Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. június 19., hétfő, 16:28

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének)

a) költségvetési kiadási összegét 5.361.833.185,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 3.874.798.310,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -1.487.034.875,- Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének)

a) finanszírozási kiadási összegét 69.530.857,- Ft-ban

b) finanszírozási bevételi összegét 1.556.565.732,- Ft-ban

c) finanszírozási egyenlegét 1.487.034.875,- Ft-ban állapítja meg.”

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

a) Költségvetési bevételek 3.874.798.310,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 1.556.565.732,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 5.431.364.042,- Ft

d) Költségvetési kiadások 5.361.833.185,- Ft

e) Finanszírozási kiadások 69.530.857,- Ft

f) Kiadások mindösszesen 5.431.364.042,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.487.034.875,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.487.034.875,- Ft”

2. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Monor, 2023. június 15.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

  1. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

 

1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 964 149 321

2 145 953 599

35 071 856

2 181 025 455

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

15 121 950

71 911 955

87 033 905

1.3

Közhatalmi bevételek

1 083 500 699

1 083 500 699

0

1 083 500 699

1.4

Működési bevételek

520 063 416

520 063 416

3 174 835

523 238 251

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 582 835 386

3 764 639 664

110 158 646

3 874 798 310

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

12 400 000

361 394 282

373 794 282

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

1 035 286 062

147 485 388

1 182 771 450

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

2 602 392 892

2 621 863 614

29 742 922

2 651 606 536

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

982 156 530

820 044 974

9 608 851

829 653 825

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

1 620 236 362

1 801 818 640

20 134 071

1 821 952 711

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-2 602 392 892

-2 621 863 614

-29 742 922

-2 651 606 536

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 047 686 062

508 879 670

1 556 565 732

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 630 521 448

4 812 325 726

619 038 316

5 431 364 042

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

4 038 426 007

4 220 230 285

132 535 438

4 352 765 723

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 992 636 280

2 009 867 007

22 656 113

2 032 523 120

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

293 344 511

295 584 506

2 982 889

298 567 395

2.1.1.3

Dologi kiadások

1 200 864 845

1 200 864 845

87 657 496

1 288 522 341

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

524 553 371

686 886 927

19 238 940

706 125 867

2.1.1.5.1

Elvonások

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

12 048 000

12 048 000

2 009 810

14 057 810

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

226 906 248

226 906 248

-6 190 972

220 715 276

2.1.1.5.6

Tartalékok

177 892 200

340 225 756

23 420 102

363 645 858

2.1.2

Felhalmozási kiadások

592 095 441

592 095 441

416 972 021

1 009 067 462

2.1.2.1

Beruházási kiadások

74 927 230

74 927 230

281 188 100

356 115 330

2.1.2.2

Felújítás

517 168 211

517 168 211

135 783 921

652 952 132

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

4 630 521 448

4 812 325 726

549 507 459

5 361 833 185

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

69 530 857

69 530 857

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

2 621 863 614

29 742 922

2 651 606 536

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

820 044 974

9 608 851

829 653 825

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 801 818 640

20 134 071

1 821 952 711

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-2 602 392 892

-2 621 863 614

-29 742 922

-2 651 606 536

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

69 530 857

69 530 857

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 630 521 448

4 812 325 726

619 038 316

5 431 364 042

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-1 047 686 062

-1 047 686 062

-439 348 813

-1 487 034 875

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

1 047 686 062

1 047 686 062

439 348 813

1 487 034 875

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

2. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. . .../

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 910 268 495

2 092 072 773

35 071 856

2 127 144 629

251 000

251 000

0

251 000

53 629 826

53 629 826

0

53 629 826

1 964 149 321

2 145 953 599

35 071 856

2 181 025 455

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

15 121 950

71 911 955

87 033 905

0

0

0

0

0

0

0

0

15 121 950

15 121 950

71 911 955

87 033 905

1.3

Közhatalmi bevételek

1 083 300 699

1 083 300 699

0

1 083 300 699

200 000

200 000

0

200 000

0

0

0

0

1 083 500 699

1 083 500 699

0

1 083 500 699

1.4

Működési bevételek

110 708 800

110 708 800

3 174 835

113 883 635

25 933 000

25 933 000

0

25 933 000

383 421 616

383 421 616

0

383 421 616

520 063 416

520 063 416

3 174 835

523 238 251

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 119 399 944

3 301 204 222

110 158 646

3 411 362 868

26 384 000

26 384 000

0

26 384 000

437 051 442

437 051 442

0

437 051 442

3 582 835 386

3 764 639 664

110 158 646

3 874 798 310

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

12 400 000

361 394 282

373 794 282

0

0

0

0

0

0

0

0

12 400 000

12 400 000

361 394 282

373 794 282

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

1 035 286 062

105 635 641

1 140 921 703

0

0

7 600 319

7 600 319

0

0

34 249 428

34 249 428

1 035 286 062

1 035 286 062

147 485 388

1 182 771 450

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

448 883 000

448 883 000

0

448 883 000

2 153 509 892

2 172 980 614

29 742 922

2 202 723 536

2 602 392 892

2 621 863 614

29 742 922

2 651 606 536

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

224 302 280

210 674 120

0

210 674 120

757 854 250

609 370 854

9 608 851

618 979 705

982 156 530

820 044 974

9 608 851

829 653 825

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

1 395 655 642

1 563 609 760

20 134 071

1 583 743 831

1 620 236 362

1 801 818 640

20 134 071

1 821 952 711

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 047 686 062

467 029 923

1 514 715 985

448 883 000

448 883 000

7 600 319

456 483 319

2 153 509 892

2 172 980 614

63 992 350

2 236 972 964

3 650 078 954

3 669 549 676

538 622 592

4 208 172 268

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 167 086 006

4 348 890 284

577 188 569

4 926 078 853

475 267 000

475 267 000

7 600 319

482 867 319

2 590 561 334

2 610 032 056

63 992 350

2 674 024 406

7 232 914 340

7 434 189 340

648 781 238

8 082 970 578

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

993 202 747

1 155 536 303

77 365 379

1 232 901 682

466 927 000

466 927 000

7 600 319

474 527 319

2 578 296 260

2 597 766 982

47 569 740

2 645 336 722

4 038 426 007

4 220 230 285

132 535 438

4 352 765 723

2.1.1.1

Személyi juttatások

104 120 755

104 120 755

200 000

104 320 755

350 058 000

350 058 000

0

350 058 000

1 538 457 525

1 555 688 252

22 456 113

1 578 144 365

1 992 636 280

2 009 867 007

22 656 113

2 032 523 120

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

12 880 450

12 880 450

66 080

12 946 530

50 354 000

50 354 000

0

50 354 000

230 110 061

232 350 056

2 916 809

235 266 865

293 344 511

295 584 506

2 982 889

298 567 395

2.1.1.3

Dologi kiadások

327 669 171

327 669 171

59 870 169

387 539 340

63 467 000

63 467 000

7 600 319

71 067 319

809 728 674

809 728 674

20 187 008

829 915 682

1 200 864 845

1 200 864 845

87 657 496

1 288 522 341

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

0

0

0

0

0

0

0

0

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

521 505 371

683 838 927

17 229 130

701 068 057

3 048 000

3 048 000

0

3 048 000

0

0

2 009 810

2 009 810

524 553 371

686 886 927

19 238 940

706 125 867

2.1.1.5.1

Elvonások

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

0

0

0

0

0

0

0

0

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

3 048 000

3 048 000

0

3 048 000

0

0

2 009 810

2 009 810

12 048 000

12 048 000

2 009 810

14 057 810

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

226 906 248

226 906 248

-6 190 972

220 715 276

0

0

0

0

0

0

0

0

226 906 248

226 906 248

-6 190 972

220 715 276

2.1.1.5.6

Tartalékok

177 892 200

340 225 756

23 420 102

363 645 858

0

0

0

0

0

0

0

0

177 892 200

340 225 756

23 420 102

363 645 858

2.1.2

Felhalmozási kiadások

571 490 367

571 490 367

400 549 411

972 039 778

8 340 000

8 340 000

0

8 340 000

12 265 074

12 265 074

16 422 610

28 687 684

592 095 441

592 095 441

416 972 021

1 009 067 462

2.1.2.1

Beruházási kiadások

56 862 156

56 862 156

281 188 100

338 050 256

8 340 000

8 340 000

0

8 340 000

9 725 074

9 725 074

0

9 725 074

74 927 230

74 927 230

281 188 100

356 115 330

2.1.2.2

Felújítás

514 628 211

514 628 211

119 361 311

633 989 522

0

0

0

0

2 540 000

2 540 000

16 422 610

18 962 610

517 168 211

517 168 211

135 783 921

652 952 132

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 564 693 114

1 727 026 670

477 914 790

2 204 941 460

475 267 000

475 267 000

7 600 319

482 867 319

2 590 561 334

2 610 032 056

63 992 350

2 674 024 406

4 630 521 448

4 812 325 726

549 507 459

5 361 833 185

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

69 530 857

69 530 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 530 857

69 530 857

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

2 621 863 614

29 742 922

2 651 606 536

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 621 863 614

29 742 922

2 651 606 536

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

820 044 974

9 608 851

829 653 825

0

0

0

0

0

0

0

0

982 156 530

820 044 974

9 608 851

829 653 825

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 801 818 640

20 134 071

1 821 952 711

0

0

0

0

0

0

0

0

1 620 236 362

1 801 818 640

20 134 071

1 821 952 711

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

2 602 392 892

2 621 863 614

99 273 779

2 721 137 393

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 621 863 614

99 273 779

2 721 137 393

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 167 086 006

4 348 890 284

577 188 569

4 926 078 853

475 267 000

475 267 000

7 600 319

482 867 319

2 590 561 334

2 610 032 056

63 992 350

2 674 024 406

7 232 914 340

7 434 189 340

648 781 238

8 082 970 578

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

1 554 706 830

1 574 177 552

-367 756 144

1 206 421 408

-448 883 000

-448 883 000

-7 600 319

-456 483 319

-2 153 509 892

-2 172 980 614

-63 992 350

-2 236 972 964

-1 047 686 062

-1 047 686 062

-439 348 813

-1 487 034 875

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-1 554 706 830

-1 574 177 552

367 756 144

-1 206 421 408

448 883 000

448 883 000

7 600 319

456 483 319

2 153 509 892

2 172 980 614

63 992 350

2 236 972 964

1 047 686 062

1 047 686 062

439 348 813

1 487 034 875

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. . .../

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 861 201 695

2 043 005 973

35 071 856

2 078 077 829

49 066 800

49 066 800

0

49 066 800

0

0

0

0

1 910 268 495

2 092 072 773

35 071 856

2 127 144 629

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

15 121 950

71 911 955

87 033 905

0

0

0

0

0

0

0

0

15 121 950

15 121 950

71 911 955

87 033 905

1.3

Közhatalmi bevételek

1 083 300 699

1 083 300 699

0

1 083 300 699

0

0

0

0

0

0

0

0

1 083 300 699

1 083 300 699

0

1 083 300 699

1.4

Működési bevételek

72 608 800

72 608 800

3 174 835

75 783 635

0

0

0

0

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

110 708 800

110 708 800

3 174 835

113 883 635

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 032 233 144

3 214 037 422

110 158 646

3 324 196 068

49 066 800

49 066 800

0

49 066 800

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

3 119 399 944

3 301 204 222

110 158 646

3 411 362 868

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

12 400 000

361 394 282

373 794 282

0

0

0

0

0

0

0

0

12 400 000

12 400 000

361 394 282

373 794 282

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

1 035 286 062

80 502 487

1 115 788 549

0

0

0

0

0

0

25 133 154

25 133 154

1 035 286 062

1 035 286 062

105 635 641

1 140 921 703

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 047 686 062

441 896 769

1 489 582 831

0

0

0

0

0

0

25 133 154

25 133 154

1 047 686 062

1 047 686 062

467 029 923

1 514 715 985

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 079 919 206

4 261 723 484

552 055 415

4 813 778 899

49 066 800

49 066 800

0

49 066 800

38 100 000

38 100 000

25 133 154

63 233 154

4 167 086 006

4 348 890 284

577 188 569

4 926 078 853

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

944 135 947

1 106 469 503

77 365 379

1 183 834 882

49 066 800

49 066 800

0

49 066 800

0

0

0

0

993 202 747

1 155 536 303

77 365 379

1 232 901 682

2.1.1.1

Személyi juttatások

63 826 442

63 826 442

200 000

64 026 442

40 294 313

40 294 313

0

40 294 313

0

0

0

0

104 120 755

104 120 755

200 000

104 320 755

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

7 536 633

7 536 633

66 080

7 602 713

5 343 817

5 343 817

0

5 343 817

0

0

0

0

12 880 450

12 880 450

66 080

12 946 530

2.1.1.3

Dologi kiadások

324 240 501

324 240 501

59 870 169

384 110 670

3 428 670

3 428 670

0

3 428 670

0

0

0

0

327 669 171

327 669 171

59 870 169

387 539 340

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

0

0

0

0

0

0

0

0

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

521 505 371

683 838 927

17 229 130

701 068 057

0

0

0

0

0

0

0

0

521 505 371

683 838 927

17 229 130

701 068 057

2.1.1.5.1

Elvonások

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

0

0

0

0

0

0

0

0

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

226 906 248

226 906 248

-6 190 972

220 715 276

0

0

0

0

0

0

0

0

226 906 248

226 906 248

-6 190 972

220 715 276

2.1.1.5.6

Tartalékok

177 892 200

340 225 756

23 420 102

363 645 858

0

0

0

0

0

0

0

0

177 892 200

340 225 756

23 420 102

363 645 858

2.1.2

Felhalmozási kiadások

533 390 367

533 390 367

375 416 257

908 806 624

0

0

0

0

38 100 000

38 100 000

25 133 154

63 233 154

571 490 367

571 490 367

400 549 411

972 039 778

2.1.2.1

Beruházási kiadások

56 862 156

56 862 156

281 188 100

338 050 256

0

0

0

0

0

0

0

0

56 862 156

56 862 156

281 188 100

338 050 256

2.1.2.2

Felújítás

476 528 211

476 528 211

94 228 157

570 756 368

0

0

0

0

38 100 000

38 100 000

25 133 154

63 233 154

514 628 211

514 628 211

119 361 311

633 989 522

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 477 526 314

1 639 859 870

452 781 636

2 092 641 506

49 066 800

49 066 800

0

49 066 800

38 100 000

38 100 000

25 133 154

63 233 154

1 564 693 114

1 727 026 670

477 914 790

2 204 941 460

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

69 530 857

69 530 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 530 857

69 530 857

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

2 621 863 614

29 742 922

2 651 606 536

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 621 863 614

29 742 922

2 651 606 536

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

820 044 974

9 608 851

829 653 825

0

0

0

0

0

0

0

0

982 156 530

820 044 974

9 608 851

829 653 825

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 801 818 640

20 134 071

1 821 952 711

0

0

0

0

0

0

0

0

1 620 236 362

1 801 818 640

20 134 071

1 821 952 711

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

2 602 392 892

2 621 863 614

99 273 779

2 721 137 393

0

0

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 621 863 614

99 273 779

2 721 137 393

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 079 919 206

4 261 723 484

552 055 415

4 813 778 899

49 066 800

49 066 800

0

49 066 800

38 100 000

38 100 000

25 133 154

63 233 154

4 167 086 006

4 348 890 284

577 188 569

4 926 078 853

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

1 554 706 830

1 574 177 552

-342 622 990

1 231 554 562

0

0

0

0

0

0

-25 133 154

-25 133 154

1 554 706 830

1 574 177 552

-367 756 144

1 206 421 408

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-1 554 706 830

-1 574 177 552

342 622 990

-1 231 554 562

0

0

0

0

0

0

25 133 154

25 133 154

-1 554 706 830

-1 574 177 552

367 756 144

-1 206 421 408

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

394 704 113

408 332 273

0

408 332 273

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

598 567 080

672 720 724

0

672 720 724

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

662 860 953

751 106 427

20 134 071

771 240 498

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

41 982 823

42 722 823

0

42 722 823

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

158 746 326

163 783 326

0

163 783 326

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

0

14 937 785

14 937 785

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 856 861 295

2 038 665 573

35 071 856

2 073 737 429

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.3.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

0

0

0

1.1.3.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

0

0

0

1.1.3.3.3

Bursa ösztöndíj

0

0

0

0

1.1.3.3.4

Nyári diákmunka támogatása

0

0

0

0

1.1.3.3.5

TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/

4 340 400

4 340 400

0

4 340 400

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

4 340 400

4 340 400

0

4 340 400

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 861 201 695

2 043 005 973

35 071 856

2 078 077 829

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.2.1.1

VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ?
- Er.ei. - Önerő maradványból
- 2.sz.ei.mód. - támogatás beemelése
365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).

15 121 950

15 121 950

0

15 121 950

 

-

0

0

0

0

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

15 121 950

15 121 950

0

15 121 950

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.2.2.1

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg
MVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás)
Bevont korábbi kifizetések:
-Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750
-Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950
-Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750
-Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500

0

0

46 614 550

46 614 550

1.2.2.2

VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 -„A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekt - pótlólagos támogatás

0

0

25 297 405

25 297 405

 

-

0

0

0

0

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

71 911 955

71 911 955

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

15 121 950

15 121 950

71 911 955

87 033 905

1.3

Közhatalmi bevételek

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

978 800 699

978 800 699

0

978 800 699

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

976 800 699

976 800 699

0

976 800 699

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

0

0

0

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

1 083 300 699

1 083 300 699

0

1 083 300 699

1.4

Működési bevételek

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

4 168 800

0

4 168 800

1.4.7

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

3 174 835

3 174 835

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

72 608 800

72 608 800

3 174 835

75 783 635

1.5

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

0

0

0

1.5.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése

0

0

0

0

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

0

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.4

Támogatások

0

0

0

0

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

0

1.7.2.2

Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

3 032 233 144

3 214 037 422

110 158 646

3 324 196 068

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

12 400 000

361 394 282

373 794 282

1.8.1.2.1

332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.

12 400 000

12 400 000

0

12 400 000

1.8.1.2.2

61/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott, „Külterületi utak felújítása Monoron 2021” című projekt megvalósítása érdekében biztosítja a hiányzó önerőt, 452.188 Ft-ot. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

0

452 188

452 188

1.8.1.2.3

64/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út, Zólyom utca és Péteri út közötti szakaszának felújítása érdekében a kivitelezésre előzetesen bruttó 25.157.488 Ft-ot biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

0

25 157 488

25 157 488

1.8.1.2.4

80/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Strázsa újság kiadására vonatkozóan az előterjesztésben szereplő 1. ajánlatot, melynek összege havi nettó 794.250,- Ft, bruttó 833.963,- Ft. A többlet költség forrása a kötvény.

0

0

1 667 930

1 667 930

1.8.1.2.5

97/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „Monor Város Települési Szennyvízkezelési Programjának készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésétől számított legfeljebb 45 munkanapon belül” megnevezésű pályázat kiírásra került.
A pályázat nyertes ajánlatának a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a Productus Környezetvédelmi Műszaki Tanácsadói Szolgáltató Bt. (7695 Óbánya, Fő u. 21.), bruttó 1.841.500,- Ft összegű ajánlatát nyilvánítja. Egyúttal felhatalmazza Monor Város Polgármesterét, hogy a nyertes pályázóval a szerződést aláírja. Forrás a kötvény működésre is fordítható része.

0

0

1 841 500

1 841 500

1.8.1.2.6

104/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi városi nagyrendezvények költségeinek finanszírozására 22.430.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezete a kötvény működésre is fordítható része. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel szerződést kössön.

0

0

28 486 100

28 486 100

1.8.1.2.7

120/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fejlesztési és beruházási munkák alábbi besorolását:
2. A 2023. évi költségvetésbe beépíti, forrás a kötvény működésre is felhasználható része:

0

0

273 128 000

273 128 000

1.8.1.2.8

121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része,
- a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.

0

0

13 340 000

13 340 000

1.8.1.2.9

143/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a MÜVÁK Irodát, hogy folytasson tárgyalásokat a 067/1 hrsz.-ú, 5302 m2 területű, rét művelési ágú ingatlan tulajdonosaival a terület megvásárlása érdekében.
Amennyiben maximum 4 MFt vételárban sikerül megállapodni a tulajdonosokkal, felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Forrás a kötvény fejlesztésre fordítható része.

0

0

4 000 000

4 000 000

1.8.1.2.10

191/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekttel kapcsolatban a fürdő épületének kivitelezéséhez 13.321.076 Ft-ot összegű plusz önerőt biztosít. Forrás a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.192/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása” (EKR000131122023) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2023. április 18-án készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza:
5.
A fedezet összege nettó 30.408.252,- Ft, bruttó 38.618.881 Ft összeggel megemelésre kerül, ennek forrása: 25.297.405 Ft a projekt költségvetése, valamint 13.321.076 Ft a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

0

13 321 076

13 321 076

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

1 035 286 062

80 502 487

1 115 788 549

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

429 668 371

429 668 371

69 530 857

499 199 228

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

605 617 691

605 617 691

10 971 630

616 589 321

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 047 686 062

441 896 769

1 489 582 831

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 079 919 206

4 261 723 484

552 055 415

4 813 778 899

5. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

1.4.2.1

Bérbeadásból származó bevételek

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

1.4.2.2

Egyéb szolgáltatások bevétele

0

0

0

0

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.4.1

Üzemeltetésből származó bevétel egyéb

6 500 000

6 500 000

0

6 500 000

1.4.4.2

Osztalékbevétel

0

0

0

0

1.4.4.3

Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.4.4.4

-

0

0

0

0

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

4 168 800

0

4 168 800

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/

0

0

0

0

1.4.8

Kamatbevételek /408/

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

1.4.8.1

ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

3 174 835

3 174 835

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Műk.bevét.össz.:

72 608 800

72 608 800

3 174 835

75 783 635

6. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1

A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

 

Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

114 105 243

114 105 243

0

114 105 243

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/

22 521 200

22 521 200

0

22 521 200

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

53 347 800

53 347 800

0

53 347 800

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

8 564 310

8 564 310

0

8 564 310

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

29 671 933

29 671 933

0

29 671 933

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

53 118 800

53 118 800

0

53 118 800

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

53 118 800

53 118 800

0

53 118 800

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

 

 

 

- V. Beszámítás

 

0

 

0

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

2 899 350

2 899 350

0

2 899 350

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 899 350

2 899 350

0

2 899 350

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

I.1. összesen:

394 704 113

408 332 273

0

408 332 273

B111

I. Összesen:

394 704 113

408 332 273

0

408 332 273

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

496 488 240

564 758 824

0

564 758 824

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

93 561 000

98 598 900

0

98 598 900

1.1.3.1.2.4

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz

8 517 840

9 363 000

0

9 363 000

1.1.3.1.2.4.1

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

8 517 840

9 363 000

0

9 363 000

1.1.3.1.2.4.1.1

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

6 547 660

7 196 000

0

7 196 000

1.1.3.1.2.4.1.2

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.2.4.1.3

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

1 970 180

2 167 000

0

2 167 000

1.1.3.1.2.4.2

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

0

0

0

B112

II. Összesen:

598 567 080

672 720 724

0

672 720 724

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

19 470 722

20 134 071

39 604 793

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

0

0

0

0

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

0

0

0

0

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

166 446 921

193 627 200

0

193 627 200

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

48 212 036

55 723 200

0

55 723 200

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

50 861 685

61 008 150

0

61 008 150

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

10 776 260

11 623 060

0

11 623 060

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

49 604 910

57 509 000

0

57 509 000

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

3 674 190

4 142 190

0

4 142 190

1.1.3.1.3.3.6

n) Demens személyek nappali ellátása

3 317 840

3 621 600

0

3 621 600

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

266 326 892

276 752 285

0

276 752 285

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

107 984 997

118 410 390

0

118 410 390

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

158 341 895

158 341 895

0

158 341 895

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 358 440

3 358 440

0

3 358 440

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

3 358 440

3 358 440

0

3 358 440

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

226 728 700

257 897 780

0

257 897 780

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

222 536 700

253 705 780

0

253 705 780

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

4 192 000

4 192 000

0

4 192 000

B113

III. Összesen:

662 860 953

751 106 427

20 134 071

771 240 498

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

41 982 823

42 722 823

0

42 722 823

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

41 982 823

42 722 823

0

42 722 823

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

0

0

0

0

B114

IV. Összesen:

41 982 823

42 722 823

0

42 722 823

 

2.melléklet összesen:

1 698 114 969

1 874 882 247

20 134 071

1 895 016 318

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2

A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.1.1

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

40 156 456

45 193 456

0

45 193 456

1.1.3.2.1.2

Energgia-áremelkedés miatti támogatás

109 121 888

109 121 888

0

109 121 888

1.1.3.2.1.3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

9 467 982

9 467 982

0

9 467 982

 

-

0

0

0

0

B115

I. összesen:

158 746 326

163 783 326

0

163 783 326

1.1.3.2.3

III. Elszámolásból származó bevételek

 

 

 

 

1.1.3.2.3.1

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján

0

0

14 937 785

14 937 785

 

-

0

0

0

0

B116

III. összesen:

0

0

14 937 785

14 937 785

 

3.melléklet összesen:

158 746 326

163 783 326

14 937 785

178 721 111

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

1 856 861 295

2 038 665 573

35 071 856

2 073 737 429

7. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások

56 862 156

56 862 156

281 188 100

338 050 256

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

19 212 598

19 212 598

37 943 386

57 155 984

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

25 560 752

25 560 752

177 228 346

202 789 098

2.1.2.1.2.1

Földterület vásárlása

0

0

4 000 000

4 000 000

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

4 173 228

4 173 228

53 543 307

57 716 535

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

21 387 524

21 387 524

119 685 039

141 072 563

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

0

7 086 614

7 086 614

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

0

0

7 086 614

7 086 614

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

12 088 806

12 088 806

58 929 754

71 018 560

2.1.2.2

Felújítás

476 528 211

476 528 211

94 228 157

570 756 368

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása

375 219 064

375 219 064

74 195 400

449 414 464

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

184 224 405

184 224 405

0

184 224 405

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

190 994 659

190 994 659

74 195 400

265 190 059

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

101 309 147

101 309 147

20 032 757

121 341 904

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás

0

0

0

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

0

0

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

0

0

0

0

 

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

533 390 367

533 390 367

375 416 257

908 806 624

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

533 390 367

533 390 367

375 416 257

908 806 624

8. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási

 

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

63 826 442

63 826 442

200 000

64 026 442

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 828 400

9 828 400

0

9 828 400

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

53 998 042

53 998 042

200 000

54 198 042

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 536 633

7 536 633

66 080

7 602 713

2.1.1.3

Dologi kiadások

324 240 501

324 240 501

59 870 169

384 110 670

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

8 189 400

8 189 400

1 588 505

9 777 905

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

2 628 740

0

2 628 740

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

241 659 492

241 659 492

48 827 465

290 486 957

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

4 737 600

4 737 600

0

4 737 600

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

67 025 269

67 025 269

9 454 199

76 479 468

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

521 505 371

683 838 927

17 229 130

701 068 057

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

107 706 923

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

226 906 248

226 906 248

-6 190 972

220 715 276

2.1.1.5.6

Tartalékok

177 892 200

340 225 756

23 420 102

363 645 858

 

2.1 Működési költségvetési kiadások:

944 135 947

1 106 469 503

77 365 379

1 183 834 882

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

69 530 857

69 530 857

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

2 621 863 614

29 742 922

2 651 606 536

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

820 044 974

9 608 851

829 653 825

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 801 818 640

20 134 071

1 821 952 711

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

2 602 392 892

2 621 863 614

99 273 779

2 721 137 393

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

3 546 528 839

3 728 333 117

176 639 158

3 904 972 275

9. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett tartalékai

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

56 044 200

218 377 756

24 475 742

242 853 498

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

25 000 000

87 333 556

12 013 399

99 346 955

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

25 000 000

0

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából

0

62 333 556

0

62 333 556

2.1.1.5.6.1.1.1.3

Működési céltartalék 2022.évi szabad maradványból

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.1.4

2022. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.1.5

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - a 2022.évi beszámoló 11/L úrlapja alapján

0

0

14 937 785

14 937 785

2.1.1.5.6.1.1.1.6

72/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem tartja fenn a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.188/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenntartja a 72/2023. (II. 16.) KT határozattal hozott korábbi döntését, mely szerint nem folytatja a helyi menetrendszerű autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást, az erre vonatkozó jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.

0

0

16 237 769

16 237 769

2.1.1.5.6.1.1.1.7

77/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Szivárvány Óvoda intézményvezetőjének kérelmét a plusz egy fő pedagógiai álláskeret biztosítására a 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra 2.210.551 Ft erejéig, melynek forrását a működési céltartalék terhére biztosítja.

0

0

-2 210 551

-2 210 551

2.1.1.5.6.1.1.1.8

96/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Lajos Óvoda vezetőjének kérelmét és megemeli az óvoda létszámát 1 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2023. április 1. – 2023. augusztus 31. időszakra.

0

0

-2 000 000

-2 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.9

123/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. Monor városi szökőkutakra vonatkozó havi karbantartási, kiszállási díjainak és a szervizmérnök díj 15%-os emelésére vonatkozó kezdeményezését 2023. április 1. napjától.
Módosított vállalkozói díj nyári üzem időszakban: bruttó 487.807,- Ft/hó
Módosított vállalkozói díj téli üzem időszakban: bruttó 56.229,- Ft/hó
Éves vállalkozási díjemelkedés (12 hó): bruttó 482.059,- Ft.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a szerződés módosítás megkötésére.
Forrása: a működési tartalék.

0

0

-482 059

-482 059

2.1.1.5.6.1.1.1.10

132/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület kérelmét, az Egyesület 2023. évi önkormányzati támogatását megemeli 2.070.000, Ft összegre. Forrás a működési tartalék.

0

0

-270 000

-270 000

2.1.1.5.6.1.1.1.11

134/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. tájékoztatóját a Központi orvosi ügyelet üzemeltetésére vonatkozóan 80,- Ft/lakos/hó kiegészítő díj összegről a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig szóló időszakra. Forrás a működési tartalék.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyeleti alapellátásra vonatkozóan a 2023. július 1. – 2024. június 30. közötti időszakra a szerződés hosszabbítást aláírja.

0

0

-9 106 080

-9 106 080

2.1.1.5.6.1.1.1.12

139/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Monor Város Önkormányzata és intézményeinek (cégeinek) vagyon – és tevékenységi felelősség biztosítás vagyonérték aktualizálását követően az aktualizált önkormányzati ingatlan vagyonértékekre és a bevont KÖVÁL vagyonra vonatkozóan maximum 10 millió Ft-os éves biztosítási díjösszegig a biztosítás módosítást megkösse. A többlet díj forrása a működési tartalék.

0

0

-5 000 000

-5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.13

151/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által fenntartott Utcai Gondozó Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a feladat ellátásának finanszírozása érdekében 75.000,- Ft/hó, éves szinten 900.000,- Ft/év összegű támogatást építsen be az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe. Forrás a működési tartalék.

0

0

-240 000

-240 000

2.1.1.5.6.1.1.1.14

152/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Monor Város Önkormányzata között a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat feladatellátási támogatás emelésére vonatkozó kérelmét, és a fogyatékos személyek nappali ellátására, a támogató szolgáltatásra és a szenvedélybetegek közösségi alapellátására Monor Város Önkormányzatával megkötött Ellátási és Együttműködési Szerződés alapján 2023. évre vonatkozóan a szolgáltatás nyújtás ellenértékét bruttó 2.000.000,- Ft összegre emeli, melynek forrása a működési tartalék.

0

0

-500 000

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.15

158/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – támogatja a Monori Bölcsőde vezetőjének kérelmét, és 2023. május 1-jei hatállyal határozatlan időre 1 fő 4 órás konyhai kisegítő státusszal megemeli az intézmény engedélyezett létszámát.
Forrás a működési tartalék.

0

0

-1 028 300

-1 028 300

2.1.1.5.6.1.1.1.16

172/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan azzal, hogy a Zrt. által visszafizetendő 3.174.835,- Ft a működési tartalékra kerüljön.

0

0

3 174 835

3 174 835

2.1.1.5.6.1.1.1.17

174/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat új székhelyével, a Petőfi Sándor utca 27. szám alatti ingatlannal kapcsolatos felújítási, karbantartási munkálatokra, valamint az udvaron a dolgozók számára parkolóhelyek kialakítására 1,5 millió Forint keretösszeg kerüljön meghatározásra. Forrás a működési tartalék.

0

0

-1 500 000

-1 500 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

30 000 000

30 000 000

11 970 000

41 970 000

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

2.1.1.5.6.1.1.2.2

121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része,
- a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.

0

0

11 970 000

11 970 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

1 044 200

101 044 200

492 343

101 536 543

2.1.1.5.6.1.1.3.1

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

1 044 200

1 044 200

0

1 044 200

2.1.1.5.6.1.1.3.2

Fejlesztési tartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából

0

100 000 000

0

100 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.3

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása Előleg
MVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás)
Bevont korábbi kifizetések:
-Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750
-Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950
-Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750
-Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500

0

0

10 267 950

10 267 950

2.1.1.5.6.1.1.3.4

Fejlesztési céltartalék 2022.évi szabad maradványból

0

0

2 724 393

2 724 393

2.1.1.5.6.1.1.3.5

162/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát a Ravatalozó előtt található térkövezett terület bővítésére. Felkéri a MŰVÁK Irodát, folytasson további egyeztetéseket az intézménnyel a pontos területről. A Képviselő-testület bruttó 3 millió Ft keretösszeget biztosít az üzemeltető KÖVÁL Monori Városüzemeltetés részére, melynek forrása a fejlesztési tartalék, és megbízza a feladat elvégzésével az intézményt.

0

0

-3 000 000

-3 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.6

170/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közvilágítás fejlesztési igények közül a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 tételszámú fejlesztések terveztetését támogatja bruttó 9.000.000,- Ft összeghatárig.
A jóváhagyott közvilágítás fejlesztések tervezése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson le a szolgáltatás beszerzésére, a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. része szerinti, meghívásos, egyfordulós pályázatot. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést.

0

0

-9 000 000

-9 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.7

224/2023. (V. 11.) KT határozat - /2/28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően rendeljen meg egy utcai szemetest „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott, a József Attila utca Kisfaludy utca kereszteződésében található mini parkba, valamint rendelje meg „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projektben létrehozott grundpálya felett található elektromos kábel kiváltását.
A fentiekre bruttó 500.000 Ft keretösszeget biztosít, fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

0

0

-500 000

-500 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

105 000 000

105 000 000

0

105 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

95 000 000

95 000 000

0

95 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.1

MVÖ évvégi jutalom tartaléka

75 000 000

75 000 000

0

75 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.2

Napsugár Óvoda 2023.09.01. évi átadását követő kiadás növekedésre tartalék képzés

20 000 000

20 000 000

0

20 000 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

161 044 200

323 377 756

24 475 742

347 853 498

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

3 848 000

3 848 000

-1 055 640

2 792 360

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

3 848 000

3 848 000

0

3 848 000

2.1.1.5.6.2.1.2

81/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori József Attila Gimnázium diákcsere programját, 150.000,- Ft-ot biztosít az Oláh István Alapítványon keresztül, melynek forrása a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása után az általános tartalék.

0

0

-150 000

-150 000

2.1.1.5.6.2.1.3

183/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XII. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 350.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2023. december 31.

0

0

-350 000

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.4

189/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét, mely a defibrillátorok karbantartása során elvégzett munkák 289.560,- Ft összegére vonatkozik. A Képviselő-testület ezzel az összeggel megemeli az Egyesület sportpálya üzemeltetéshez nyújtott támogatását. Forrás az általános tartalék.

0

0

-289 560

-289 560

2.1.1.5.6.2.1.5

190/2023. (IV. 20.) KT határozat - 2/26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városban sorozatosan elkövetett rongálások felderítésében sikeresen eljáró két rendőr nyomozót fejenként nettó 100.000,- Ft összegű vásárlási utalvánnyal jutalmazza. Forrás az általános tartalék.

0

0

-266 080

-266 080

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

16 848 000

16 848 000

-1 055 640

15 792 360

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

177 892 200

340 225 756

23 420 102

363 645 858

10. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

251 000

251 000

0

251 000

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

1.1.2

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

251 000

251 000

0

251 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

200 000

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

200 000

1.4

Működési bevételek

25 933 000

25 933 000

0

25 933 000

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

15 000 000

15 000 000

0

15 000 000

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 050 000

4 050 000

0

4 050 000

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek

6 883 000

6 883 000

0

6 883 000

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

26 384 000

26 384 000

0

26 384 000

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei

448 883 000

448 883 000

7 600 319

456 483 319

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

7 600 319

7 600 319

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

448 883 000

448 883 000

0

448 883 000

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

224 302 280

210 674 120

0

210 674 120

1.8.1.6.2

Központi támogatás

224 580 720

238 208 880

0

238 208 880

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

448 883 000

448 883 000

7 600 319

456 483 319

 

I. Bevételek összesen:

475 267 000

475 267 000

7 600 319

482 867 319

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

466 927 000

466 927 000

7 600 319

474 527 319

2.1.1.1

Személyi juttatások

350 058 000

350 058 000

0

350 058 000

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

50 354 000

50 354 000

0

50 354 000

2.1.1.3

Dologi kiadások

63 467 000

63 467 000

7 600 319

71 067 319

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 048 000

3 048 000

0

3 048 000

2.1.2

Felhalmozási kiadások

8 340 000

8 340 000

0

8 340 000

2.1.2.1

Beruházások

8 340 000

8 340 000

0

8 340 000

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

475 267 000

475 267 000

7 600 319

482 867 319

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

475 267 000

475 267 000

7 600 319

482 867 319

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-448 883 000

-448 883 000

-7 600 319

-456 483 319

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

448 883 000

448 883 000

7 600 319

456 483 319

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

11. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

12 000

12 000

0

12 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

12 000

12 000

0

12 000

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

12 000

12 000

0

12 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

843 631

843 631

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

204 171 205

204 171 205

2 000 000

206 171 205

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

31 697 345

10 394 195

2 000 000

12 394 195

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

172 473 860

193 777 010

0

193 777 010

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

204 171 205

204 171 205

2 843 631

207 014 836

 

I. Bevételek összesen:

204 183 205

204 183 205

2 843 631

207 026 836

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

204 183 205

204 183 205

2 843 631

207 026 836

2.1.1.1

Személyi juttatás

159 262 142

159 262 142

1 769 912

161 032 054

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

24 219 063

24 219 063

230 088

24 449 151

2.1.1.3

Dologi kiadások

20 702 000

20 702 000

843 631

21 545 631

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

204 183 205

204 183 205

2 843 631

207 026 836

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

204 183 205

204 183 205

2 843 631

207 026 836

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-204 171 205

-204 171 205

-2 843 631

-207 014 836

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

204 171 205

204 171 205

2 843 631

207 014 836

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

12. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

2 962 995

2 962 995

0

2 962 995

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

2 962 995

2 962 995

0

2 962 995

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

2 962 995

2 962 995

0

2 962 995

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

845 595

845 595

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

182 156 478

182 156 478

0

182 156 478

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

54 723 968

38 881 934

0

38 881 934

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

127 432 510

143 274 544

0

143 274 544

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

182 156 478

182 156 478

845 595

183 002 073

 

I. Bevételek összesen:

185 119 473

185 119 473

845 595

185 965 068

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

184 992 473

184 992 473

845 595

185 838 068

2.1.1.1

Személyi juttatás

134 497 384

134 497 384

0

134 497 384

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

20 936 123

20 936 123

0

20 936 123

2.1.1.3

Dologi kiadások

29 558 966

29 558 966

845 595

30 404 561

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

127 000

127 000

0

127 000

2.1.2.1

Beruházási kiadások

127 000

127 000

0

127 000

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

185 119 473

185 119 473

845 595

185 965 068

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

185 119 473

185 119 473

845 595

185 965 068

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-182 156 478

-182 156 478

-845 595

-183 002 073

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

182 156 478

182 156 478

845 595

183 002 073

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

13. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

10 000

10 000

0

10 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

10 000

0

10 000

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

10 000

0

10 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

731 574

731 574

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

206 453 431

206 453 431

0

206 453 431

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

64 588 741

46 946 712

0

46 946 712

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

141 864 690

159 506 719

0

159 506 719

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

206 453 431

206 453 431

731 574

207 185 005

 

I. Bevételek összesen:

206 463 431

206 463 431

731 574

207 195 005

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

206 463 431

206 463 431

731 574

207 195 005

2.1.1.1

Személyi juttatás

159 518 876

159 518 876

0

159 518 876

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

22 236 555

22 236 555

0

22 236 555

2.1.1.3

Dologi kiadások

24 708 000

24 708 000

731 574

25 439 574

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

206 463 431

206 463 431

731 574

207 195 005

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

206 463 431

206 463 431

731 574

207 195 005

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-206 453 431

-206 453 431

-731 574

-207 185 005

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

206 453 431

206 453 431

731 574

207 185 005

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

14. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

1 168 000

1 168 000

0

1 168 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

1 168 000

1 168 000

0

1 168 000

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 168 000

1 168 000

0

1 168 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

708 910

708 910

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

139 017 530

139 017 530

0

139 017 530

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

42 284 340

30 359 156

0

30 359 156

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

96 733 190

108 658 374

0

108 658 374

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

139 017 530

139 017 530

708 910

139 726 440

 

I. Bevételek összesen:

140 185 530

140 185 530

708 910

140 894 440

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

140 058 530

140 058 530

708 910

140 767 440

2.1.1.1

Személyi juttatás

113 727 343

113 727 343

0

113 727 343

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

15 380 637

15 380 637

0

15 380 637

2.1.1.3

Dologi kiadások

10 950 550

10 950 550

708 910

11 659 460

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

127 000

127 000

0

127 000

2.1.2.1

Beruházási kiadások

127 000

127 000

0

127 000

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

140 185 530

140 185 530

708 910

140 894 440

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

140 185 530

140 185 530

708 910

140 894 440

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-139 017 530

-139 017 530

-708 910

-139 726 440

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

139 017 530

139 017 530

708 910

139 726 440

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

15. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

135 Monori Szivárvány Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

23 000

23 000

0

23 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

23 000

23 000

0

23 000

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

23 000

23 000

0

23 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

488 423

488 423

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

88 608 643

88 608 643

2 210 551

90 819 194

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

28 545 813

21 104 566

2 210 551

23 315 117

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

60 062 830

67 504 077

0

67 504 077

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

88 608 643

88 608 643

2 698 974

91 307 617

 

I. Bevételek összesen:

88 631 643

88 631 643

2 698 974

91 330 617

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

88 631 643

88 631 643

2 698 974

91 330 617

2.1.1.1

Személyi juttatás

67 552 733

67 552 733

1 956 240

69 508 973

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

9 131 910

9 131 910

254 311

9 386 221

2.1.1.3

Dologi kiadások

11 947 000

11 947 000

488 423

12 435 423

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások

 

0

0

0

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

88 631 643

88 631 643

2 698 974

91 330 617

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

88 631 643

88 631 643

2 698 974

91 330 617

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-88 608 643

-88 608 643

-2 698 974

-91 307 617

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

88 608 643

88 608 643

2 698 974

91 307 617

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

16. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

11 236 900

11 236 900

0

11 236 900

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

0

20 000

1.4.3

Ellátási díjak

11 216 900

11 216 900

0

11 216 900

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

11 236 900

11 236 900

0

11 236 900

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

1 032 574

1 032 574

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

321 703 100

322 308 780

1 725 237

324 034 017

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

72 756 943

41 587 863

1 028 300

42 616 163

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

248 946 157

280 720 917

696 937

281 417 854

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

321 703 100

322 308 780

2 757 811

325 066 591

 

I. Bevételek összesen:

332 940 000

333 545 680

2 757 811

336 303 491

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

332 940 000

333 545 680

2 757 811

336 303 491

2.1.1.1

Személyi juttatás

253 803 278

254 339 278

1 526 758

255 866 036

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

37 302 772

37 372 452

198 479

37 570 931

2.1.1.3

Dologi kiadások

41 833 950

41 833 950

1 032 574

42 866 524

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások

 

0

0

0

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

332 940 000

333 545 680

2 757 811

336 303 491

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

332 940 000

333 545 680

2 757 811

336 303 491

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-321 703 100

-322 308 780

-2 757 811

-325 066 591

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

321 703 100

322 308 780

2 757 811

325 066 591

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

17. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

31 007 172

31 007 172

0

31 007 172

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

30 117 280

30 117 280

0

30 117 280

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

46 000

46 000

0

46 000

1.4.3

Ellátási díjak

25 865 172

25 865 172

0

25 865 172

1.4.4

Kiszámlázott áfa

4 206 108

4 206 108

0

4 206 108

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

61 124 452

61 124 452

0

61 124 452

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

1 065 604

1 065 604

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

177 604 626

182 111 672

4 727 498

186 839 170

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

110 231 426

100 708 776

0

100 708 776

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

67 373 200

81 402 896

4 727 498

86 130 394

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

177 604 626

182 111 672

5 793 102

187 904 774

 

I. Bevételek összesen:

238 729 078

243 236 124

5 793 102

249 029 226

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

236 996 286

241 503 332

5 793 102

247 296 434

2.1.1.1

Személyi juttatás

149 301 312

153 289 848

4 185 827

157 475 675

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 468 007

21 986 517

541 671

22 528 188

2.1.1.3

Dologi kiadások

66 226 967

66 226 967

0

66 226 967

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

1 065 604

1 065 604

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 732 792

1 732 792

0

1 732 792

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 732 792

1 732 792

0

1 732 792

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

238 729 078

243 236 124

5 793 102

249 029 226

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

238 729 078

243 236 124

5 793 102

249 029 226

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-177 604 626

-182 111 672

-5 793 102

-187 904 774

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

177 604 626

182 111 672

5 793 102

187 904 774

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

18. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

5 088 123

5 088 123

0

5 088 123

1.4.1

Szolgáltatások értéke

353 870

353 870

0

353 870

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

4 488 108

4 488 108

0

4 488 108

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

246 145

246 145

0

246 145

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

5 088 123

5 088 123

0

5 088 123

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

982 214

982 214

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

51 115 504

51 115 504

0

51 115 504

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

17 801 794

17 283 794

0

17 283 794

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

33 313 710

33 831 710

0

33 831 710

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

51 115 504

51 115 504

982 214

52 097 718

 

I. Bevételek összesen:

56 203 627

56 203 627

982 214

57 185 841

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

51 005 345

51 005 345

982 214

51 987 559

2.1.1.1

Személyi juttatás

27 833 797

27 833 797

0

27 833 797

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

3 635 293

3 635 293

0

3 635 293

2.1.1.3

Dologi kiadások

19 536 255

19 536 255

982 214

20 518 469

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 198 282

5 198 282

0

5 198 282

2.1.2.1

Beruházási kiadások

5 198 282

5 198 282

0

5 198 282

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

56 203 627

56 203 627

982 214

57 185 841

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

56 203 627

56 203 627

982 214

57 185 841

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-51 115 504

-51 115 504

-982 214

-52 097 718

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

51 115 504

51 115 504

982 214

52 097 718

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

19. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

7 222 654

7 222 654

0

7 222 654

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

118 000

118 000

0

118 000

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

118 000

118 000

0

118 000

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

7 340 654

7 340 654

0

7 340 654

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

944 206

944 206

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

188 560 178

202 918 174

14 709 636

217 627 810

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

49 330 001

25 445 835

0

25 445 835

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

139 230 177

177 472 339

14 709 636

192 181 975

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

188 560 178

202 918 174

15 653 842

218 572 016

 

I. Bevételek összesen:

195 900 832

210 258 828

15 653 842

225 912 670

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

195 900 832

210 258 828

15 653 842

225 912 670

2.1.1.1

Személyi juttatás

150 244 751

162 950 942

13 017 376

175 968 318

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

24 089 081

25 740 886

1 692 260

27 433 146

2.1.1.3

Dologi kiadások

21 567 000

21 567 000

0

21 567 000

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

944 206

944 206

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

195 900 832

210 258 828

15 653 842

225 912 670

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

195 900 832

210 258 828

15 653 842

225 912 670

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-188 560 178

-202 918 174

-15 653 842

-218 572 016

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

188 560 178

202 918 174

15 653 842

218 572 016

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

20. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

15 400 000

15 400 000

0

15 400 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

332 685 318

332 685 318

0

332 685 318

1.4.1

Szolgáltatások értéke

147 607 495

147 607 495

0

147 607 495

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

2 963 208

2 963 208

0

2 963 208

1.4.3

Ellátási díjak

112 944 637

112 944 637

0

112 944 637

1.4.4

Kiszámlázott áfa

55 989 111

55 989 111

0

55 989 111

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

13 180 867

13 180 867

0

13 180 867

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

348 085 318

348 085 318

0

348 085 318

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

26 606 697

26 606 697

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

594 119 197

594 119 197

4 370 000

598 489 197

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

285 893 879

276 658 023

4 370 000

281 028 023

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

308 225 318

317 461 174

0

317 461 174

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

594 119 197

594 119 197

30 976 697

625 095 894

 

I. Bevételek összesen:

942 204 515

942 204 515

30 976 697

973 181 212

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

937 124 515

937 124 515

14 554 087

951 678 602

2.1.1.1

Személyi juttatás

322 715 909

322 715 909

0

322 715 909

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

51 710 620

51 710 620

0

51 710 620

2.1.1.3

Dologi kiadások

562 697 986

562 697 986

14 554 087

577 252 073

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 080 000

5 080 000

16 422 610

21 502 610

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 540 000

2 540 000

0

2 540 000

2.1.2.2

Felújítás

2 540 000

2 540 000

16 422 610

18 962 610

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

942 204 515

942 204 515

30 976 697

973 181 212

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

942 204 515

942 204 515

30 976 697

973 181 212

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-594 119 197

-594 119 197

-30 976 697

-625 095 894

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

594 119 197

594 119 197

30 976 697

625 095 894

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

21. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 964 149 321

2 145 953 599

35 071 856

2 181 025 455

Személyi juttatások

1 992 636 280

2 009 867 007

22 656 113

2 032 523 120

Közhatalmi bevételek

1 083 500 699

1 083 500 699

0

1 083 500 699

Munkaadót terhelő járulékok

293 344 511

295 584 506

2 982 889

298 567 395

Működési bevételek

520 063 416

520 063 416

3 174 835

523 238 251

Dologi kiadások

1 200 864 845

1 200 864 845

87 657 496

1 288 522 341

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

483 509 171

545 842 727

6 776 597

552 619 324

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék

136 848 000

199 181 556

10 957 759

210 139 315

Működési kv-i bevételek össz.:

3 567 713 436

3 749 517 714

38 246 691

3 787 764 405

Működési kv-i kiadások össz.:

3 997 381 807

4 079 186 085

120 073 095

4 199 259 180

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-429 668 371

-329 668 371

-81 826 404

-411 494 775

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele - működési

429 668 371

429 668 371

111 380 604

541 048 975

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

69 530 857

69 530 857

Központi-, irányítószervi támogatás

2 602 392 892

2 621 863 614

29 742 922

2 651 606 536

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

2 621 863 614

29 742 922

2 651 606 536

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-2 602 392 892

-2 621 863 614

-29 742 922

-2 651 606 536

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-2 602 392 892

-2 621 863 614

-29 742 922

-2 651 606 536

Működési finansz.bevételek össz.:

429 668 371

429 668 371

111 380 604

541 048 975

Működési finansz.kiadások össz.:

0

0

69 530 857

69 530 857

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

429 668 371

429 668 371

41 849 747

471 518 118

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Működési bevételek összesen:

3 997 381 807

4 179 186 085

149 627 295

4 328 813 380

Működési kiadások összesen:

3 997 381 807

4 079 186 085

189 603 952

4 268 790 037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

15 121 950

71 911 955

87 033 905

Beruházási kiadások

74 927 230

74 927 230

281 188 100

356 115 330

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Felújítás

517 168 211

517 168 211

135 783 921

652 952 132

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék

41 044 200

141 044 200

12 462 343

153 506 543

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

15 121 950

15 121 950

71 911 955

87 033 905

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

633 139 641

733 139 641

429 434 364

1 162 574 005

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-618 017 691

-718 017 691

-357 522 409

-1 075 540 100

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

0

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

12 400 000

361 394 282

373 794 282

 

 

 

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

605 617 691

605 617 691

36 104 784

641 722 475

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

618 017 691

618 017 691

397 499 066

1 015 516 757

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

0

0

0

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

618 017 691

618 017 691

397 499 066

1 015 516 757

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

633 139 641

633 139 641

469 411 021

1 102 550 662

Felhalmozási kiadások összesen:

633 139 641

733 139 641

429 434 364

1 162 574 005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

4 630 521 448

4 812 325 726

619 038 316

5 431 364 042

Kiadások mindösszesen:

4 630 521 448

4 812 325 726

619 038 316

5 431 364 042

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 047 686 062

-1 047 686 062

-439 348 813

-1 487 034 875

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 047 686 062

1 047 686 062

439 348 813

1 487 034 875

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

0

22. melléklet a 15/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

27. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

Cím

100 Monr Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

261 723 055

174 482 036

174 482 036

174 482 036

174 482 037

174 482 036

174 482 037

174 482 036

174 482 037

174 482 036

174 482 037

174 482 036

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

7 252 825

7 252 825

7 252 826

7 252 825

7 252 826

7 252 825

7 252 826

7 252 825

7 252 826

7 252 825

7 252 826

7 252 825

1.3

Közhatalmi bevételek

10 835 007

10 835 007

433 400 280

10 835 007

54 175 035

10 835 007

10 835 007

10 835 007

455 070 294

10 835 007

10 835 007

54 175 034

1.4

Működési bevételek

43 603 188

43 603 188

43 603 188

43 603 187

43 603 188

43 603 187

43 603 188

43 603 187

43 603 188

43 603 187

43 603 188

43 603 187

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

300 000 000

0

0

0

73 794 282

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 182 771 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

220 967 211

220 967 211

220 967 211

220 967 211

220 967 212

220 967 211

220 967 212

220 967 211

220 967 212

220 967 211

220 967 212

220 967 211

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-220 967 211

-220 967 211

-220 967 211

-220 967 211

-220 967 212

-220 967 211

-220 967 212

-220 967 211

-220 967 212

-220 967 211

-220 967 212

-220 967 211

 

I. Bevételek mindösszesen:

1 506 185 525

236 173 056

658 738 330

236 173 055

279 513 086

236 173 055

536 173 058

236 173 055

680 408 345

236 173 055

309 967 340

279 513 082

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

169 376 927

169 376 927

169 376 927

169 376 927

169 376 927

169 376 926

169 376 927

169 376 926

169 376 927

169 376 926

169 376 927

169 376 926

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

24 880 616

24 880 616

24 880 616

24 880 616

24 880 616

24 880 616

24 880 617

24 880 616

24 880 617

24 880 616

24 880 617

24 880 616

2.1.1.3

Dologi kiadások

107 376 862

107 376 862

107 376 862

107 376 862

107 376 862

107 376 862

107 376 862

107 376 861

107 376 862

107 376 861

107 376 862

107 376 861

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2.1.1.5.1

Elvonások

0

107 706 923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

1 171 484

1 171 484

1 171 484

1 171 484

1 171 484

1 171 484

1 171 484

1 171 484

1 171 485

1 171 484

1 171 485

1 171 484

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

18 392 940

18 392 940

18 392 940

18 392 940

18 392 940

18 392 939

18 392 940

18 392 939

18 392 940

18 392 939

18 392 940

18 392 939

2.1.1.5.6

Tartalékok

30 303 822

30 303 821

30 303 822

30 303 821

30 303 822

30 303 821

30 303 822

30 303 821

30 303 822

30 303 821

30 303 822

30 303 821

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

17 805 767

17 805 767

17 805 767

17 805 767

53 417 300

89 028 833

89 028 833

53 417 296

2.1.2.2

Felújítás

0

0

32 647 607

32 647 607

32 647 607

32 647 607

32 647 607

32 647 607

97 942 820

163 238 033

130 590 426

65 295 211

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

69 530 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

220 967 211

220 967 211

220 967 211

220 967 211

220 967 212

220 967 211

220 967 212

220 967 211

220 967 212

220 967 211

220 967 212

220 967 211

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-220 967 211

-220 967 211

-220 967 211

-220 967 211

-220 967 212

-220 967 211

-220 967 212

-220 967 211

-220 967 212

-220 967 211

-220 967 212

-220 967 211

 

II. Kiadások mindösszesen:

423 285 758

461 461 823

386 402 508

386 402 507

404 208 275

404 208 272

404 208 276

404 208 271

505 115 023

606 021 763

573 374 162

472 467 404

 

Havi egyenleg /I. - II./:

1 082 899 767

-225 288 767

272 335 822

-150 229 452

-124 695 189

-168 035 217

131 964 782

-168 035 216

175 293 322

-369 848 708

-263 406 822

-192 954 322

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

1 082 899 767

857 611 000

1 129 946 822

979 717 370

855 022 181

686 986 964

818 951 746

650 916 530

826 209 852

456 361 144

192 954 322

0

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.