Adóhatósági irat hirdetményi közzététele

2023. augusztus 17., csütörtök, 08:25

Hirdetmény

 

 

Monor Város Önkormányzat Adóhatósága az alábbi hirdetményt teszi közzé:

Tárgy: adóhatósági irat hirdetményi közzététele

Ügyintéző: Jákfalvi Mariann

Tel.:06-29/612-321

A kifüggesztés/elektronikus közzététel napja: 2023.08.17.

 

Jelen hirdetményi közzététellel érintett irat:

sz.

Irat száma

Tárgy

Adózó neve

1.

28/7350-3/2023

Építményadó

Sövény Gábor

Felhívom Adózó figyelmét, hogy fenti adóhatósági irat kézbesítése – kézbesítési meghatalmazott hiányában - akadályba ütközött. Az iratot Adózó vagy képviselője hivatalunk 2200 Monor Kossuth Lajos utca 78-80. szám alatti 111. irodájában veheti át.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.) 76.§ (3) bek. b) pontja szerint ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Intézkedésem az Air. 76.§, 77/A.§, valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet 26.§-án alapul.

 

Monor, 2023. augusztus 17.

 

    dr. Urbán Hajnalka

                                                                                                   jegyző megbízásából

 

                                                                                                     Jákfalvi Mariann

                                                                                                    adóügyi ügyintéző