ft/

0

0

312 525 718

312 525 718

2.1.1.5.6.1.1.3.12

332/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Monori Városháza épületében a födém megerősítésének kivitelezésével kapcsolatban a Polgármestert a szerződés megkötésére. Forrás a fejlesztési tartalék.
Ezen kívül tudomásul veszi az Okmányiroda elhelyezéséhez szükséges irodakonténerek bérlésével kapcsolatban a szerződés megkötését a MOBILBOX Kft.-vel, ennek költségkerete 5 millió Forint. Forrás a működési tartalék.
A beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb költségek (pl.: villanyszerelés, módosított kiviteli tervdokumentáció készítése, konténerek őrzése) forrása az Intézményi felújítási, karbantartási keret.

0

0

-30 000 000

-30 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.13

334/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Eclipse Smart City Rendszerház Kft. 1.689.410,- Ft+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 2.145.551,- Ft összegű árajánlatát a 8 db WIFI-s közvilágítás mérőkiolvasás kiépítésére és 2 db új körzetvezérlő telepítésére és megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a beszerzéssel kapcsolatos szerződés előkészítéséről és aláírásáról. Fedezete a fejlesztési kiadások tartaléka.

0

0

-2 145 551

-2 145 551

2.1.1.5.6.1.1.3.14

337/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Jászai Mari tér környezetében forgalomcsillapítási megoldások kidolgozására Vladár Zoltán egyéni vállalkozónak adott megbízást és a bruttó 195.000,- forint tervezői díjat. Fedezeteként a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.

0

0

-195 000

-195 000

2.1.1.5.6.1.1.3.15

338/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászai Mari térnek a Kistemplom utca és Hegedűs Gyula utca folytatásában lévő szakaszain 2-2 db burkolatból kiemelt, közúti gyalogos átvezetést kíván létesíteni Vladár Zoltán által készített tervdokumentáció alapján.
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői pályáztatás lefolytatásával, és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződés megkötésére. Felhatalmazza továbbá műszaki ellenőr megbízására.
A tervezői költségbecslés alapján bruttó 6.800.000,- forint keretösszeget biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

0

0

-6 800 000

-6 800 000

2.1.1.5.6.1.1.3.16

339/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyelőre a közlekedésbiztonsági fejlesztési csomag következő elemeit valósítja meg:
- Monor, Kistói úti aluljáró mindkét oldalának felszerelése interaktív sebesség-kijelző táblákkal (2 db interaktív sebesség kijelző tábla telepítése),
- Monor, Péteri utcán (Holdsugár utca) Tűzoltósággal átellenben a városba befelé tartó irányba interaktív sebesség-kijelző tábla telepítése (1 db interaktív sebesség kijelző tábla telepítése), és
- Monor, József Attila utcán a Gép utca előtti útszakasz, városba befelé tartó irányban veszélyt jelző, sebességcsökkentésre sarkalló, sárga lassító harántcsíkok felfestése (tartós, nem akusztikus burkolati jellel) .
A fejlesztési csomag többi elemére a szeptemberi testületi ülésen térjen vissza.
/1. Br. 5.915.660.- Ft, 2. Br. 3.968.750.- Ft, 3. Br. 227.584.- Ft/

0

0

-10 111 994

-10 111 994

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

105 000 000

105 000 000

0

105 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

95 000 000

95 000 000

0

95 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.1

MVÖ évvégi jutalom tartaléka

75 000 000

75 000 000

0

75 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.2

Napsugár Óvoda 2023.09.01. évi átadását követő kiadás növekedésre tartalék képzés

20 000 000

20 000 000

0

20 000 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

161 044 200

347 853 498

226 107 895

573 961 393

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

3 848 000

2 792 360

-1 050 000

1 742 360

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

3 848 000

3 848 000

0

3 848 000

2.1.1.5.6.2.1.2

81/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori József Attila Gimnázium diákcsere programját, 150.000,- Ft-ot biztosít az Oláh István Alapítványon keresztül, melynek forrása a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása után az általános tartalék.

0

-150 000

0

-150 000

2.1.1.5.6.2.1.3

183/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 350.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2023. december 31.

0

-350 000

0

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.4

189/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, mely a defibrillátorok karbantartása során elvégzett munkák 289.560,- Ft összegére vonatkozik. A Képviselő-testület ezzel az összeggel megemeli az Egyesület sportpálya üzemeltetéshez nyújtott támogatását. Forrás az általános tartalék.

0

-289 560

0

-289 560

2.1.1.5.6.2.1.5

190/2023. (IV. 20.) KT határozat - 2/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városban sorozatosan elkövetett rongálások felderítésében sikeresen eljáró két rendőr nyomozót fejenként nettó 100.000,- Ft összegű vásárlási utalvánnyal jutalmazza. Forrás az általános tartalék.

0

-266 080

0

-266 080

2.1.1.5.6.2.1.6

297/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 350.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Gazdakör szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, forrása az általános tartalék.

0

0

-350 000

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.7

300/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000,- Ft összeggel támogatja a Római Katolikus Egyházközség templombúcsú megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, forrása az általános tartalék.

0

0

-150 000

-150 000

2.1.1.5.6.2.1.8

351/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány 2022. évi beszámolóját, és támogatja az Alapítványt Támogatási Megállapodás keretében egyszeri 350.000,- Ft összeggel az általános tartalék terhére, amennyiben a Főállatorvos megvizsgálja, és a jogszabályi előírások tekintetében megfelelőnek találja a menhelyet.

0

0

-350 000

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.9

355/2023. (VII. 20.) KT határozat - /3/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2023. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.

0

0

-200 000

-200 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

16 848 000

15 792 360

-1 050 000

14 742 360

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

177 892 200

363 645 858

225 057 895

588 703 753

10. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

100 000

100 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

12 000

12 000

0

12 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

12 000

12 000

0

12 000

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

12 000

12 000

100 000

112 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

843 631

0

843 631

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

204 171 205

206 171 205

2 892 231

209 063 436

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

31 697 345

12 394 195

2 892 231

15 286 426

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

172 473 860

193 777 010

0

193 777 010

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

204 171 205

207 014 836

2 892 231

209 907 067

 

I. Bevételek összesen:

204 183 205

207 026 836

2 992 231

210 019 067

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

204 183 205

207 026 836

2 685 433

209 712 269

2.1.1.1

Személyi juttatás

159 262 142

161 032 054

2 311 440

163 343 494

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

24 219 063

24 449 151

305 191

24 754 342

2.1.1.3

Dologi kiadások

20 702 000

21 545 631

68 802

21 614 433

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

306 798

306 798

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

306 798

306 798

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

204 183 205

207 026 836

2 992 231

210 019 067

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

204 183 205

207 026 836

2 992 231

210 019 067

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-204 171 205

-207 014 836

-2 892 231

-209 907 067

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

204 171 205

207 014 836

2 892 231

209 907 067

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

11. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

12. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

100 000

100 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

2 962 995

2 962 995

0

2 962 995

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

2 962 995

2 962 995

0

2 962 995

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

2 962 995

2 962 995

100 000

3 062 995

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

845 595

0

845 595

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

182 156 478

182 156 478

3 186 649

185 343 127

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

54 723 968

38 881 934

3 186 649

42 068 583

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

127 432 510

143 274 544

0

143 274 544

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

182 156 478

183 002 073

3 186 649

186 188 722

 

I. Bevételek összesen:

185 119 473

185 965 068

3 286 649

189 251 717

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

184 992 473

185 838 068

2 763 512

188 601 580

2.1.1.1

Személyi juttatás

134 497 384

134 497 384

2 814 840

137 312 224

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

20 936 123

20 936 123

371 809

21 307 932

2.1.1.3

Dologi kiadások

29 558 966

30 404 561

-423 137

29 981 424

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

127 000

127 000

523 137

650 137

2.1.2.1

Beruházási kiadások

127 000

127 000

523 137

650 137

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

185 119 473

185 965 068

3 286 649

189 251 717

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

185 119 473

185 965 068

3 286 649

189 251 717

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-182 156 478

-183 002 073

-3 186 649

-186 188 722

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

182 156 478

183 002 073

3 186 649

186 188 722

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

12. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

13. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

100 000

100 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

10 000

10 000

0

10 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

10 000

0

10 000

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

10 000

100 000

110 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

731 574

0

731 574

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

206 453 431

206 453 431

2 616 631

209 070 062

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

64 588 741

46 946 712

2 616 631

49 563 343

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

141 864 690

159 506 719

0

159 506 719

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

206 453 431

207 185 005

2 616 631

209 801 636

 

I. Bevételek összesen:

206 463 431

207 195 005

2 716 631

209 911 636

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

206 463 431

207 195 005

2 675 131

209 870 136

2.1.1.1

Személyi juttatás

159 518 876

159 518 876

2 311 440

161 830 316

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

22 236 555

22 236 555

305 191

22 541 746

2.1.1.3

Dologi kiadások

24 708 000

25 439 574

58 500

25 498 074

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

41 500

41 500

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

41 500

41 500

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

206 463 431

207 195 005

2 716 631

209 911 636

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

206 463 431

207 195 005

2 716 631

209 911 636

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-206 453 431

-207 185 005

-2 616 631

-209 801 636

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

206 453 431

207 185 005

2 616 631

209 801 636

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

13. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

14. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

175 000

175 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

1 168 000

1 168 000

-372 379

795 621

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

1 168 000

1 168 000

-372 379

795 621

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 168 000

1 168 000

-197 379

970 621

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

708 910

0

708 910

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

139 017 530

139 017 530

41 202 504

180 220 034

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

42 284 340

30 359 156

14 200 873

44 560 029

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

96 733 190

108 658 374

27 001 631

135 660 005

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

139 017 530

139 726 440

41 202 504

180 928 944

 

I. Bevételek összesen:

140 185 530

140 894 440

41 005 125

181 899 565

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

140 058 530

140 767 440

40 397 125

181 164 565

2.1.1.1

Személyi juttatás

113 727 343

113 727 343

28 659 734

142 387 077

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

15 380 637

15 380 637

3 909 130

19 289 767

2.1.1.3

Dologi kiadások

10 950 550

11 659 460

7 828 261

19 487 721

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

127 000

127 000

608 000

735 000

2.1.2.1

Beruházási kiadások

127 000

127 000

608 000

735 000

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

140 185 530

140 894 440

41 005 125

181 899 565

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

140 185 530

140 894 440

41 005 125

181 899 565

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-139 017 530

-139 726 440

-41 202 504

-180 928 944

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

139 017 530

139 726 440

41 202 504

180 928 944

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

14. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

15. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

135 Monori Szivárvány Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

175 000

175 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

23 000

23 000

-9 000

14 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

23 000

23 000

-9 000

14 000

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

23 000

23 000

166 000

189 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

488 423

0

488 423

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

88 608 643

90 819 194

-30 561 236

60 257 958

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

28 545 813

23 315 117

-3 559 605

19 755 512

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

60 062 830

67 504 077

-27 001 631

40 502 446

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

88 608 643

91 307 617

-30 561 236

60 746 381

 

I. Bevételek összesen:

88 631 643

91 330 617

-30 395 236

60 935 381

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

88 631 643

91 330 617

-30 395 236

60 935 381

2.1.1.1

Személyi juttatás

67 552 733

69 508 973

-22 657 306

46 851 667

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

9 131 910

9 386 221

-3 054 930

6 331 291

2.1.1.3

Dologi kiadások

11 947 000

12 435 423

-4 683 000

7 752 423

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások

 

0

0

0

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

88 631 643

91 330 617

-30 395 236

60 935 381

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

88 631 643

91 330 617

-30 395 236

60 935 381

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-88 608 643

-91 307 617

30 561 236

-60 746 381

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

88 608 643

91 307 617

-30 561 236

60 746 381

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

15. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

16. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

100 000

100 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

11 236 900

11 236 900

0

11 236 900

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

0

20 000

1.4.3

Ellátási díjak

11 216 900

11 216 900

0

11 216 900

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

11 236 900

11 236 900

100 000

11 336 900

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

1 032 574

0

1 032 574

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

321 703 100

324 034 017

0

324 034 017

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

72 756 943

42 616 163

0

42 616 163

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

248 946 157

281 417 854

0

281 417 854

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

321 703 100

325 066 591

0

325 066 591

 

I. Bevételek összesen:

332 940 000

336 303 491

100 000

336 403 491

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

332 940 000

336 303 491

-170 555

336 132 936

2.1.1.1

Személyi juttatás

253 803 278

255 866 036

0

255 866 036

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

37 302 772

37 570 931

0

37 570 931

2.1.1.3

Dologi kiadások

41 833 950

42 866 524

-170 555

42 695 969

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

270 555

270 555

2.1.2.1

Beruházási kiadások

 

0

270 555

270 555

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

332 940 000

336 303 491

100 000

336 403 491

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

332 940 000

336 303 491

100 000

336 403 491

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-321 703 100

-325 066 591

0

-325 066 591

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

321 703 100

325 066 591

0

325 066 591

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

16. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

17. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

31 007 172

31 007 172

384 357

31 391 529

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

30 117 280

30 117 280

0

30 117 280

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

46 000

46 000

0

46 000

1.4.3

Ellátási díjak

25 865 172

25 865 172

0

25 865 172

1.4.4

Kiszámlázott áfa

4 206 108

4 206 108

0

4 206 108

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

61 124 452

61 124 452

384 357

61 508 809

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

1 065 604

0

1 065 604

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

177 604 626

186 839 170

0

186 839 170

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

110 231 426

100 708 776

0

100 708 776

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

67 373 200

86 130 394

0

86 130 394

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

177 604 626

187 904 774

0

187 904 774

 

I. Bevételek összesen:

238 729 078

249 029 226

384 357

249 413 583

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

236 996 286

247 296 434

384 357

247 680 791

2.1.1.1

Személyi juttatás

149 301 312

157 475 675

0

157 475 675

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 468 007

22 528 188

0

22 528 188

2.1.1.3

Dologi kiadások

66 226 967

66 226 967

100 000

66 326 967

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

1 065 604

284 357

1 349 961

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 732 792

1 732 792

0

1 732 792

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 732 792

1 732 792

0

1 732 792

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

238 729 078

249 029 226

384 357

249 413 583

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

238 729 078

249 029 226

384 357

249 413 583

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-177 604 626

-187 904 774

0

-187 904 774

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

177 604 626

187 904 774

0

187 904 774

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

17. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

18. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

100 000

100 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

5 088 123

5 088 123

0

5 088 123

1.4.1

Szolgáltatások értéke

353 870

353 870

0

353 870

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

4 488 108

4 488 108

0

4 488 108

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

246 145

246 145

0

246 145

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

5 088 123

5 088 123

100 000

5 188 123

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

982 214

0

982 214

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

51 115 504

51 115 504

0

51 115 504

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

17 801 794

17 283 794

0

17 283 794

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

33 313 710

33 831 710

0

33 831 710

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

51 115 504

52 097 718

0

52 097 718

 

I. Bevételek összesen:

56 203 627

57 185 841

100 000

57 285 841

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

51 005 345

51 987 559

100 000

52 087 559

2.1.1.1

Személyi juttatás

27 833 797

27 833 797

0

27 833 797

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

3 635 293

3 635 293

0

3 635 293

2.1.1.3

Dologi kiadások

19 536 255

20 518 469

-130 702

20 387 767

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

230 702

230 702

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 198 282

5 198 282

0

5 198 282

2.1.2.1

Beruházási kiadások

5 198 282

5 198 282

0

5 198 282

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

56 203 627

57 185 841

100 000

57 285 841

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

56 203 627

57 185 841

100 000

57 285 841

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-51 115 504

-52 097 718

0

-52 097 718

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

51 115 504

52 097 718

0

52 097 718

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

18. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

19. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

7 222 654

7 222 654

2 567 225

9 789 879

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

118 000

118 000

0

118 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

118 000

118 000

0

118 000

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

7 340 654

7 340 654

2 567 225

9 907 879

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

944 206

0

944 206

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

188 560 178

217 627 810

0

217 627 810

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

49 330 001

25 445 835

0

25 445 835

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

139 230 177

192 181 975

0

192 181 975

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

188 560 178

218 572 016

0

218 572 016

 

I. Bevételek összesen:

195 900 832

225 912 670

2 567 225

228 479 895

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

195 900 832

225 912 670

2 195 352

228 108 022

2.1.1.1

Személyi juttatás

150 244 751

175 968 318

0

175 968 318

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

24 089 081

27 433 146

0

27 433 146

2.1.1.3

Dologi kiadások

21 567 000

21 567 000

822 333

22 389 333

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

944 206

1 373 019

2 317 225

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

371 873

371 873

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

371 873

371 873

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

195 900 832

225 912 670

2 567 225

228 479 895

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

195 900 832

225 912 670

2 567 225

228 479 895

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-188 560 178

-218 572 016

0

-218 572 016

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

188 560 178

218 572 016

0

218 572 016

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

19. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

20. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

15 400 000

15 400 000

-7 700 000

7 700 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

332 685 318

332 685 318

0

332 685 318

1.4.1

Szolgáltatások értéke

147 607 495

147 607 495

0

147 607 495

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

2 963 208

2 963 208

0

2 963 208

1.4.3

Ellátási díjak

112 944 637

112 944 637

0

112 944 637

1.4.4

Kiszámlázott áfa

55 989 111

55 989 111

0

55 989 111

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

13 180 867

13 180 867

0

13 180 867

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

7 700 000

7 700 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

348 085 318

348 085 318

0

348 085 318

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

26 606 697

0

26 606 697

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

594 119 197

598 489 197

13 068 250

611 557 447

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

285 893 879

281 028 023

13 068 250

294 096 273

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

308 225 318

317 461 174

0

317 461 174

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

594 119 197

625 095 894

13 068 250

638 164 144

 

I. Bevételek összesen:

942 204 515

973 181 212

13 068 250

986 249 462

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

937 124 515

951 678 602

400 000

952 078 602

2.1.1.1

Személyi juttatás

322 715 909

322 715 909

0

322 715 909

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

51 710 620

51 710 620

0

51 710 620

2.1.1.3

Dologi kiadások

562 697 986

577 252 073

400 000

577 652 073

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 080 000

21 502 610

12 668 250

34 170 860

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 540 000

2 540 000

12 668 250

15 208 250

2.1.2.2

Felújítás

2 540 000

18 962 610

0

18 962 610

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

942 204 515

973 181 212

13 068 250

986 249 462

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

942 204 515

973 181 212

13 068 250

986 249 462

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-594 119 197

-625 095 894

-13 068 250

-638 164 144

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

594 119 197

625 095 894

13 068 250

638 164 144

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

20. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

21. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 964 149 321

2 181 025 455

29 048 181

2 210 073 636

 

Személyi juttatások

1 992 636 280

2 032 523 120

39 480 418

2 072 003 538

Közhatalmi bevételek

1 083 500 699

1 083 500 699

0

1 083 500 699

 

Munkaadót terhelő járulékok

293 344 511

298 567 395

4 442 720

303 010 115

Működési bevételek

520 063 416

523 238 251

1 812 621

525 050 872

 

Dologi kiadások

1 200 864 845

1 288 522 341

18 759 795

1 307 282 136

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

8 700 000

8 700 000

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

483 509 171

552 619 324

-23 827 230

528 792 094

 

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék

136 848 000

210 139 315

-28 165 308

181 974 007

Működési kv-i bevételek össz.:

3 567 713 436

3 787 764 405

39 560 802

3 827 325 207

 

Működési kv-i kiadások össz.:

3 997 381 807

4 199 259 180

38 855 703

4 238 114 883

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

0

705 099

0

 

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-429 668 371

-411 494 775

0

-410 789 676

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

 

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele - működési

429 668 371

541 048 975

0

541 048 975

 

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése

0

69 530 857

0

69 530 857

Központi-, irányítószervi támogatás

2 602 392 892

2 651 606 536

32 405 029

2 684 011 565

 

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

2 651 606 536

32 405 029

2 684 011 565

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-2 602 392 892

-2 651 606 536

-32 405 029

-2 684 011 565

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-2 602 392 892

-2 651 606 536

-32 405 029

-2 684 011 565

Működési finansz.bevételek össz.:

429 668 371

541 048 975

0

541 048 975

 

Működési finansz.kiadások össz.:

0

69 530 857

0

69 530 857

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

429 668 371

471 518 118

0

471 518 118

 

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Működési bevételek összesen:

3 997 381 807

4 328 813 380

39 560 802

4 368 374 182

 

Működési kiadások összesen:

3 997 381 807

4 268 790 037

38 855 703

4 307 645 740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

87 033 905

299 097 810

386 131 715

 

Beruházási kiadások

74 927 230

356 115 330

33 815 074

389 930 404

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

Felújítás

517 168 211

652 952 132

325 290 350

978 242 482

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék

41 044 200

153 506 543

253 223 203

406 729 746

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

15 121 950

87 033 905

299 097 810

386 131 715

 

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

633 139 641

1 162 574 005

612 328 627

1 774 902 632

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-618 017 691

-1 075 540 100

-313 230 817

-1 388 770 917

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

0

 

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

373 794 282

312 525 718

686 320 000

 

 

 

 

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

605 617 691

641 722 475

0

641 722 475

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

618 017 691

1 015 516 757

312 525 718

1 328 042 475

 

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

0

0

0

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

618 017 691

1 015 516 757

312 525 718

1 328 042 475

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

633 139 641

1 102 550 662

611 623 528

1 714 174 190

 

Felhalmozási kiadások összesen:

633 139 641

1 162 574 005

612 328 627

1 774 902 632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

4 630 521 448

5 431 364 042

651 184 330

6 082 548 372

 

Kiadások mindösszesen:

4 630 521 448

5 431 364 042

651 184 330

6 082 548 372

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 047 686 062

-1 487 034 875

-312 525 718

-1 799 560 593

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 047 686 062

1 487 034 875

312 525 718

1 799 560 593

 

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

0

21. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

 

22. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat 2023. évi közszolgálati létszámadatai

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Megjegyzés

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

110

Önkormányzat és szakfeladatai

 

 

 

 

 

 

Polgármester, alpolgármester

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Védőnők

11,00

11,00

0,00

11,00

 

 

Közalkalmazottak /mezőőrök/

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Rehab.állományú dolgozók

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

15,00

15,00

0,00

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Monori Polgármesteri Hivatal

 

 

 

 

 

 

Jegyző, aljegyző

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Irodavezetők

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Köztisztviselők: - ügyintéző

39,00

39,00

0,00

39,00

 

 

- ügykezelő

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Mt.hatálya alá tart.dolgozók

7,00

7,00

0,00

7,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

53,00

53,00

0,00

53,00

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Óvodák

 

 

 

 

 

131

Monori Kossuth Lajos Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

14,00

14,00

0,00

14,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

4,00

5,00

1,00

6,00

1 fő 2023.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

8,00

8,00

0,00

8,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Takarító

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

34,00

35,00

1,00

36,00

 

132

Monori Tesz-Vesz Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

11,00

11,00

0,00

11,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

3,00

1,00

4,00

1 fő 2023.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

6,00

6,00

0,00

6,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Takarító

1,50

1,50

0,50

2,00

0,5 fő 2023.08.31-ig

 

Karbantartó

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

26,50

26,50

1,50

28,00

 

133

Monori Petőfi Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

13,00

13,00

0,00

13,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

2,00

2,00

2,00

4,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

7,00

7,00

0,00

7,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Takarító

2,50

2,50

0,00

2,50

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

30,50

30,50

2,00

32,50

 

134

Monori Napsugár Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

1,00

3,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

7,00

7,00

7,00

14,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

3,00

3,00

6,00

2 fő 2023.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

4,00

4,00

4,00

8,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

1,00

1,00

2,00

 

 

Takarító

1,00

1,00

1,00

2,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

20,00

20,00

17,00

37,00

 

135

Monori Szivárvány Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

-2,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

5,00

5,00

-5,00

0,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

1,00

2,00

-2,00

0,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

3,00

3,00

-3,00

0,00

 

 

Óvodatitkár

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

0,50

0,50

-0,50

0,00

 

 

Takarító

0,50

0,50

-0,50

0,00

 

 

Karbantartó

0,50

0,50

-0,50

0,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

12,50

13,50

-13,50

0,00

 

130

Óvodák összesen

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

11,00

11,00

-1,00

10,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

50,00

50,00

2,00

52,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

13,00

15,00

5,00

20,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

28,00

28,00

1,00

29,00

 

 

Óvodatitkár

4,00

4,00

0,00

4,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

6,50

6,50

0,50

7,00

 

 

Takarító

6,50

6,50

1,00

7,50

 

 

Karbantartó

4,50

4,50

-0,50

4,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

123,50

125,50

8,00

133,50

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Monori Bölcsöde

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Kisgyermeknevelő

30,00

30,00

0,00

30,00

 

 

Bölcsődei dajka

8,00

8,00

0,00

8,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Takarító

0,00

0,50

0,00

0,50

 

 

Élelmezésben dolgozók

5,00

5,00

0,00

5,00

 

 

Összesen:

46,00

46,50

0,00

46,50

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Monori Gondozási Központ

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gondozónő

27,00

27,00

0,00

27,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Összesen:

32,00

32,00

0,00

32,00

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Könyvtáros

4,00

4,00

0,00

4,00

 

 

Takarító

0,50

0,50

0,00

0,50

 

 

Összesen:

5,50

5,50

0,00

5,50

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető- közös

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Adminisztrátor - közös

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Szociális asszisztens - közös

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Központ - Esetmenedzser

10,00

10,00

0,00

10,00

 

 

- Óvodai- és iskolai szociális segítő

10,00

10,00

0,00

10,00

 

 

- Családterapeuta

0,50

0,50

0,00

0,50

 

 

- Fejlesztő pedagógus

0,50

0,50

0,00

0,50

 

 

- Takarító

0,50

0,50

0,00

0,50

 

 

- Utcai szociális munka

0,50

0,50

0,00

0,50

 

 

Központ összesen:

22,00

22,00

0,00

22,00

 

 

Szolgálat - Családsegítő

12,00

12,00

0,00

12,00

 

 

Összesen:

37,00

37,00

0,00

37,00

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Kövál Monori Városüzemeltetés

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Ágazatvezető

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Igazgatás

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Városüzemeltetés

22,00

22,00

0,00

22,00

 

 

Uszoda

11,25

11,25

0,00

11,25

 

 

Élelmezés

31,50

31,50

0,00

31,50

 

 

Szociális feladat

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Temető

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Belső piac

1,50

1,50

0,00

1,50

 

 

Külső piac

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Egészségház

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

MÁV állomás

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Parkoló üzemeltetés

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Összesen:

78,25

78,25

0,00

78,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat összesen:

390,25

392,75

8,00

400,75

 

22. melléklet a 22/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

27. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

Cím

100 Monr Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

265 208 836

176 805 891

176 805 891

176 805 891

176 805 891

176 805 891

176 805 891

176 805 891

176 805 891

176 805 891

176 805 891

176 805 890

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

46 614 550

0

0

0

0

0

299 097 810

0

40 419 355

0

1.3

Közhatalmi bevételek

10 835 007

10 835 007

325 050 210

10 835 007

325 050 210

10 835 007

10 835 007

10 835 007

455 070 294

10 835 007

10 835 007

-108 350 071

1.4

Működési bevételek

43 754 239

43 754 239

43 754 239

43 754 239

43 754 240

43 754 239

43 754 240

43 754 239

43 754 240

43 754 239

43 754 240

43 754 239

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

7 700 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

686 320 000

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 182 771 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

223 667 630

223 667 630

223 667 631

223 667 630

223 667 631

223 667 630

223 667 631

223 667 630

223 667 631

223 667 630

223 667 631

223 667 630

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-223 667 630

-223 667 630

-223 667 631

-223 667 630

-223 667 631

-223 667 630

-223 667 631

-223 667 630

-223 667 631

-223 667 630

-223 667 631

-223 667 630

 

I. Bevételek mindösszesen:

1 502 569 532

231 395 137

599 924 890

231 395 137

1 232 930 341

231 395 137

231 395 138

231 395 137

974 728 235

231 395 137

271 814 493

112 210 058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

172 666 962

172 666 961

172 666 962

172 666 961

172 666 962

172 666 961

172 666 962

172 666 961

172 666 962

172 666 961

172 666 962

172 666 961

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

25 250 843

25 250 843

25 250 843

25 250 843

25 250 843

25 250 843

25 250 843

25 250 843

25 250 843

25 250 843

25 250 843

25 250 842

2.1.1.3

Dologi kiadások

108 940 178

108 940 178

108 940 178

108 940 178

108 940 178

108 940 178

108 940 178

108 940 178

108 940 178

108 940 178

108 940 178

108 940 178

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2.1.1.5.1

Elvonások

0

0

26 926 731

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 577

8 975 576

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

1 328 824

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

18 597 106

18 597 106

18 597 106

18 597 106

18 597 107

18 597 106

18 597 107

18 597 106

18 597 107

18 597 106

18 597 107

18 597 106

2.1.1.5.6

Tartalékok

49 058 646

49 058 646

49 058 646

49 058 646

49 058 646

49 058 646

49 058 646

49 058 646

49 058 646

49 058 646

49 058 646

49 058 647

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

19 496 520

19 496 520

19 496 520

19 496 520

58 489 561

97 482 601

97 482 601

58 489 561

2.1.2.2

Felújítás

0

0

48 912 124

48 912 124

48 912 124

48 912 124

48 912 124

48 912 124

146 736 372

244 560 621

195 648 496

97 824 249

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

69 530 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

223 667 630

223 667 630

223 667 631

223 667 630

223 667 631

223 667 630

223 667 631

223 667 630

223 667 631

223 667 630

223 667 631

223 667 630

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-223 667 630

-223 667 630

-223 667 631

-223 667 630

-223 667 631

-223 667 630

-223 667 631

-223 667 630

-223 667 631

-223 667 630

-223 667 631

-223 667 630

 

II. Kiadások mindösszesen:

447 625 666

378 094 808

453 933 664

435 982 509

455 479 031

455 479 029

455 479 031

455 479 029

592 296 320

729 113 607

680 201 484

543 384 194

 

Havi egyenleg /I. - II./:

1 054 943 866

-146 699 671

145 991 226

-204 587 372

777 451 310

-224 083 892

-224 083 893

-224 083 892

382 431 915

-497 718 470

-408 386 991

-431 174 136

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

1 054 943 866

908 244 195

1 054 235 421

849 648 049

1 627 099 359

1 403 015 467

1 178 931 574

954 847 682

1 337 279 597

839 561 127

431 174 136

0

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.