Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. június 19., hétfő, 16:37

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 66. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő–testület feladat- és hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben átruházott hatáskörben a polgármester a feladat– és hatáskör címzettje:)

a) a külön önkormányzati rendeletben meghatározott – a 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott települési létfenntartási támogatás, köztemetés és települési temetési támogatás megállapításával kapcsolatos döntési hatáskör vonatkozásában.”

(2) A Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 66. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő–testület feladat- és hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben átruházott hatáskörben az Emberi Erőforrások Bizottsága a feladat– és hatáskör címzettje:)

a) a külön önkormányzati rendeletben meghatározott – a 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott – a települési ápolási támogatás, települési gyógyszertámogatás, és az önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdésében meghatározott összeghatár alatti települési gyermeknevelési támogatás, szociális étkezés személyi térítési díjának mérséklése, vagy elengedése, menzatérítés, karácsonyi támogatás megállapításával kapcsolatos döntési jogkör vonatkozásában,”

(3) A Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 66. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő–testület feladat- és hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben átruházott hatáskörben az Emberi Erőforrások Bizottsága a feladat– és hatáskör címzettje:)

e) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésében meghatározott magánszemélyeket terhelő útépítési és közművesítési hozzájárulás megfizetési kötelezettség alól - a 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott jövedelmi feltételek fennállása esetén megállapítható - részben vagy egészben történő mentesítéssel kapcsolatos döntési jogkör vonatkozásában.”

(4) A Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 66. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő–testület feladat- és hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben átruházott hatáskörben a Jegyző a feladat– és hatáskör címzettje:)

b) a külön önkormányzati rendeletben meghatározott – a 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott települési lakásfenntartási támogatás megállapításával kapcsolatos döntési hatáskör vonatkozásában.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Monor, 2023. június 15.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Végső előterjesztői indokolás

A Szociális törvény korábbi szabályozása módosult azzal, hogy a köztemetés rendelkezési hatáskörét a Képviselő-testülethez rendelte, melynek további polgármesteri hatáskörben történő ellátásához szükséges ezen hatáskör átruházásnak az önkormányzati rendeletben történő rögzítése, egyidejűleg pedig e rendelet szövegében átvezetésre kerülnek az új szociális rendelet hivatkozásai is.